Profil osobnosti

Foto: Jozef Malovec Autor: Pavel Kastl

Jozef Malovec

24. 3. 1933 Hurbanovo – 7. 10. 1998 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1952 – 1954
VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes)
1954 – 1957
AMU v Prahe (kompozícia – Jaroslav Řídký, Vladimír Sommer)
1957 – 1981
redaktor a dramaturg v Československom rozhlase v Bratislave
1965
prázdninové kurzy pre Novú hudbu v Darmstadte
1977 – 1981
redaktor Elektroakustického štúdia Československého rozhlasu v Bratislave

"Malovec patril už v šesťdesiatych rokoch k centrálnym osobnostiam slovenskej Novej hudby: spolupracoval so súborom Hudba dneška, ktorý interpretoval aj premiéroval mnohé významné diela svetovej avantgardy. Malovcovu tvorbu charakterizuje syntéza dodekafónie a tonality. Hudobný proces jeho skladieb zo šesťdesiatych rokov určuje motorická rytmika, rotácia metrorytmických modelov a záľuba v sonoristike, reprezentovaná uplatňovaním bicích nástrojov (Malá komorná hudba; Koncertná hudba; Kryptogram I). Orientácia na technológie Novej hudby v šesťdesiatych rokoch vyústila do kompozície elektroakustických skladieb, ktoré patria k základným dielam Malovcovej tvorby, ako aj tohto žánru na Slovensku a získali si uznanie aj v zahraničí (Orthogenesis; Punctum Alfa; Tmel; Tabu; Theorema). V sedemdesiatych rokoch sa Malovec obrátil k folklóru ako svojmu inšpiračnému zdroju. Záujem o iné umelecké média ho viedol k vytvoreniu mnohých filmových a scénických hudieb a hudieb k poézii, pričom niektoré skladby čerpajú z poézie jeho manželky H. Malovcovej (Hudba pre bas a komorný orchester). V poslednom období vytvoril dve monumentálne symfónie (1988, 1989) a znovu sa vrátil k elektroakustickej tvorbe."

(GODÁROVÁ, Katarína: Jozef Malovec. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 178.)

Diela

 • symfonický orchester
 • Scherzo

  1956 5'
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Predohra

  1957 15'
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Bagately

  1961 8'
  OBSADENIE: orch
 • Koncertná hudba

  1967 6'
  VYDAVATEĽ: Editio Supraphon
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, xlf, vbf, pf, archi
  Ikona audio
 • Preludio alla valse

  1975 5'
  OBSADENIE: orch
 • Postlúdium

  1977 OBSADENIE: orch
 • Divertimento per archi

  1980 20'
  OBSADENIE: orch
 • Komorná symfónia

  1980 15'
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Symfónia č. 1

  1988 40'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 2

  1989 30'
  OBSADENIE: orch: 4fl (1flp), 3ob (1ci) 3cl (1clb), 3(fg 1cfg), 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
  Ikona audio
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Balada

  1975 6'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: a, orch
 • Päť národných piesní

  1975 20'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: a, orch
 • Hudba pre bas a komorný orchester

  1977 7'
  TEXT: Helena Malovcová
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: b, orch: fl, ob, cl, fg, cr, cmp, pto, pf, archi
  Ikona audio
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Óda

  1979 15'
  OBSADENIE: pf, orch
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Kurucké tance

  1989 6'
  OBSADENIE: 2zmb, archi
 • sólový nástroj
 • Poéma pre husle sólo

  in memoriam Dmitrij Šostakovič
  1977 13'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vn
 • Optimalizácia

  1982 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cl
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Sonatína č. 1

  1954 11'
  OBSADENIE: pf
 • Sonatína č. 2

  1956 7'
  OBSADENIE: pf
 • Päť pokojných skladieb

  pre klavír
  1980 20'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Poetické meditácie

  1981 20'
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • Dve lyrické skladby in memoriam Alfredo Casella

  1983 OBSADENIE: pf
 • Partita

  pre klavír
  1986 OBSADENIE: pf
 • Štyri prelúdiá

  pre klavír
  1987-1988 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Postludio serale

  1980 9'
  OBSADENIE: org
  Ikona audio
 • Quasi una sonata

  per organo
  1983 20'
  OBSADENIE: org
 • Preludium a enigmatická fantázia pre veľký organ

  1985–1986 26'
  OBSADENIE: org
 • Concerto da chiesa

  1988 24'
  OBSADENIE: org
 • Introduzione e corrente

  1988 12'
  OBSADENIE: org
 • Preludium e toccata

  1988 10'
 • Letné prelúdiá

  1990 12'
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Canzona

  1976 5'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, gui
 • Canto di speranza

  1979 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
  Ikona audio
 • Melancholická romanca

  1979 15'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Amoroso

  1981 15'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Epigramy

  1984 15'
  OBSADENIE: vn, gui
  Ikona audio
 • Baladická impresia

  1987 7'
  OBSADENIE: vl, pf
 • Capriccio

  pre husle a violu
  1987 6'
  OBSADENIE: vn, vl
 • Epitaf

  1988 6'
  OBSADENIE: vl, pf
 • tri nástroje
 • Pastorále

  1984 15'
  OBSADENIE: ob, cl, fg
  Ikona audio
 • Malá poetická suita

  1985 10'
  OBSADENIE: 3cl
 • štyri nástroje
 • Kasácia

  1953 6'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg
 • sláčikové kvarteto
 • Tri bagately

  1962 8'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 1

  Meditazioni notturne e coda
  1976 14'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Sláčikové kvarteto č. 2

  1980 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3

  1985 26'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 4

  1986 15'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 5

  "Symetrická hudba"
  1987 15'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 6

  Tri meditácie nad hrobom Matúša Černáka
  1996 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 7

  1997 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Divertimento

  pre dychové kvinteto
  1976 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • Tri invencie

  pre dychové kvinteto
  1983 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • Lyrická suita

  pre dychové kvinteto
  1988 15'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg
 • sedem nástrojov
 • Malá komorná hudba

  pre sedem nástrojov
  1964 1964, rev. 1979, 9'
  OBSADENIE: fl, cl, tr, vbf, vc, vl, bat
  Ikona audio
 • 10–15 nástrojov
 • Dve časti

  pre komorný orchester
  1963 7'
  OBSADENIE: ens: fl (flp), ob, cl (clb), cr, tr, bat, pf, 2vn, vl, vc, cb
  Ikona audio
 • Kryptogram I

  1964 6'
  VYDAVATEĽ: Editio Supraphon
  OBSADENIE: clb, 4cmp, cpl, xlf, pti, gc, trg, tam, crt, pf
 • Avvenimento ricercado

  pre 2 sláčikové kvartetá a dychové kvinteto
  1978 15'
  OBSADENIE: 4vn, 2vl, 2vc, fl, ob, cl, cr, fg
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Dve duchovné piesne

  pre vyšší hlas a organ
  1987–1989 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: v, org
 • Na týchto miestach...

  1990 12'
  TEXT: Helena Malovcová
  OBSADENIE: spk, 2vn, vl, vc (spk, cmb, archi)
 • hudobné divadlo
 • Malá vodná hudba pre Andreja Rudavského

  1995 OBSADENIE: act
 • inštruktívne
 • Sonatína in G

  pre mladých klaviristov
  1977 7'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Rok s písní

  1981 TEXT: J. Balík
  OBSADENIE: CB, bat
 • úpravy folklóru
 • Podvečer na salaši

  OBSADENIE: folkb
 • V šírom poli strom zelený

 • úpravy
 • Šesť suít

  na melódie z Vietorisovho kódexu
  1975-1991 OBSADENIE: archi, cmb
 • Zemianske tance č. 1-7

  na melódie z Uhroveckej zbierky
  1987-1990 OBSADENIE: archi
 • miešaný zbor
 • Kysucké piesne

  1977 5'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Uliana

  1982 OBSADENIE: CM, orch
 • ženský zbor
 • Prašnica, madrigal

  1979 12'
  TEXT: Helena Malovcová
  OBSADENIE: CF, mg, bat
 • Ave Maria

  1993 3'
  OBSADENIE: CF
 • zbor a klavír
 • Hubársky zbor

  1978 TEXT: Tibor Grünner
  OBSADENIE: CM, pf
 • elektroakustické
 • Orthogenesis

  1967 8'
  OBSADENIE: C
  Ikona audio
 • Punctum Alfa

  1968 23'
  OBSADENIE: C
 • Tmel

  1968 12'
  OBSADENIE: C+(ob, cr, fg)
 • Tabu

  1970 7'
  OBSADENIE: C
  Ikona audio
 • Theorema

  1971 5'
  OBSADENIE: C
 • B-A-C-H

  1979 10'
  OBSADENIE: C
 • Záhrada radostí

  1982 13'
  OBSADENIE: C
 • Elegický koncert

  pre klarinet, mg pás a digitálny zvukový procesor
  1988 14' 56''
  OBSADENIE: C+(cl)
 • Ave maris stella

  1995 13'
  OBSADENIE: C+(s)
 • Intráda pre Devín

  1996 6'
  OBSADENIE: C+(tr, cr, tn, s)
 • hudba k poézii
 • Antológia svetovej poézie

  1966
 • Edison

  1968 TEXT: V. Nezval
 • Prútené kreslá

  1968 TEXT: Dominik Tatarka
  OBSADENIE: Og
 • Večer štúrovskej poézie

  1970
 • Poézia Janka Kráľa

  1971
 • Zlatá hudbička

  1976 TEXT: Milan Rúfus
 • A prijmi moju lásku...

  1985 TEXT: Maša Haľamová
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Martin Kukučín

  1958 RÉŽIA: J. Zachar
 • Hľadanie budúcnosti

  1960 RÉŽIA: J. Zachar
 • ČSSR-Škótsko

  1961 RÉŽIA: V. Kubenko
 • Májové dni

  1961 RÉŽIA: O. Krivánek
 • Na konci ulice more

  1961 RÉŽIA: J. Zachar
 • Ostrov, ktorý zrodilo more

  1961 RÉŽIA: J. Zachar
 • Volal sa Petzval

  1961 RÉŽIA: J. Zachar
 • Cesta za železom

  1962 RÉŽIA: L. Kudelka
 • Stredoveká plastika

  1962 RÉŽIA: J. Zachar
 • Učiteľom o pracovnom vyučovaní

  1962 RÉŽIA: J. Zachar
 • Zbraňami života

  1962 RÉŽIA: M. Ricotti
 • Ďalší na izbu

  1963 RÉŽIA: J. Zachar
 • Paratetys

  1963 RÉŽIA: J. Zachar
 • Tisícprvý strom

  1963 RÉŽIA: V. Andreánsky
 • Bulharské leto

  1964 RÉŽIA: J. Zachar
 • Maličká ríša

  1965 RÉŽIA: V. Andreánsky
 • Mozog

  1965 RÉŽIA: V. Andreánsky
 • Balada v dreve

  1966 RÉŽIA: M. Slivka
 • Bratislavské korunovácie

  1968 RÉŽIA: V. Andreánsky
 • Pieseň o bardejovskom Egidovi

  1968 RÉŽIA: P. Miškuv
 • Pomaly miznúci svet

  1968 RÉŽIA: P. Mihálik
 • Nové Slovensko

  1970 RÉŽIA: A. Kristín
 • Výstrely v Košútoch

  1971 RÉŽIA: R. Urc
 • Bratislavské železo

  1972 RÉŽIA: V. Andreánsky
 • Dialóg so životom

  1972 RÉŽIA: V. Polakovičová
 • Goralské balady Ľudovíta Korkoša

  1972 RÉŽIA: V. Polakovičová
 • Keby len tie dva roky života

  1973 RÉŽIA: V. Andreánsky
 • Lekár chudoby

  1973 RÉŽIA: V. Polakovičová
 • Kráľovná rýb

  1974 RÉŽIA: Š. Orth
 • Železní svedkovia

  1974 RÉŽIA: V. Andreánsky
 • Dr. Janko Blaho

  1975 RÉŽIA: V. Andreánsky
 • Pamiatky Trenčína

  1975 RÉŽIA: A. Kristín
 • Kostým pre Táliu

  1977 RÉŽIA: V. Polakovičová
 • dlhometrážny hraný film
 • Výhybka

  1963 RÉŽIA: J. Lacko
 • Prípad pre obhajcu

  1964 RÉŽIA: M. Hollý
 • Námestie svätej Alžbety

  1965 RÉŽIA: V. Bahna
 • Rekviem za rytierov

  1970 RÉŽIA: J. Zachar
 • Človek na moste

  1972 RÉŽIA: J. Lacko
 • Ďaleko je do neba

  1972 RÉŽIA: J. Lacko
 • Obrazy starého sveta

  1972 RÉŽIA: D. Hanák
 • Srdce na lane

  1973 RÉŽIA: O. Krivánek
 • Rozdelení

  1976 RÉŽIA: J. Lacko
 • Jaškov sen

  1997 RÉŽIA: E. Grečner
 • hraný televízny film
 • Slnečný kúpeľ

  1964 RÉŽIA: V. Bahna
 • Džarkovia

  1973 RÉŽIA: O. Krivánek
 • Miesto v dome I–III

  1973 RÉŽIA: J. Lacko
 • Naši synovia I–VI

  1974 RÉŽIA: J. Lacko
 • Miesto v dome IV–VI

  1975 RÉŽIA: J. Lacko
 • Príbeľská vzbura Janka Kráľa

  1978 RÉŽIA: E. Grečner
 • Vianoce Adama Boronču

  1988 RÉŽIA: F. Chmiel
 • animovaný film
 • Pes a Jarabičky

  1969 RÉŽIA: M. Peťovský
 • Puf a Muf doma

  1969 RÉŽIA: V. Kubal
 • Puf a Muf na Vianoce

  1969 RÉŽIA: V. Kubal
 • Puf a Muf v servise

  1969 RÉŽIA: V. Kubal
 • Dita vo vzduchu

  1970 RÉŽIA: V. Kubal
 • Jano pasie ovce

  1970 RÉŽIA: V. Kubal
 • Pes a lev

  1970 RÉŽIA: M. Peťovský
 • Pes a vlk

  1970 RÉŽIA: M. Peťovský
 • Pes a zajac

  1970 RÉŽIA: M. Peťovský
 • Peter cvičí psa

  1970 RÉŽIA: V. Kubal
 • Peter v samoobsluhe

  1970 RÉŽIA: V. Kubal
 • Pes a kačičky

  1971 RÉŽIA: M. Peťovský
 • Pes a medveď

  1971 RÉŽIA: M. Peťovský
 • Pes a pes

  1971 RÉŽIA: M. Peťovský
 • Nápad

  1982 RÉŽIA: M. Peťovský
 • Výstava

  1982 RÉŽIA: M. Peťovský
 • Medveď

  1983 RÉŽIA: M. Peťovský

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Postmoderna a technologický pokrok
  Slovenské elektroakustické štúdio
  2010 Postmoderna v hudbe, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, s. 83–90
 • ČIERNA, Alena: Poetika elektroakustických kompozícií Jozefa Malovca
  2006 Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 51–63
 • CHALUPKA, Ľubomír: Postrehy k individuálnemu rozmeru tvorby Jozefa Malovca
  2006 Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 15–32
 • MALOVEC, Pavol: Život a tvorba Jozefa Malovca
  2006 Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 9–13
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Základné východiská v tvorbe Jozefa Malovca
  2006 Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 65–74
 • CHALUPKA, Ľubomír: Pripomenutie diela Jozefa Malovca
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 3, s. 4
 • CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60
  2000 Slovenská hudba roč. 26, 2000, č. 1–2, s. 59–105
 • ZAJÍČEK, L.: An Oral History of Electroacoustic Music in the Czech and Slovak Republics
  1995 Diss, San Jose State University 1995, s. 109–116
 • KADUCH, M.: Kryptogram jako experimentální součást současné hudební tvorby
  1982 Opus musicum roč. 14, 1982, č. 10, s. 299–301
 • KOLMAN, Peter: Elektroakustická hudba Jozefa Malovca
  1969 Slovenská hudba roč. 13, 1969, č. 6–7, s. 247–248
 • Umelecká kritika a publicistika
 • VESELÝ, Ondrej: Pavol Malovec: "Život s otcom je už prežitý a mal obrovskú cenu."
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 3, s. 16-17
 • CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 38
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016
  Quasars Ensemble na štandardnej úrovni
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 14
 • CHALUPKA, Ľubomír: Malovec očami Rahbariho
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 2
 • BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 35
 • ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013
  Stadler Quartett cez strmé mosty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 18
 • KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 14
 • In memoriam Jozef Malovec (beseda)
  1998 Slovenská hudba roč. 24, 1998, č. 4, s. 537–569
 • PODRACKÝ, Igor: K jubileu Jozefa Malovca
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 6, s. 3
 • PODRACKÝ, Igor: Gramorecenzie : Jozef Malovec
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 24, s. 5
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo (In memoriam Dmitrij D. Šostakovič)
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 2, s. 31–33
 • CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Malovec: Orthogenesis
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 4, s. 29–30
 • ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: Jozef Malovec: Poéma pre sólové husle
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 13, s. 3
 • CHALUPKA, Ľubomír – MARTON, Ivan: Koncertná hudba Jozefa Malovca
  1970 Hudobný život roč. 2, 1970, č. 19, s. 5
 • FALTIN, Peter: Jozef Malovec: Kryptogram I.
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 6, s. 266–267
 • Personálna bibliografia
 • Text o mojich elektroakustických skladbách
  1996 Slovenská hudba roč. 22, 1996, č. 1–2, s. 161–162
 • Spomienky na začiatky elektroakustickej hudby v Bratislave
  1996 Slovenská hudba 1996, č. 1–2, s. 64–66
 • Text o mojich elektroakustických skladbách
  1969 Slovenská hudba roč. 13, 1969, č. 6–7, s. 234–237
 • Hudba, elektronika, súčasnosť
  1968 Slovenská hudba 1968, č. 3, s. 97–100

Diskografia

 • Foto: Experimental Studio Bratislava Series 1 EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 1
  2015 LP – Vysoká škola múzických umení 4MGLP07
  1. Roman Berger, Pavol Šimai, Ilja Zeljenka: Žaba!
   Ilja Zeljenka (v), Sonet Duo Tesla, home recording
  2. Ivan Hrušovský: Ideé fixe
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  3. Jozef Malovec: Theorema
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  4. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pohyb života – Motus vivendi
   Experimentálne štúdio Bratislava, Richard Sabo
  5. Roman Berger: Elégia in memoriam Ján Rúčka
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  6. Ivan Parík: Vežová hudba
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  7. Peter Kolman: Pomaly ale nie príliš (Lentement mais pas trop)
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  8. Tadeáš Salva: Vrchárska
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
 • Foto: Violin Solo 4 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 4 – MILAN PAĽA
  2012 CD – Pavlík Records PA 0108-2-132
  1. Tadeáš Salva: Burleska
   Milan Paľa (vn)
  2. Juraj Tandler: Suita
   Milan Paľa (vn)
  3. Jozef Sixta: Recitatív
   Milan Paľa (vn)
  4. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Milan Paľa (vn)
  5. Dušan Martinček: Verso fine...? / Dotyky času
   Milan Paľa (vn)
  6. Pavol Šimai: Pyramída
   Milan Paľa (vn)
  7. Mirko Krajči: Tíšiny vzkriesení
   Milan Paľa (vn)
  8. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Milan Paľa (vn)
  9. Juraj Tandler: Prelúdium a tance
   Milan Paľa (vn)
  10. Ivan Parík: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  11. Peter Machajdík: Peroket
   Milan Paľa (vn)
  12. Juraj Beneš: Sonata
   Milan Paľa (vn)
  13. Juraj Beneš: Lamento
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Moyzes Quartet – Contemporary Slovak Quartets MOYZES QUARTET – CONTEMPORARY SLOVAK QUARTETS
  1998 CD – Hudobný fond SF 00212131
  1. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 5
   Moyzesovo kvarteto
  2. Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto č. 2
   Moyzesovo kvarteto
  3. Egon Krák: Spiritus tuus in nobis
   Moyzesovo kvarteto
  4. Peter Zagar: Sláčikové kvarteto
   Moyzesovo kvarteto
  5. Peter Martinček van Grob: The Touch (Dotyk)
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: A portrait of the composer : Jozef Malovec A PORTRAIT OF THE COMPOSER : JOZEF MALOVEC
  1995 CD – Slovak Radio Records RB 0078-2331
  1. Jozef Malovec: Komorná symfónia
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Jozef Malovec: Quasi una sonata
   Katarína Hanzelová (org)
  3. Jozef Malovec: Symfónia č. 2
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Chamber Music 1 CHAMBER MUSIC 1
  1993 CD – Hudobný fond SF 00092111
  1. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Košické kvarteto
  2. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 4
   Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc)
  4. Juraj Pospíšil: Villonská balada, op. 24
   Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)
  5. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Elektroakustická hudba ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA
  1992 CD – Radio Bratislava CECM EM CD 001, 002
  1. Jozef Malovec: Orthogenesis
  2. Peter Kolman: E 15
  3. Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony
  4. Ivan Parík: Hudba k vernisáži II
   Miloš Jurkovič (fl)
  5. Roman Berger: Epitaf pre Mikuláša Kopernika
  6. Magdalena Długosz: U źródła
  7. Jozef Malovec: Theorema
  8. Juraj Ďuriš: Sny
  9. Lothar Voigtlaender: Meditations sur le temps
  10. Víťazoslav Kubička: "...a plakal by aj kameň" op. 25
  11. Martin Burlas: Kríž a kruh
   Kamil Paprčka (tr), Anton Popovič (tr)
  12. Tadeáš Salva: Alikvoty op. 19
 • Foto: VENI ensemble VENI ENSEMBLE
  1992 CD – Hudobný fond SF 0004 2131
  1. Jozef Malovec: Kryptogram I
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Gabriele Mirabassi (clb), Daniel Matej (dr), Peter Krbaťa, jr. (dr), Peter Važan (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf)
  2. Peter Kolman: Molizácia
   VENI ensemble, Marek Piaček (fl), Robert Rist (vbf)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (vc), Róbert Krchniak (cl), Marek Piaček (fl), Rastislav Suchan (tr), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn)
  4. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Juraj Kováč (vc), Martina Bernášková (fl), Nora Skuta (pf), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn), Vladimíra Rozsypalová (vn)
  5. Martin Burlas: Z môjho života...
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Jozef Lupták (vc), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Andrej Ivanov (cb), Peter Važan (dr), Ronald Šebesta (dr), Robert Rist (dr), Daniel Matej (pf), Martin Burlas (sth), Peter Vrbinčík (vl), Leo Sláma (vn), Miloš Valent (vn)
  6. Daniel Matej: Gloria
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Róbert Jurčo (ac), Igor Pasek (br), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (bgui), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Pavol Mikula (kt), Andrej Ivanov (cb), Martin Burlas (elgui), Cyril Šikula (ob), Peter Krbaťa, jr. (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf), Miki Skuta (elpf), Peter Važan (ppf), Monika Kádeková (s), František Caban (t), Branko Kubina (tn), Peter Strešnák (tr), Peter Vrbinčík (vl)
 • Foto: Jozef Malovec JOZEF MALOVEC
  1979 LP – Opus 9110 0855
  1. Jozef Malovec: Hudba pre bas a komorný orchester
   Sergej Kopčák (b), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  2. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Peter Michalica (vn)
  3. Jozef Malovec: Malá komorná hudba
   Jozef Luptáčik (cl), Milan Telecký (vl), Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 1
   Košické kvarteto, Josef Opšitoš , Milan Jurout , Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Foto: Od kolísky OD KOLÍSKY
  1977 LP – Opus 9119 0601-03
  1. Igor Bázlik: Uspávanka
   Darina Laščiaková (v), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Igor Bázlik: Je vaše
   Marta Nitranová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Igor Bázlik: Zázrak
   Mária Andrašovanová (s), Gréta Švercelová-Jezná (s), Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Juraj Pospíšil: Uspávanka
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Milan Novák: Láska
   Anna Czaková (s), Ľuba Baricová (a), Slovenský filharmonický zbor, Milan Novák (dir.)
  6. Zdenko Mikula: Štyri piesne milostné
   Nina Hazuchová (ms), František Livora (t), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  7. Igor Bázlik: Svadobné fanfáry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Igor Bázlik: Svadobný pochod
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  9. Igor Bázlik: Svadobná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Milan Novák: Človek žil
   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Milan Novák (dir.)
  11. Igor Bázlik: Smútočný pochod
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  12. Igor Bázlik: Rozlúčka
   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Trio lesných rohov, Igor Bázlik (dir.)
  13. Jozef Malovec: Postlúdium
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Electronic Music ELECTRONIC MUSIC
  1970 LP – Supraphon SUA 10951
  1. Vladimír Lébl: Zvukové Příklady
  2. Rudolf Komorous: Náhrobek Malevičův
  3. Ilja Zeljenka: Štúdia 0,3
  4. Josef Anton Riedl: Studie 1959, Studie 1962/2
  5. Lejaren Arthur Hiller: Vocalíza
  6. Jozef Malovec: Výhybka
  7. Krzysztof Penderecki: Psalmus
  8. Pierre Henry: Závoj Orfeův
 • Foto: musica nova BOHEMICA et SLOVACA MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA
  1967 LP – Supraphon SUA 18854
  1. Ladislav Kupkovič: Ozveny
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  2. Jozef Malovec: Kryptogram I
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  3. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Eduard Bombara (cl)
  4. Peter Kolman: Panegyrikos
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  5. Peter Kolman: Molizácia
   Ladislav Šoka (fl), František Rek (vbf)
  6. Ilja Zeljenka: Metamorphoses XV
   Gustáv Valach (spk), Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Foto: New Slovak Compositions NEW SLOVAK COMPOSITIONS
  1965 LP – Supraphon SUA 18655
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu
   Ľuba Baricová (a), Miro Bázlik (pf), František Tannenberger (vc), Miroslav Král (fl)
  3. Jozef Malovec: Dve časti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Partecipazioni per 12 strumenti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2
   Jaroslav Chovanec (vc), Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Rudolf Macudziński (pf)
  6. Pavol Šimai: Hovorí matka
   Viera Strnisková (spk), Vladislav Brunner (fl), Rudolf Červenka (cl), Vieroslav Matušík (fg), Ján Mocák (gui), Vladimír Bittner (bat), Stanislav Chuchmal (bat), Pavol Šimai (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 6
  Tri meditácie nad hrobom Matúša Černáka
  25. 2.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Jozef Malovec: Malá vodná hudba pre Andreja Rudavského
  1995 Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská národná galéria, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s)
 • Jozef Malovec: Partita
  pre klavír
  25. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Jozef Malovec: Lyrická suita
  pre dychové kvinteto
  8. 12.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenské dychové kvinteto
 • Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 5
  "Symetrická hudba"
  21. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Jozef Malovec: Symfónia č. 1
  16. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Malovec: Prašnica, madrigal
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Stanislav Mášik (bat), Pavol Procházka (dir.)
 • Jozef Malovec: Elegický koncert
  pre klarinet, mg pás a digitálny zvukový procesor
  5. 10.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Luptáčik (cl)
 • Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 3
  18. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto
 • Jozef Malovec: Pastorále
  13. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)
 • Jozef Malovec: Quasi una sonata
  per organo
  4. 1984 Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodný organový festival, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)
 • Jozef Malovec: Tri invencie
  pre dychové kvinteto
  14. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Dom odborov, Žilina, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Jozef Malovec: Divertimento per archi
  18. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, SK
  INTERPRETI: CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Jozef Malovec: Poetické meditácie
  15. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf)
 • Jozef Malovec: Amoroso
  12. 7.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Toporczer (vn), Ivan Palovič st. (pf)
 • Jozef Malovec: Komorná symfónia
  12. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
 • Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 2
  17. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto
 • Jozef Malovec: Canto di speranza
  13. 10.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Elena Händler (pf)
 • Jozef Malovec: Avvenimento ricercado
  pre 2 sláčikové kvartetá a dychové kvinteto
  10. 10.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto, CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Jozef Malovec: Óda
  23. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu
 • Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
  in memoriam Dmitrij Šostakovič
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn)
 • Jozef Malovec: Hudba pre bas a komorný orchester
  9. 10.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Jozef Malovec: Canzona
  10. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Jozef Malovec: Koncertná hudba
  24. 9.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Otakar Trhlík (dir.)
 • Jozef Malovec: Kryptogram I
  3. 1965 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Jozef Malovec: Dve časti
  pre komorný orchester
  26. 1.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Jozef Malovec: Malá komorná hudba
  pre sedem nástrojov
  1964 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Jozef Malovec: Ave maris stella
  8. 10.
  1995
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Budapešť, HU

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 1991 1991 Melos-Étos 1991

 • Foto: Jozef Malovec, Iris Szeghy, Pavol Malovec, Vladimír Bokes 1985 Jozef Malovec, Iris Szeghy, Pavol Malovec, Vladimír Bokes

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Rastislav Polák
 • Foto: Jozef Malovec, Ivan Mačák, Igor Podracký 1983 Jozef Malovec, Ivan Mačák, Igor Podracký
  Po besede v klube skladateľov, 1983

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Eugen Suchoň, Jozef Malovec 1980 Eugen Suchoň, Jozef Malovec

  Zdroj: Archív Hudobného centra

Audio

 • Malovec, Jozef: Hudba pre bas a komorný orchester (ukážka)

  1995

  Ján Galla (b), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Komorná symfónia (ukážka)

  1989

  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Ondrej Lenárd (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Epigramy (II., III., IV.)

  1986

  Jindřich Pazdera (vn), Jozef Zsapka (gui)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Pastorále (ukážka)

  1985

  Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Poetické meditácie (ukážka)

  1983

  Marián Lapšanský (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Malá komorná hudba (ukážka)

  1979

  Musica Moderna, Juraj Beneš (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Sláčikové kvarteto č. 1 (ukážka)

  1979

  Košické kvarteto

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Scherzo (ukážka)

  1972

  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Ondrej Lenárd (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Tabu (ukážka)

  1970

  Experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Orthogenesis (ukážka)

  1967

  Experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Dve časti (ukážka)

  1965

  Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Canto di speranza (ukážka)  Ioan Marius Lăcraru (vn), Rodica Dănceanu (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Symfónia č. 2 (2. časť - Larghetto, ukážka)  Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Koncertná hudba (ukážka)  Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Postludio serale (ukážka)  Katarína Hanzelová (org)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Predohra (ukážka)  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Ondrej Lenárd (dir.)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 11. 2017