Profil osobnosti

Foto: Tadeáš Salva Autor: Milan David

Tadeáš Salva

22. 10. 1937 Lúčky – 3. 1. 1995 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1953 – 1958
Konzervatórium Žilina (violončelo, akordeón a klavír)
1958 – 1960
VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes a Ján Cikker)
1962 – 1965
Štátna vyššia hudobná škola v Katoviciach (kompozícia – Bolesław Szabelski, externé konzultácie – Witold Lutoslawski)
1965 – 1968
vedúci hudobného vysielania Čs. rozhlasu v Košiciach
1968 – 1977
dramaturg Čs. televízie v Bratislave
1977 – 1988
dramaturg SĽUKu
1988 – 1991
umelec v slobodnom povolaní
1990 – 1995
predseda Spolku slovenských skladateľov
1991 – 1995
docent na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

"Originálnosť Salvovej hudobnej reči spočíva v syntéze najarchaickejších modelov slovenského hudobného folklóru s najavantgardnejšími kompozičnými technológiami. Východiskom kompozície je preňho modálna melodika, podrobovaná kontrapunktickým vzťahom. Jeho metrika je veľmi flexibilná, časté sú polyrytmické a polymetrické pásma, ktoré kombinuje s Lutosławského princípom ohraničenej aleatoriky. V centre kompozičného diania často stojí ľudský hlas (spievajúci alebo recitujúci). Celá Salvova poetika sa formovala pod vplyvom poľskej školy, no jeho kompozičný prejav je výsostne individuálny. Esenciálnym stelesnením Salvovej poetiky je balada, emocionálne vypätá skladba syntetizujúca ľudové inšpirácie a techniky európskej avantgardy. Ťažisko Salvovho diela spočíva v komorných, koncertantných a orchestrálnych kompozíciách, no Salva je aj autorom prvej slovenskej televíznej opery (Margita a Besná) a prvej rozhlasovej opery (Plač), ktorej polyfonické plochy sú vytvorené výlučne elektroakustickými prostriedkami – znásobením línií dvoch ľudských hlasov."

(GODÁROVÁ, Katarína: Tadeáš Salva. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 238.)

Diela

 • javiskové
 • Tragédia človeka

  1967 40'
 • Zem

  1967 15'
 • Princezná Medunička

  1970 25'
 • Margita a Besná

  televízna opera
  1971 1971, rev. 1976, 24'
  TEXT: V. Vrbková
  OBSADENIE: s, a, CM
  Ikona audio
 • Farbuška

  1972
 • Junácka pasovačka,

  detská televízna spevohra
  1974
 • Tebe neodzvonia

  1974 20'
 • Detvan

  1975 TEXT: A. Sládkovič
 • Klopanie na rínu

  opera-balet
  1975 TEXT: autor
 • Gajdoš z hudcovho vrchu

  1976 16'
 • Mníška

  1978 30'
 • Reminiscor

  opera– balet
  1982 TEXT: autor
 • Mechúrik-Koščúrik s kamarátmi

  Hudobná rozprávka
  1983 TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: vv, CF, orch: fl, cl, fg, cr, tr, tn, tp, bat, pf, xlf, archi
 • symfonický orchester
 • Idée op. 4

  1962 6'
  OBSADENIE: orch
 • Óda 1970

  (venované 200. výročiu L. van Beethovena)
  1970 12'
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Etuda

  pre orchester
  1972 11' 12''
  OBSADENIE: orch
 • Slávnostná hudba

  pre orchester
  1974 15'
  OBSADENIE: orch
 • Koncertantná symfónia

  1978 38'
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • 12 symfonických prelúdií

  1987 35'
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Symfonietta in C

  pre sláčikový orchester
  1962 15'
  OBSADENIE: archi
 • Sedem kresieb

  pre inštrumentálny súbor
  1964 8'
  OBSADENIE: orch
 • Musica per archi

  1970 9'
  OBSADENIE: archi
 • Koncertantná rapsódia

  1976 15'
  OBSADENIE: fiati
 • Slovenské liturgické concerto grosso

  1994 OBSADENIE: vn, vl, vc, cb, archi
 • vokálno-inštrumentálne diela s orchestrom
 • Burleska

  pre husle, osem ženských hlasov a komorný orchester
  1970 9'
  OBSADENIE: vn, 8vf, orch
 • Balada-fantázia

  pre soprán, klavír a orchester
  1973 14'
  OBSADENIE: s, pf, orch
 • Musica in memoriam Arthur Honegger

  pre trúbku, bas, organ a sláčikový orchester
  1978 19'
  OBSADENIE: b, tr, org, archi
 • Slovenské concerto grosso č. 1

  1978 11'
  OBSADENIE: a, br, folkb
 • Slovenské concerto grosso č. 2

  1981 24'
  OBSADENIE: s, b, fl, tr, 2vn, vl, orch
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Canticum Zachariae op. 5b

  1963 7'
  OBSADENIE: s, orch: fl, ob, cl, fg, cr, tr, tn, bat, cel, pf, archi
  Ikona audio
 • Ária

  pre bas, klavír a sláčikový orchester
  1975 7'
  OBSADENIE: b, pf, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Symfónia lásky op. 6

  1966 18'
  TEXT: autor
  OBSADENIE: spk, CM, orch
 • Requiem aeternam op. 9

  1967 43'
  OBSADENIE: 3spk, t, CM, CB, org, orch
 • Mša Glagolskaja op. 13

  pre zbor, orchester a organ
  1969 21'
  TEXT: Milan Rúfus
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, a, t, b, CM, orch: 3ob, 3tr, 3tn, bat, 2ar, org
  Ikona audio
 • Hrajte že mi, hrajte, husličky z javora op. 16

  1970 22'
  OBSADENIE: vn, CF, orch
 • Vojna a svet op. 25

  Poéma na text V. Majakovského pre sóla, zbor a orchester
  1972 24'
  TEXT: Vladimir Majakovskij
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: br, cb, CM, orch
  Ikona audio
 • Uspávanky

  pre ženský zbor a orchester
  1979 5'
  OBSADENIE: CF, orch
 • Slovenská pieseň piesní

  1987 TEXT: Marcus Aurelius, sv. Cyril a Metod, Milan Rúfus
  OBSADENIE: s, b, CM, org, orch
 • Vianočné pastorále

  1987 OBSADENIE: vv, CM, org, orch
 • Symfónia č. 5

  1990 20'
  TEXT: autor
  OBSADENIE: b, 3cl, cr, 3tn, cb, 3pti, 3bon, tam, gc, pf, CM
 • sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Koncert op. 11

  pre violončelo a komorný orchester
  1967 12'
  OBSADENIE: vc, orch
 • Slovenská rapsódia

  pre flautu a sláčikový orchester
  1975 6'
  OBSADENIE: fl, archi
 • Rapsódia

  pre husle a orchester
  1981 16'
  OBSADENIE: vn, orch
 • Symfonia pastoralis in E in memoriam B. Szabelski

  1983 30'
  OBSADENIE: ci, cr, tr, tp, org, archi
 • Balada-symfónia

  pre klarinet, trúbku piston, timpany a sláčiky
  1988 16'
  OBSADENIE: cl, tr, tp, archi
 • Slovenské concerto grosso č. 5

  1989 28'
  OBSADENIE: vn, vl, vc, ci, clb, org, archi
 • Komorná symfónia – Liturgická

  1989/1994 27'
  OBSADENIE: fl, ci, clb, fg, cr, tr, tu, tp, archi
 • Slovenské concerto grosso č. 1b

  1991 24' 30
  VYDAVATEĽ: HF
  OBSADENIE: vn, vl, vc, archi
 • Perpetuum mobile

  koncertantná hudba na goralské témy
  1992 4'
  OBSADENIE: 2vn, vc, zmb, archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Balada pre klavír a orchester

  OBSADENIE: pf, orch
 • In memoriam Arthur Honegger

  pre organ a orchester
  OBSADENIE: org, orch
 • sólový nástroj
 • Suita pre violončelo sólo

  1960 OBSADENIE: vc
 • Diagram nemocnej matky

  pre flautu sólo
  1962 OBSADENIE: fl
 • Burleska

  pre sólové husle
  1970 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vn
 • Rapsódia op. 27

  pre gitaru
  1971 8'
  OBSADENIE: gui
 • Balada op. 35

  pre husle
  1974 12'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vn
  Ikona audio
 • Balada op. 43

  pre flautu
  1975 7'
  VYDAVATEĽ: SHF, Opus
  OBSADENIE: fl
  Ikona audio
 • Balada pre violončelo sólo

  1977 1977, rev. 1989, 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vc
  Ikona audio
 • Balada

  pre kontrabas
  1980 9'
  OBSADENIE: cb
 • Variácie

  pre čembalo
  1992 12'
  OBSADENIE: cmb
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Impresie

  pre klavír
  1962 7'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Moment musical

  pre klavír
  1967 3' 35''
  OBSADENIE: pf
 • Sonatína

  pre klavír
  1972 9'
  OBSADENIE: pf
 • Variácie RE MI MI RE LA - MI RE DO MI RE LA

  pre klavír
  1985 14'
  OBSADENIE: pf
 • Štyri malé prelúdiá

  pre klavír
  1989 OBSADENIE: pf
 • Prelúdiá TA-AD-DE-EU-US - SA-AL-LA-AV-VA-AT

  pre klavír
  1992 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Rapsódia op. 10b

  pre organ
  1966 11'
  OBSADENIE: org
 • Te Deum

  pre organ
  1968 8'
  OBSADENIE: org
 • Musica pro defunctis in memoriam Tadeusz Baird (Hudba sestre)

  pre organ
  1982 23'
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Sonáta

  pre violončelo a klavír
  1956 OBSADENIE: vc, pf
 • Malé rondo

  pre husle a klavír
  1973 OBSADENIE: vn, pf
 • Balada op. 34

  pre dva klarinety
  1974 9'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: 2cl
 • Sonatína pre husle a klavír

  z cyklu Rozprávky o zázračných husličkách samohrajkách
  1979 OBSADENIE: vn, pf
 • Malá suita

  pre husle a klavír
  1982 12'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Impresie

  pre lesný roh a klavír
  1986 12'
  OBSADENIE: cr, pf
 • Malá suita

  pre violončelo a klavír
  1989 9'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Tri árie

  pre violončelo a klavír
  1990 OBSADENIE: vc, pf
 • Impresie

  pre fagot a klavír
  1994 12'
  OBSADENIE: fg, pf
 • Dvanásť prelúdií pre dve violončelá

  (nedokončené)
  1995 17' 21''
  OBSADENIE: 2vc
 • dva klavíry
 • Balada

  pre dva klavíry
  1980 10'
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Dva kusy

  pre sláčikové trio
  1960 OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Štyri kusy

  pre sláčikové trio
  1963 OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Rozprávky o zázračných husličkách samohrajkách

  1979 VYDAVATEĽ: HF
  OBSADENIE: vn, bat, pf
 • Reminiscencie na tému Sonáty mesačného svitu

  pre flautu, gitaru a bicie
  1980 12'
  OBSADENIE: fl, gui, tp
 • Balada

  pre anglický roh, vibrafón a tam tam
  1986 10'
  OBSADENIE: ci, vbf, tam
 • Slovenské concerto grosso č. 3

  pre husle, violončelo a organ
  1987 20' 30''
  OBSADENIE: vn, vc, org
 • Prelúdiá a fúga pre klarinet, violončelo a klavír

  1994 8'
  OBSADENIE: cl, vc, pf
 • klavírne trio
 • Prelúdiá

  pre husle, violončelo a klavír
  1994 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Variácie na tému Malého prelúdia č. 6 J. S. Bacha

  1981 14'
  OBSADENIE: fl, vn, vc, pf
 • Slovenská rapsódia č. 1

  pre klarinet, trúbku, cimbal a bicie
  1984 9'
  OBSADENIE: cl, tr, zmb, bat
 • Saxofoniáda

  1988 10'
  OBSADENIE: sxs, sxa, sxt, sxbr
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1 op. 1

  "Dies irae"
  1960 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2

  1962 6'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Sláčikové kvarteto č. 3

  1970 10'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3b

  1972 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 4

  1988 26'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Smutný

  pre hoboj, basklarinet, tympany, violu a violončelo
  1957 OBSADENIE: ob, clb, tp, vl, vc
 • Balada na tému Menuetu z Vodnej hudby G. F. Händla

  pre päť nástrojov
  1982 OBSADENIE: 2tr, cr, 2tn
 • Variácie in memoriam J. Ježek

  1982 16'
  OBSADENIE: fl, cl, cb, pf, bat
 • Slovenské concerto grosso č. 4

  1988 15'
  OBSADENIE: fl, cl, vn, vc, pf
 • šesť nástrojov
 • Musica...musica

  1979 14'
  OBSADENIE: 2tr, cr, 2tn, tb
 • osem nástrojov
 • Canti lineae op. 5

  1963 5'
  OBSADENIE: fl, tr, cr, fg, pf, vn, vl, cb
 • 10–15 nástrojov
 • Balada per duodecimo archi

  1974 15'
  OBSADENIE: 7vn, 2vl, 2vc, cb
  Ikona audio
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Sláčikové kvarteto

  so sólom pre bas na slová Ivana Krasku
  1957 TEXT: Ivan Krasko
  OBSADENIE: b, 2vn, vl, vc
 • Koncert op. 6

  pre klarinet, štyri ľudské hlasy, recitátora a bicie
  1965 8'
  OBSADENIE: spk, 4v, cl, bat
  Ikona audio
 • Balada

  pre bas a organ
  1974 7'
  OBSADENIE: b, org
  Ikona audio
 • Balada op. 41

  pre soprán, flautu a gitaru
  1974 15'
  OBSADENIE: s, fl, gui
 • Žalospevy op. 26

  na texty básní Milana Rúfusa
  1974 20'
  TEXT: Milan Rúfus
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, spk, CM, ens: fl, clb, bat, vl, cb
 • Dve árie

  1984 14'
  OBSADENIE: ms, cl, vl, pf
 • Najčistejšia láska

  1984 OBSADENIE: s, b, pf
 • Slovenské pastorále

  1986 12'
  OBSADENIE: br, fl, pf
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Nox et solitudo

  pre soprán a klavír
  1959 OBSADENIE: s, pf
 • Ária

  pre soprán, basbarytón a klavír
  1975 OBSADENIE: s, bbr, pf
 • Ária

  pre soprán a klavír
  1976 OBSADENIE: s, pf
 • Ária

  pre tenor, bas a klavír
  1980 TEXT: M. Herz
  OBSADENIE: t, b, pf
 • Árie in memoriam prof. M. Kabeláč

  pre sólové hlasy a klavír
  1980 OBSADENIE: s, a, t, b, pf
 • inštruktívne
 • Concerto grosso

  z cyklu Rozprávky o zázračných husličkách samohrajkách
  1979 OBSADENIE: vn, pf, bat
 • Melódia

  pre dva klarinety a triangle
  1993 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2cl, 3trg
 • Pieseň

  pre flautu a klavír
  1993 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, pf
 • Prelúdium

  pre dva klarinety a klavír
  1993 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2cl, pf
 • hudba pre divadlo
 • Hmla

  scénická hudba k hre L. Candoniho
  1974 15'
 • úpravy folklóru
 • Dievča z Bielej hory

  pre alt a klavír
  1958 OBSADENIE: a, pf
 • Mať moja, mať moja

  pre soprán a klavír
  1960 OBSADENIE: s, pf
 • Ozveny v hore

  1973 5'
  OBSADENIE: C
 • Doliny, doliny

  1974 4'
  OBSADENIE: C
 • Krštiniarske z Liptova

  1977 10'
  OBSADENIE: CM, folkb
 • Ľúbostná

  1977 2' 30''
  OBSADENIE: CM, orch
 • Spoza Poľany slnko vychodí

  1977 6'
  OBSADENIE: C
 • Vrchárska

  1977 5'
  OBSADENIE: C
 • Impresie zo stredného Slovenska

  1978 10'
  OBSADENIE: s, br, orch
 • Pastierske z Liptova

  1978 7'
  OBSADENIE: CM, fsch, bat
 • S batôžkom a krošňou

  1978 50'
  OBSADENIE: vv, folkb, orch
 • Ľúbostné

  1979 OBSADENIE: s, br, CM, cl, zmb, orch
 • Balada z Gemera

  1981 7'
  OBSADENIE: s, zmb, vn, vl, vc, cb • C
 • Goralský tanec

  1981 6'
  OBSADENIE: vn, cl, zmb, orch
 • Spevy goralov

  1981 6'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: vf, CM • C
 • Variácie na tému slovenskej ľudovej piesne "Išiel Janík, išiel orať"

  1981 4'
  OBSADENIE: fl, vn, orch
 • Impresie z Gemera

  1983 7'
  OBSADENIE: vn, orch
 • Myjavský tanec

  1983 8'
  OBSADENIE: vn, orch
 • Nový rok dnes ku nám prišiel

  1983 12'
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Variácie na pieseň Viliama Kostku "Stupavská krčma"

  1983 9'
  OBSADENIE: cl, tr, pf, archi
 • Ozveny Oravy

  1984 8'
  OBSADENIE: s, vn, cl, zmb, archi
 • Tancovala by som

  Slovenská ľudová pieseň pre alt a klavír
  1984 6'
  OBSADENIE: a, pf
 • Piesne moje, piesne

  1985 OBSADENIE: s, a, t, br, b, CM, pf
 • Piesne z Kysúc

  1985 7'
  OBSADENIE: s, a, cl, zmb, archi
 • Medzi horami

  Etuda pre troje huslí na foklórne motívy zo Zvolena
  1987 OBSADENIE: 3vn
 • Horička tisová

  1989 OBSADENIE: vf, fsch, ptr
 • Fantázia na motív zo severnej Oravy

  1991 5'
  OBSADENIE: vn, fl, cl, zmb, orch
 • Cyklus slovenských ľudových piesní

  1994 OBSADENIE: s, a, orch
 • zborové
 • "150 000 000" (Stopäťdesiat miliónov)

  Poéma na texty M. Gorkého a V. Majakovského pre recitátora a 13-členný miešaný zbor
  1972 13'
  TEXT: M. Gorkij a V. Majakovskij
  OBSADENIE: spk, CM
 • Dobrý deň, moji mŕtvi op. 30

  pre soprán a mužský zbor
  1973 6'
  TEXT: M. Rúfus
  OBSADENIE: s, CMa
 • Magnificus vita salutis (Vitaj, majestátny život-láska)

  1974 7'
  TEXT: autor
  OBSADENIE: s, br, CF
 • Baroque variácie blues

  1977 9'
  OBSADENIE: fl, CF, bat
 • Balada o matke, mládencovi a deve

  1979 8'
  OBSADENIE: s, a, t, br, CM
 • Slovenský Otčenáš

  1989 8'
  TEXT: bibl, ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, CM
 • Slovenské vokálne concerto grosso

  1993 TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: s, a, t, b, CM
 • miešaný zbor
 • Litaniae lauretanae op. 12

  1968 9'
  TEXT: bibl.
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM
  Ikona audio
 • Dva talianske madrigaly op. 27

  1972 10'
  TEXT: anon.
  OBSADENIE: CM
 • Balada

  pre miešaný zbor
  1974 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Madrigal

  1977 6'
  TEXT: tal. ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Štyri hodinke bili

  pre miešaný zbor
  1978 5'
  OBSADENIE: CM
 • Italian Madrigal na tému Heinricha Schütza

  1979 6'
  OBSADENIE: CM
 • Autoportrét

  pre miešaný zbor
  1986 9'
  TEXT: autor
  OBSADENIE: CM
  Ikona audio
 • Spievanky...spievanky

  pre miešaný zbor
  1988 5'
  VYDAVATEĽ: SHF
  OBSADENIE: CM
 • ženský zbor
 • Slovenské madrigalové melódie

  1977 7'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CF
 • sóla, zbor a nástroje
 • Hrajme sa, hrajme op. 23

  1972 10'
  OBSADENIE: spk, CB, cl, vc, bat
 • Svadobná balada op. 24

  1972 15'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: s, a, CM, fl, clb, vl, cb
 • elektroakustické
 • Rozhlasové oratórium

  1965 15'
  TEXT: ľud.
 • Alikvoty op. 19

  1971 6'
  OBSADENIE: C
 • Balada

  1975 4'
  OBSADENIE: C
 • Terchovské pastorále

  1975 5'
  OBSADENIE: C
 • Plač

  Rozhlasová kvadrofónna opera
  1976 27'
  TEXT: V. Mihálik, F. Kráľ, V. Roy, M. Rúfus, M. Herz
  OBSADENIE: C
 • Medzi horami

  Etuda pre troje huslí na foklórne motívy zo Zvolena
  1987 5' 29''
  OBSADENIE: C
 • hudba pre rozhlas
 • Grapy

  1977 15'
  OBSADENIE: R
 • hudba k filmu
 • Poéma

  1973 25'
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Eugléna zelená

  1969 19'
  RÉŽIA: M. Ricotti
  OBSADENIE: KD
 • Oltár sv. Juraja

  1970 RÉŽIA: M. Ricotti
  OBSADENIE: KD
 • Putovanie za tvorbou maliara P. Matejku

  1973 RÉŽIA: I. Húščava
  OBSADENIE: KD
 • nešpecifikovaný televízny film
 • Hrašulienka

  1969 7'
  OBSADENIE: Tv
 • Akademický maliar Matejka

  1973 22'
  OBSADENIE: Tv
 • Kováči na Slovensku

  1973 15'
  OBSADENIE: Tv
 • Kováčstvo na Slovensku

  1973 18'
  OBSADENIE: Tv
 • Kožušníctvo na Slovensku

  1974 26'
  OBSADENIE: Tv

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • CHALUPKA, Ľ.: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • CHALUPKA, Ľubomír: Kruh komplexity. K nedožitej osemdesiatke Tadeáša Salvu (1937 – 1995)
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 3, s. 207 – 218
 • ŠČEPÁN, Michal: Biografia hudobného skladateľa Tadeáša Salvu
  2016 Musicologica Slovaca roč. 33, 2016, č. 1, s. 52-93
 • ŠČEPÁN, Michal: Básne zo zbierky „Nox et solitudo“ Ivana Kraska v piesňovej lyrike troch slovenských hudobných tvorcov
  2015 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 32, 2015, č. 2, s. 307
 • ŠČEPÁN, Michal: Witold Lutosławski a Tadeáš Salva
  2014 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 31, 2014, č. 1, s. 138-157
 • LENGOVÁ , Jana: Princíp baladickosti v dielach Jána Levoslava Bellu a Tadeáša Salvu
  2013 Musicologica Slovaca, Bratislava roč. 30, 2013, č. 1, s. 58-76
 • BARANOVÁ, Eleonóra: Pedagogické dimenzie hudobného skladateľa Tadeáša Salvu
  2012 Cantus Choralis Slovaca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 10, 2012, s. 167-172
 • ZVARA, Vladimír: Marginálie k premenám "slovenskosti" v slovenskej hudbe
  2011 Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 31–48
 • GROMOVÁ, Margita: Výber z Kroniky Tadeáša Salvu – štúdium na VŠMU v Bratislave
  2006 Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 33–36
 • GROMOVÁ, Margita: Spracovanie ľudovej piesne v elektroakustickom štúdiu Československého rozhlasu v Bratislave v tvorbe Tadeáša Salvu
  2006 Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 107–110
 • DÚBRAVSKÝ, Ján: Folklórne inšpirácie v tvorbe Tadeáša Salvu
  2006 Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 101–105
 • BARANOVÁ, Eleonóra: Tadeáš Salva a jeho málo známa dimenzia
  2006 Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 47–50
 • DÚBRAVSKÝ, Ján: Autentické svedectvo úvah Tadeáša Salvu, zachytených v jeho Kronike
  2006 Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006, s. 37–45
 • GLOCKOVÁ, Mária: Hudobná poetika v dielach pre deti od Tadeáša Salvu
  2005 Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2005, s. 34–41
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Tadeáš Salva
  2002 Slovak Composers After 1900. Formation and Styles, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 206–217, 2002
 • TROJAN, Jan: Opera po roce 1945
  2001 Dějiny opery, Paseka, Praha-Litomyšl 2001, s. 440
 • CHALUPKA, Ľubomír: Duchovný svet Tadeáša Salvu
  2001 Duchovná hudba v premenách času (Zborník, ed. J. Lengová), Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2001, s. 129–136
 • ADAMOV, Norbert: Rekviem v súčasnej slovenskej hudbe
  2000 Slovenskí skladatelia (Zborník, ed. N. Hrčková), STIMUL, Bratislava 2000, s. 229–236
 • STEINECKER, Anton: Tadeáš Salva
  1997 Slovenská hudba roč. 23, 1997, č. 3–4, s. 270–273
 • ELSCHEK, Oskár: Slovenská hudba medzi minulosťou a dneškom
  1997 Slovenská hudba roč. 23, 1997, č. 3–4, s. 211–233
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Nad dielom Tadeáša Salvu
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 6, s. 3
 • SLIACKA, Daniela: Tadeáš Salva
  1970 Hudobný život roč. 2, 1970, č. 16, s. 3
 • Umelecká kritika a publicistika
 • TICHÝ, Stanislav: BHS 2017
  Solamente, warchalovci a Labyrint sveta
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 11–12
 • CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 38
 • KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 3, s. 38
 • KOLÁŘ, Robert: Quasars s folklórnymi (?) inšpiráciami
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 5
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba
  Večery komornej tvorby
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 11
 • TICHÝ, Stanislav: Reduta trikrát inak
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 10
 • KOLÁŘ, Robert: Ozveny Orfea 2015
  Podvečerné piesne
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 3
 • KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata – Post Scriptum
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 14
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 6
 • JAVORKA, Peter: Včera, dnes... a zajtra bude sobota
  2015 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 12, 2015, č. 3-4, s. 15-18
 • BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 35
 • VEITH, Edith: Spomienka na Tadeáša Salvu
  2013 Pohľady roč. 28, 2013, č. 2, s. 18
 • KOLÁŘ, Robert: Albrechtina
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 5, s. 7
 • STEINECKER, Anton: Tadeáš Salva : Cello Concerto, Three Arias... [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 36
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Tadeáš Salva: Cello Concerto, Three Arias, Little Suite, Slovak Concerto Grosso No. 3, Eight Preludes [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 3, s. 319–320
 • VEITH, Edith: Tadeáš Salva : Výrazná osobnosť slovenskej hudobnej avantgardy
  2012 Pohľady roč. 27, 2012, č. 3, s. 22–23
 • JAVORSKÝ, Igor: Zdravé šoky Tadeáša Salvu [recenzia CD]
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 88 (16. 4.), s. 38
 • BERGER, Roman: Tadeáš Salva in memoriam
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 20–21, s. 9
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: S TADEÁŠOM SALVOM o návratoch jedného sláčikového kvarteta a FESTIVALE ČESKOSLOVENSKEJ HUDBY V USA ...
  1989 Hudobný život roč. 11, 1989, č. 4, s. 8
 • LAKOTOVÁ, Katarína: Autoportrét (nielen hudobný...)
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 9, s. 8
 • CHALUPKA, Ľubomír: K päťdesiatke Tadeáša Salvu
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 23, s. 7
 • CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby
  Koncerty komornej hudby : 27. II. 1976
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 5, s. 5, 7
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Nielen o ISCM
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 23, s. 3, 7
 • HATRÍK, Juraj – HOLÁSEK, Ladislav – CHUDÍK, Ladislav – POSPÍŠIL, Juraj: Requiem aeternam
  1969 Hudobný život roč. 1, 1969, č. 11, s. 3
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Tadeáš Salva: Balada pre 12 sláčikových nástrojov
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 10, s. 30–33
 • CHALUPKA, Ľubomír: Tadeáš Salva: Koncert pre klarinet, štyri ľudské hlasy a bicie nástroje
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 5, s. 26–28
 • ONDRÁŠEK, Ivan: Ária pre bas, klavír a komorný orchester
  1977 Hudobný život roč. 9, 1977, č. 23-24, s. 9
 • (vy): Tri balady
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 5, s. 5
 • Tadeáš Salva: Balada per duodecimo archi
  1975 Hudobný život roč. 7, 1975, č. 6, s. 2, 7
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Tadeáš Salva: Dobrý deň, moji mŕtvi
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 12, s. 5
 • ADAMČIAK, Milan: Musica per archi
  1971 Hudobný život roč. 3, 1971, č. 24, s. 3
 • HATRÍK, Juraj: Koncert pre violončelo a komorný orchester Tadeáša Salvu
  1971 Slovenská hudba roč. 15, 1971, č. 6–7, s. 265–266
 • CHALUPKA, Ľubomír: Tadeáš Salva: Koncert pre klarinet, štyri ľudské hlasy, recitátora a bicie nástroje
  1968 Slovenská hudba roč. 12, 1968, č. 4, s. 180–181

Diskografia

 • Foto: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom FANTASTICKÝMI KRAJINAMI PIESNE S GUSTÁVOM BELÁČKOM
  2019 CD – Pavlík Records PA 0178-2-131
  1. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109
   Gustáv Beláček (b), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne II
   Gustáv Beláček (b, bon), Veronika Vitázková (fl), Pavol Mucha (vc), Marián Lejava (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43
   Gustáv Beláček (b), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  4. Tadeáš Salva: Ária
   Gustáv Beláček (b), Marek Paľa (pf), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  5. Johannes Brahms: Vier ernste Gesänge (upr. Gerhard Auer)
   Gustáv Beláček (b), Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), František Výrostko (cb)
  6. Pavol Krška: Starosloviensky Otčenáš
   Gustáv Beláček (b), Marek Paľa (pf)
 • Foto: Ensemble Ricercata ENSEMBLE RICERCATA
  2016 CD – Hudobný fond SF 00982131
  1. Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42
   Ensemble Ricercata, Ivan Šiller (cmb), Daniel Havel (fl), Jan Souček (ob), Ronald Šebesta (cl), Jan Hudeček (fg), Jan Musil (cr)
  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller
  3. Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, David Danel (vn), Balázs Adorján (vc), Ivan Šiller (pf)
  4. Juraj Beneš: For Instance Black Pony
   Ronald Šebesta (crb)
  5. Tadeáš Salva: Prelúdiá a fúga pre klarinet, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
  6. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"
   Ivan Šiller (pf)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller (pf)
  8. Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 3
   Ensemble Ricercata, Milan Paľa (vn), Peter Dvorský (vl), Balázs Adorján (vc)
  9. Ivan Parík: Listy
   Ivan Šiller (pf)
  10. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 4
   Ensemble Ricercata, Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Milan Paľa (vn), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
 • Foto: Experimental Studio Bratislava Series 1 EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 1
  2015 LP – Vysoká škola múzických umení 4MGLP07
  1. Roman Berger, Pavol Šimai, Ilja Zeljenka: Žaba!
   Ilja Zeljenka (v), Sonet Duo Tesla, home recording
  2. Ivan Hrušovský: Ideé fixe
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  3. Jozef Malovec: Theorema
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  4. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pohyb života – Motus vivendi
   Experimentálne štúdio Bratislava, Richard Sabo
  5. Roman Berger: Elégia in memoriam Ján Rúčka
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  6. Ivan Parík: Vežová hudba
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  7. Peter Kolman: Pomaly ale nie príliš (Lentement mais pas trop)
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  8. Tadeáš Salva: Vrchárska
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
 • Foto: Tadeáš Salva: Cello Music TADEÁŠ SALVA: CELLO MUSIC
  2012 CD – Naxos 8.572509
  1. Tadeáš Salva: Dvanásť prelúdií pre dve violončelá
   Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
  2. Tadeáš Salva: Koncert op. 11
   Eugen Prochác (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Tri árie
   Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf)
  4. Tadeáš Salva: Malá suita
   Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf)
  5. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 3
   Juraj Čižmarovič (vn), Eugen Prochác (vc), Bernadetta Šuňavská (org)
 • Foto: Violin Solo 4 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 4 – MILAN PAĽA
  2012 CD – Pavlík Records PA 0108-2-132
  1. Tadeáš Salva: Burleska
   Milan Paľa (vn)
  2. Juraj Tandler: Suita
   Milan Paľa (vn)
  3. Jozef Sixta: Recitatív
   Milan Paľa (vn)
  4. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Milan Paľa (vn)
  5. Dušan Martinček: Verso fine...? / Dotyky času
   Milan Paľa (vn)
  6. Pavol Šimai: Pyramída
   Milan Paľa (vn)
  7. Mirko Krajči: Tíšiny vzkriesení
   Milan Paľa (vn)
  8. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Milan Paľa (vn)
  9. Juraj Tandler: Prelúdium a tance
   Milan Paľa (vn)
  10. Ivan Parík: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  11. Peter Machajdík: Peroket
   Milan Paľa (vn)
  12. Juraj Beneš: Sonata
   Milan Paľa (vn)
  13. Juraj Beneš: Lamento
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Českí umelci hrajú slovenskú hudbu ČESKÍ UMELCI HRAJÚ SLOVENSKÚ HUDBU
  2009 CD – Hudobný fond SF 00602131
  1. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Jindřich Pazdera (vn)
  3. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
  4. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Jindřich Pazdera (vn)
  5. Dezider Kardoš: Tri skladby
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
 • Foto: Bratislava Boy Choir BRATISLAVA BOY CHOIR
  1993 CD – Opus 91 2409-2 231
  1. Gregoriánsky chorál: Kyrie
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  2. Gregoriánsky chorál: O vere digna hostia
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  3. Jacob Arcadelt: Ave Maria
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  4. Colin Mawby: Alleluia
   Bratislavský chlapčenský zbor, Imrich Szabó (org), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  5. Pierre Certon: La, la, la
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  6. Petr Eben: Truvérska omša
   Igor Pasek (t), Mario Fančovič (br), Martina Lesná (fld), Juraj Korec (fld), Juraj Struhárik (gui), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  7. Tadeáš Salva: Vianočné pastorále
   Igor Pasek (t), Mario Fančovič (br), Imrich Szabó (org), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  8. Heinrich Schütz: Sumite psalmum (moteto)
   Bratislavský chlapčenský zbor, Imrich Szabó (org), Magdaléna Rovňáková (dir.)
 • Foto: De profundis II DE PROFUNDIS II
  1993 CD – Hudobný fond SF 00142111
  1. Juraj Hatrík: Introspekcia
   Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška, Igor Dibák (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Mša Glagolskaja op. 13
   Magdaléna Hajóssyová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Sergej Kopčák (b), Katarína Hanzelová (org), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Slovenský Otčenáš
   Katarína Kmeťová (s), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.)
  4. Miro Bázlik: Canticum 43
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Chamber Music 2 CHAMBER MUSIC 2
  1993 CD – Hudobný fond SF 0010 2111
  1. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
   Elena Holičková (s), Ľudovít Marcinger (pf), Dalibor Machek (bat)
  3. Tadeáš Salva: Balada pre violončelo sólo
   Eugen Prochác (vc)
  4. Juraj Hatrík: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa
   Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)
  5. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto
 • Foto: Elektroakustická hudba ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA
  1992 CD – Radio Bratislava CECM EM CD 001, 002
  1. Jozef Malovec: Orthogenesis
  2. Peter Kolman: E 15
  3. Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony
  4. Ivan Parík: Hudba k vernisáži II
   Miloš Jurkovič (fl)
  5. Roman Berger: Epitaf pre Mikuláša Kopernika
  6. Magdalena Długosz: U źródła
  7. Jozef Malovec: Theorema
  8. Juraj Ďuriš: Sny
  9. Lothar Voigtlaender: Meditations sur le temps
  10. Víťazoslav Kubička: "...a plakal by aj kameň" op. 25
  11. Martin Burlas: Kríž a kruh
   Kamil Paprčka (tr), Anton Popovič (tr)
  12. Tadeáš Salva: Alikvoty op. 19
 • Foto: Musica Symphonica Slovaca MUSICA SYMPHONICA SLOVACA
  1992 CD – Slovak Radio Records RB 0022-2031
  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Etuda
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Ivan Parík: Fragmenty
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Hudba pre symfonický orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Iris Szeghyová : Martin Burlas : Víťazoslav Kubička : Tadeáš Salva IRIS SZEGHYOVÁ : MARTIN BURLAS : VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : TADEÁŠ SALVA
  1988 LP – Opus 9111 2115
  1. Martin Burlas: Simultánne kvarteto
   Vladimír Godár (sth), Martin Burlas (gui), Slavomír Mrázik (tn), Anton Popovič (tp), Borivoj Medelský (vc)
  2. Iris Szeghy: Canto triste
   Tibor Winkler (tn), Zlatica Poulová (pf)
  3. Víťazoslav Kubička: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester op. 39
   Marica Dobiášová (cmb), Musica aeterna, Pavel Baxa (dir.)
  4. Tadeáš Salva: Balada per duodecimo archi
   Jan Valta (dir.), Štátny komorný orchester Žilina
 • Foto: Tadeáš Salva TADEÁŠ SALVA
  1984 LP – Opus 9111 1469
  1. Tadeáš Salva: Impresie
   Peter Toperczer (pf)
  2. Tadeáš Salva: Uspávanky
   Spevácky zbor SĽUK-u, Orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Sláčikové kvarteto č. 3b
   Doležalovo kvarteto, Bohuslav Matoušek (vn), Josef Kekula (vn), Karel Doležal (vl), Vladimír Leixner (vc)
  4. Tadeáš Salva: Dobrý deň, moji mŕtvi op. 30
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Tadeáš Salva: Magnificus vita salutis (Vitaj, majestátny život-láska)
   Marta Nitranová (s), Sergej Kopčák (bas), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  6. Tadeáš Salva: Musica...musica
   Pražskí dychoví sólisti, Zdeněk Šedivý (tr), Miroslav Kejmar (tr), Stanislav Suchánek (cr), Antonín Kettner (tn), Ludvík Bortl (tn), Václav Hoza (tu)
 • Foto: Súčasná slovenská organová tvorba SÚČASNÁ SLOVENSKÁ ORGANOVÁ TVORBA
  1976 LP – Opus 9111 0458
  1. Jozef Podprocký: Partita regenschorica, op. 14 č. 2a
   Ivan Sokol (org)
  2. Šimon Jurovský: Rapsódia
   Ivan Sokol (org)
  3. Jozef Grešák: Impulzy
   Ivan Sokol (org)
  4. Andrej Očenáš: Organové pastely op. 26
   Ivan Sokol (org)
  5. Tadeáš Salva: Rapsódia
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava 1974 PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1974
  1975 LP – Opus 9117 0360
  1. Tadeáš Salva: Doliny, doliny
   Helena Záhradníková (v), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.), Experimentálne štúdio Bratislava
  2. Nečas Jaromír: Poďme, zaspievajme
   Lubomír Málek (v), Brnenský rozhlasový orchester, Petr Řezníček (dir.)
  3. Svetozár Stračina: Romano taboris
   Angela Vargicová (v), Štúdiový orchester, Miroslav Šmíd (dir.)
  4. Svetozár Stračina: Musica pastorum
   Skupina ľudových nástrojov súboru Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.), Experimentálne štúdio Bratislava
  5. Málek Jan: Dudácka
   Zdeněk Blaha (crm), Rozhlasové štúdio Plzeň
  6. Krček Jaroslav: Tri nápevy zo 16. storočia
   Chorea bohemica, Jaroslav Krček (dir.)
  7. Autor neuvedený: Sygyt
   Rozhlasové štúdio Moskva
  8. Autor neuvedený: Jódlovanie
   Ina Kölling (v), Rozhlasové štúdio Berlín
  9. Autor neuvedený: Vrchárske piesne z Powli Wielkej
   Anna Dunai (v)
 • Foto: Súčasné slovenské madrigaly a zbory SÚČASNÉ SLOVENSKÉ MADRIGALY A ZBORY
  1974 LP – Supraphon 1 12 1012
  1. Ivan Hrušovský: Tri madrigalové impresie
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Marína op. 15
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Ján Zimmer: Štyri madrigaly na staré anglické texty, op. 52
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Zdenko Mikula: Vŕby pri Váhu
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Zdenko Mikula: Ľúbostné madrigaly – Lúčny popevok
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  6. Tadeáš Salva: Litaniae lauretanae op. 12
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava 1973 PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1973
  1973 LP – Opus 9117 0274
  1. Ján Cikker: Chodníčky po horách
   Darina Laščiaková (vf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Jozef Krček: Dlouho, Honzíčku, dlouho k nám nejdeš
   Eva Pecková (vf), Chorea bohemica, Jaroslav Krček (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Ozveny v hore
   Helena Záhradníková-Závodníková (vf), Jozef Peško (fsch), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Jaroslav Krček: Jihočeské melodie pro tympanon
   Ján Rokyta , skupina starých nástrojov
  5. Zdeněk Lukáš: Dve jihočeské písně pro harfu
   Libuše Vachálová (ar), Malá muzika, Jaroslav Krček (dir.)
  6. Jaroslav Krček: Uliánka, krásna panna
   Jaroslav Krček (ar)
  7. Malá dedina
   Dueto zo stred-západ Bulharska
  8. Šavi šašvi
   Muž. vokál. trio z Kabuletti
  9. Ganga II.
   Mužská skupina z obce Strojica
 • Foto: Tadeáš Salva – Ilja Zeljenka TADEÁŠ SALVA – ILJA ZELJENKA
  1971 LP – Opus 9111 0018
  1. Tadeáš Salva: Koncert op. 6
   Ladislav Chudík (spk), Cecília Lévaiová (s), Mária Blahová (a), Ľudovít Buchta (t), Pavol Blaho (b), Karol Klocáň (cl), Zoltán Hevessy (bat)
  2. Tadeáš Salva: Canti lineae op. 5
   Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Koncert op. 11
   Juraj Fazekaš (vc), Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje
   Pavol Blaho (b, bat), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Caela Hebe
   Eva Effenbergerová (s), Slovenskí madrigalisti, Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)

Ocenenia

 • Cena Fra Angelica
  2009
  – in memoriam
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1995
  za dielo Balada, s prihliadnutím na celoživotné dielo, ktoré je významným prínosom pre slovensku hudbu – in memoriam
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1970 za dielo Koncert op. 11

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Tadeáš Salva: Dvanásť prelúdií pre dve violončelá
  (nedokončené)
  20. 3.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Tadeáš Salva: Sonatína pre husle a klavír
  z cyklu Rozprávky o zázračných husličkách samohrajkách
  14. 6.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Komorný koncert poslucháčov Konzervatória v Žiline, Žilina, SK
  INTERPRETI: Stanislav Palúch (vn)
 • Tadeáš Salva: Impresie
  pre fagot a klavír
  15. 1.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Hanzel (fg), Valéria Kelly (pf)
 • Tadeáš Salva: Balada
  24. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 5, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Experimentálne štúdio Bratislava
 • Tadeáš Salva: Komorná symfónia – Liturgická
  29. 10.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Tadeáš Salva: Mša Glagolskaja op. 13
  pre zbor, orchester a organ
  27. 9.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Sergej Kopčák (b), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Katarína Hanzelová (org), Komorné združenie, Pavol Procházka (dir.)
 • Tadeáš Salva: Tri árie
  pre violončelo a klavír
  11. 1991 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Tadeáš Salva: Variácie RE MI MI RE LA - MI RE DO MI RE LA
  pre klavír
  29. 9.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
 • Tadeáš Salva: Spievanky...spievanky
  pre miešaný zbor
  28. 9.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský ľudový umelecký kolektív, Štefan Klimo (dir.)
 • Tadeáš Salva: Concerto grosso
  z cyklu Rozprávky o zázračných husličkách samohrajkách
  17. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
 • Tadeáš Salva: Najčistejšia láska
  4. 10.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ida Rapaičová (spk), Peter Mikuláš (b), Josef Svejkovský (tr), Ján Salay (pf), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.)
 • Tadeáš Salva: Balada per duodecimo archi
  18. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
 • Tadeáš Salva: Variácie na tému Malého prelúdia č. 6 J. S. Bacha
  2. 10.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Laura Ellen Paulu (fl), Kvarteto Pro Arte, Peter Toperczer (pf)
 • Tadeáš Salva: Symfonia pastoralis in E in memoriam B. Szabelski
  7. 5.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodný organový festival, SK
 • Tadeáš Salva: Musica pro defunctis in memoriam Tadeusz Baird (Hudba sestre)
  pre organ
  12. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)
 • Tadeáš Salva: Slovenské madrigalové melódie
  15. 10.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
 • Tadeáš Salva: Rapsódia
  pre husle a orchester
  8. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 2
  23. 10.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Figura (fl), Štátny komorný orchester Žilina, Sergej Kopčák (b), Ľubica Orgonášová (s)
 • Tadeáš Salva: Musica...musica
  20. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pražskí dychoví sólisti, Miroslav Kejmar (tr), Stanislav Sejpal (tr), Stanislav Suchánek (cr), Zdeněk Pulec (tn), Ludvik Bortl (tn), Václav Hoza (tu)
 • Tadeáš Salva: Rapsódia op. 10b
  pre organ
  20. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)
 • Tadeáš Salva: Musica in memoriam Arthur Honegger
  pre trúbku, bas, organ a sláčikový orchester
  18. 5.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Tadeáš Salva: Balada op. 43
  pre flautu
  22. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladislav Brunner (fl)
 • Tadeáš Salva: Žalospevy op. 26
  na texty básní Milana Rúfusa
  5. 10.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Tadeáš Salva: Vojna a svet op. 25
  Poéma na text V. Majakovského pre sóla, zbor a orchester
  9. 10.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Raninec (br), Karol Illek (cb), Ivan Sokol (org), Herta Maďarová (pf), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Tadeáš Salva: "150 000 000" (Stopäťdesiat miliónov)
  Poéma na texty M. Gorkého a V. Majakovského pre recitátora a 13-členný miešaný zbor
  21. 12.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Rybárik (spk), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Tadeáš Salva: Koncert op. 11
  pre violončelo a komorný orchester
  2. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Juraj Fazekaš (vc), Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)
 • Tadeáš Salva: Requiem aeternam op. 9
  10. 5.
  1969
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Chudík (spk), Ján Rybárik (spk), Imrich Fábry (spk), Jiří Zahradníček (t), Slovenský filharmonický zbor, Detský zbor Československého rozhlasu, Ondrej Francisci (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Tadeáš Salva: Sláčikové kvarteto č. 3b
  27. 10.
  1976
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Jordan Hall of the New England Conservatory, Boston, US
  INTERPRETI: Pro Arte Quartet

Fotogaléria

 • Foto: Peter Toperczer, Tadeáš Salva, Ivan Sokol 1988 Peter Toperczer, Tadeáš Salva, Ivan Sokol

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Andrej Palacko
 • Foto: Tadeáš Salva 1987 Tadeáš Salva
  Beseda v Klube skladateľov.

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Rastislav Polák
 • Foto: Tadeáš Salva Tadeáš Salva

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Milan David

Audio

 • Salva, Tadeáš: Mša Glagolskaja op.13
 • Salva, Tadeáš: Autoportrét  Daniela Kubrická (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Balada  Sergej Kopčák (b), Ivan Sokol (org)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Balada op. 43  Jozef Gurway (fl)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Balada pre violončelo sólo  Eugen Prochác (vc)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Canticum Zachariae op. 5b
  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Koncert op. 6  Karol Klocáň (cl), Ladislav Chudík (spk), Cecília Lévaiová (s), Mária Blahová (a), Ľudovít Buchta (t), Pavol Blaho (b), Zoltán Hevessy (bat)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Litaniae lauretanae op. 12  Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Margita a Besná
  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Vojna a svet op. 25  Sergej Kopčák (b), Karol Illek (cb), Herta Magyarová (org), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Balada per duodecimo archi  Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Balada op. 35  Aladár Móži (vn)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Koncertantná symfónia  Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Óda 1970  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Cyril Cvetko (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 03. 2020