Profil telesa

Foto: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Bio

Bio


Je najstarším slovenským profesionálnym orchestrálnym telesom. Vznikol v roku 1929 ako orchester, ktorý mal saturovať potreby rozhlasového vysielania. Za obdobie jeho existencie vyrástol v teleso reprezentatívneho charakteru, pravidelne hosťujúce na domácich i zahraničných koncertoch, prehliadkach a festivaloch. Spolupracuje s významnými kultúrnymi a umeleckými inštitúciami a hudobnými vydavateľstvami doma i v zahraničí. Predstavil sa vo všetkých významných európskych i svetových hudobných centrách.

Prvými dirigentami orchestra boli Oskar Nedbal, František Dyk, Kornel Schimpl, František Babušek, Ladislav Holoubek, Karel Nedbal; neskôr to boli dr. Ľudovít Rajter (šéfdirigent v r. 1946-49), Richard Týnský, Vlastimil Horák, dr. Otakar Trhlík, Bystrík Režucha, Ondrej Lenárd, Oliver Dohnányi, Róbert Stankovský, kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe. V súčasnosti je hlavným dirigentom orchestra Peter Valentovič, druhým dirigentom je od januára 2015 Adrian Kokoš. V rokoch 2007 - 2018 pôsobil vo funkcii šéfdirigenta Mario Košik. S orchestrom spolupracovali ako hostia aj ďalší dirigenti o. i. A. Pedrotti, Ch. Mackeras, G. Lehel, J. Hopkins, Z. Košler, V. Smetáček, V. Jiráček, V. Neumann, K. Ančerl, M. Ponti, G. Kremer, S. Gunzenhauser, A. Mogrelia, J. Wildner, J. Sado, T. Koutník, M. de Prosperis, Z. Macháček, R. Štúr, P. Feranec a ďalší.

Orchester realizoval nespočetné množstvo nahrávok najmä pre domácu rozhlasovú fonotéku, ale aj pre nahrávacie spoločnosti a hudobné vydavareľstvá ako Opus, Supraphon, Naxos, Marco Polo, Arte Nova a iné.

Orchester má vlastný abonentný cyklus koncertov, ktoré sa konajú vo Veľkom koncertnom štúdiu v budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.


Diskografia

 • Foto: Slovo SLOVO
  2019 CD – Hudobný fond
  1. Lukáš Borzík: Annuntiatio
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Olos (dir.)
  2. Lukáš Borzík: Slovo
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Olos (dir.)
 • Foto: Teror TEROR
  2019 CD – Real Music House
  1. Martin Burlas: Spam Symphony
   Lúčnica, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Elena Matušová (zbm.), Anton Popovič (dir.)
  2. Martin Burlas: Black Swan
   Jozef Lupták (vc)
  3. Martin Burlas: Sonáta ničoho – Corale per pianoforte
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Eugen Suchoň : Piesňové cykly EUGEN SUCHOŇ : PIESŇOVÉ CYKLY
  2018 CD – Hudobný fond
  1. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43
   Jozef Benci (b), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Nox et solitudo op. 4 ESD 49a
   Terézia Kružliaková (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Simona Šaturová (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  4. Eugen Suchoň: Pohľad do neznáma ESD 98b
   Pavol Bršlík (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  5. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109
   Gustáv Beláček (b), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: Varila myšička kašičku VARILA MYŠIČKA KAŠIČKU
  2018 CD – R1970001-3-231
  1. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88
   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Alma nox ALMA NOX
  2017 CD – Diskant DK 0174-2231
  1. Ján Levoslav Bella: Vianoce
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  2. Ján Levoslav Bella: Uns ist zum Heil ein Kind geboren
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Missa serena
   Martin Mikuš (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Mirko Krajči : Post Scriptum MIRKO KRAJČI : POST SCRIPTUM
  2017 CD – Hudobný fond
  1. Mirko Krajči: Post scriptum
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
  2. Mirko Krajči: Koncert pre violončelo a orchester
   Eugen Prochác (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
  3. Mirko Krajči: Posolstvo Slova
   Róbert Remeselník (t), Peter Mikuláš (b), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
 • Foto: Ermanno Wolf-Ferrari : I gioielli della Madonna ERMANNO WOLF-FERRARI : I GIOIELLI DELLA MADONNA
  2016 CD – Naxos 8.660386-87
  1. Ermanno Wolf-Ferrari: I gioielli della Madonna
   Natalia Ushakova (s), Kyungho Kim (t), Daniel Čapkovič (br), Susanne Bernhard (ms), Igor Pasek (t), Maxim Kutsenko (t), Andrea Vizvári (s), Mária Hanny (s), Katarína Flórová (ms), Peter Malý (t), František Ďuriač (br), Katarína Polakovičová (s), Miriam Maťašová (s), Michal Želonka (t), Ivan Rychlo (t), Martin Klempár (t), Daniel Hlásny (b), Martin Smolnický (br), Patrik Palík (t), Martin Mikuš (br), Vladimír Horváth (b), Milan Kľučár (br), Eva Rampáčková (s), Mário Tóth (b), Peter Hricák (t), Katarína Ofúkaná (ms), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Pressburg Singers, Janka Rychlá (zbm.), Zbor Opery SND, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Friedrich Haider (dir.)
 • Foto: Karol Szymanowski : Violin Concerto no. 2 op. 61 KAROL SZYMANOWSKI : VIOLIN CONCERTO NO. 2 OP. 61
  2016 LP – Pavlík Records PA 0143-1-131
  1. Karol Szymanowski: Violin concerto no. 2 op. 61
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Foto: Karol Szymanowski / Alban Berg : Concertos for violin & orchestra KAROL SZYMANOWSKI / ALBAN BERG : CONCERTOS FOR VIOLIN & ORCHESTRA
  2016 CD – Pavlík Records PA 0143-2-131
  1. Karol Szymanowski: Violin concerto no. 2 op. 61
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
  2. Alban Berg: Violin concerto "Dem Andenken eines Engels"
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Foto: Slovak Concertos SLOVAK CONCERTOS
  2016 CD – Hudobný fond SF 00882131
  1. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 1
   Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Dušan Štefánek (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester
   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Vladimír Godár : Crux VLADIMÍR GODÁR : CRUX
  2016 CD – Hudobný fond SF00912131
  1. Vladimír Godár: Dariačangin sad
   Vladimir Mendelssohn (vl), Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Parrott (dir.)
  2. Vladimír Godár: Via lucis
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oldřich Vlček (dir.)
  3. Vladimír Godár: O Crux
   Jozef Lupták (vc)
 • Foto: Musica Sacra MUSICA SACRA
  2015 CD – Diskant DK 0161-2231
  1. César Franck: Gloria z Omše A dur, op. 12, FWV 61
   Katarína Juhásová-Štúrová (s), Tomáš Juhás (t), Martin Malachovský (b), Spevácky zbor Lúčnica, Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  2. Joseph Haydn: Tenebrae factae sunt, MH162
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  3. Joseph Haydn: Insanae et vanae curae
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  4. Johann Sebastian Bach / Charles Gounod: Ave Maria
   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  5. Franz Liszt: Inno a Maria Vergine, S.39
   Spevácky zbor Lúčnica, Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  6. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus, KV 618
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  7. César Franck: Panis angelicus z Omše A dur, op. 12, FWV 61
   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  8. Wolfgang Amadeus Mozart: Alma Dei Creatoris, KV 277
   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Juraj Tomka (vn), Andrej Baran (vn), Pavol Mucha (vc), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  9. Giacomo Puccini: Requiem, SC 76
   Spevácky zbor Lúčnica, Martin Ruman (vl), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  10. Andrew Lloyd Webber: Hosanna z Requem
   Miroslav Dvorský (t), Ľubica Vargicová (s), Peter Mikula (org), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester, Jaroslav Kyzlink (dir.)
  11. Andrew Lloyd Webber: Pie Jesu z Requiem
   Ľubica Vargicová (s), Tomáš Turner (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester, Jaroslav Kyzlink (dir.)
  12. Giuseppe Verdi: Libera me z Messa da Requiem
   Ľubica Vargicová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Walter Attanasi (dir.)
 • Foto: Evgeny Irshai – In the Space of Love EVGENY IRSHAI – IN THE SPACE OF LOVE
  2013 CD – Hudobný fond SF 00722131
  1. Jevgenij Iršai: Uangamizi (Zmiznutie)
   Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Jevgenij Iršai: Soundquake Zero
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  3. Jevgenij Iršai: Quotations
   Ladislav Fanzowitz (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  4. Jevgenij Iršai: In the Space of Love
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: Slovak Violin Concertos SLOVAK VIOLIN CONCERTOS
  2013 CD – Hudobný fond SF 00732131
  1. Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Koncert pre husle a orchester op. 47
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  3. Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester op. 51
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: Tadeáš Salva: Cello Music TADEÁŠ SALVA: CELLO MUSIC
  2012 CD – Naxos 8.572509
  1. Tadeáš Salva: Dvanásť prelúdií pre dve violončelá
   Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
  2. Tadeáš Salva: Koncert op. 11
   Eugen Prochác (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Tri árie
   Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf)
  4. Tadeáš Salva: Malá suita
   Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf)
  5. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 3
   Juraj Čižmarovič (vn), Eugen Prochác (vc), Bernadetta Šuňavská (org)
 • Foto: Janko Blaho JANKO BLAHO
  2011 CD – Opus 91 2828-2
  1. Bedřich Smetana: Predaná nevesta (úryvky)
   Janko Blaho (t), Helena Bartošová-Schutzová (s), Orchester Opery SND, Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
  2. Bedřich Smetana: Čertova stena (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  3. Antonín Dvořák: Jakobín (úryvok)
   Janko Blaho (t), Zita Frešová-Hudcová (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  4. Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  5. Giuseppe Verdi: Úryvky z opier Un ballo in maschera, Rigoletto, Il trovatore
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  6. Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  7. Stanislav Moniuszko: Halka (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Tibor Andrašovan (dir.)
  8. Piotr Iľjič Čajkovskij: Eugen Onegin (úryvok)
   Janko Blaho (t), Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)
  9. Giacomo Puccini: Madama Butterfly (úryvok)
   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)
  10. Charles Gounod: Faust (úryvok)
   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), František Zvarík (b), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65
   Janko Blaho (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Lugi Cherubini : Joseph Haydn LUGI CHERUBINI : JOSEPH HAYDN
  2011 CD – Slovak Radio Records RB 0340-2031
  1. Luigi Cherubini: Requiem in C minor
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  2. Joseph Haydn: Missa brevis Sancti Johannis de Deo in B flat major, Hob.XXII:7, Kleine Orgelmesse
   Eva Šušková (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  3. Joseph Haydn: Te Deum for Empress marie Therese, Hob.XXIIIc:2
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Daniela Belancová (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester; Oratórium Dvanásť MIRO BÁZLIK: KONCERT PRE KLAVÍR A ORCHESTER; ORATÓRIUM DVANÁSŤ
  2011 CD – Hudobný fond SF 00692131
  1. Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester
   Daniel Buranovský (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Miro Bázlik: Dvanásť
   František Husák (spk), Sergej Kopčák (b), Katarína Blahušiaková (s), Dagmar Pecková (a), Ľudovít Buchta (t), Marián Bulla (b), Slovenský filharmonický zbor, Peter Hradil (zbm.), Slovenská filharmónia, Gabriel Patócs (dir.)
 • Foto: Slovenský spevoherný svet SLOVENSKÝ SPEVOHERNÝ SVET
  2011 CD – Slovak Radio Records RB 0341-2631
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Bellarosa
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  2. Karol Fischer: Lia a dvaja otcovia
   Pavol Remenár (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  3. Ján Móry: Slečna vdova
   Otokar Klein (t), Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  4. Gejza Dusík: Karneval na Rio Grande (Potulný spevák)
   Tomáš Juhás (t), Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  5. Gejza Dusík: Modrá ruža
   Ľudovít Ludha (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  6. Karol Elbert: Do videnia, láska...
   Pavol Remenár (br), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  7. Karol Elbert: Z prístavu do prístavu
   Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  8. Tibor Andrašovan: Pánska volenka (Štvorylka)
   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Kráľ bláznov
   Monika Fabianová (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  10. Teodor Šebo-Martinský: Ohnivák
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  11. Teodor Šebo-Martinský: Revízor
   Filip Tůma (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  12. Milan Novák: Plná poľná lásky
   Otokar Klein (t), Eva Hornyáková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  13. Milan Novák: Nie je všedný deň
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  14. Milan Novák: Opera Mafiozo
   Otokar Klein (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  15. Zdenko Mikula: Tatranské noci
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  16. Igor Bázlik: Husári
   Tomáš Juhás (t), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  17. Igor Bázlik: Veselica
   Sisa Sklovská (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  18. Gejza Dusík: To by bola láska
   Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
 • Foto: Verdi. The Ultimate Opera Album VERDI. THE ULTIMATE OPERA ALBUM
  2010 CD – Naxos 8.578068-69
  1. Giuseppe Verdi:
   Oliver Dohnányi (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Jitka Sapara-Fischerová (a)
 • Foto: A – Z Classical Music (The 3rd Expanded Edition) A – Z CLASSICAL MUSIC (THE 3RD EXPANDED EDITION)
  2009 CD – Naxos 8.558212-13

  ISBN: 978-1-84379-250-5
  1. :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Alexander Jablokov (vn), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Arthur Bliss: Christopher Columbus Suite / Seven Waves Away / Men of 2 Worlds / Baraza ARTHUR BLISS: CHRISTOPHER COLUMBUS SUITE / SEVEN WAVES AWAY / MEN OF 2 WORLDS / BARAZA
  2009 CD – Naxos 8.572226
  1. Arthur Bliss:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Classic Swoon CLASSIC SWOON
  2009 CD – Naxos 8.578046-47
  1. Jules Massenet: Thais, Act II: Meditation
   János Selmeczi (vn), Camerata Transylvanica, György Selmeczi (dir.)
  2. Edvard Grieg: Peer Gynt: Suite No. 2, Op. 55: IV. Solveig's Song
   Štátna filharmónia Košice, Stephen Gunzenhauser (dir.)
  3. Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 in G Major, K. 216: II. Adagio
   Takako Nishizaki (vn), Cappella Istropolitana, Stephen Gunzenhauser (dir.)
  4. Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 in C Major, Hob.VIIb:1: II. Adagio
   Ľudovít Kanta (vc), Cappella Istropolitana, Peter Breiner (dir.)
  5. Fryderyk Chopin: Piano Concerto No. 1 in E Minor, Op. 11: II. Romance: Larghetto
   István Székely (pf), Budapest Symphony Orchestra, Gyula Németh (dir.)
  6. Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 59 in E-Flat Major: II. Adagio e cantabile
   Jenő Jandó (pf)
  7. Antonín Dvořák: Zigeunermelodien (Gypsy Melodies), Op. 55, B. 104: No. 4. Als die alte Mutter (Songs My Mother Taught Me)
   Takako Nishizaki (vn), Wolf Harden (pf)
  8. Dmitrij Šostakovič: The Gadfly Suite, Op. 97a: VIII. Romance
   Ukraine National Symphony Orchestra, Theodore Kuchar (dir.)
  9. Edvard Grieg: Lyric Pieces, Book 9, Op. 68: No. 5. Badnlat (Lullaby) (version for orchestra)
   Štátna filharmónia Košice, Stephen Gunzenhauser (dir.)
  10. Edward Elgar: Salut d'amour, Op. 12
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Leaper (dir.)
  11. Antonín Dvořák: Romance in F Minor, Op. 11, B. 39
   Ilya Kaler (vn), Polish National Radio Symphony Orchestra, Camilla Kolchinsky (dir.)
  12. Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 10 in B-Flat Major, K. 361, "Gran Partita": IV. Adagio
   German Wind Soloists-Ensemble
  13. Frederick Delius: 2 Pieces for Small Orchestra: No. 1. On Hearing the First Cuckoo in Spring
   Royal Scottish National Orchestra, David Lloyd-Jones (dir.)
  14. Piotr Iľjič Čajkovskij: Serenade for Strings in C Major, Op. 48: III. Elegie
   Vienna Chamber Orchestra, Philippe Entremont (dir.)
  15. Benjamin Godard: Jocelyn, Suite No. 2: Berceuse
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  16. Edward Elgar: Sospiri, Op. 70
   English Northern Philharmonia, David Lloyd-Jones (dir.)
  17. Jules Massenet: Le Cid, Act II: Andalouse
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Keith Clark (dir.)
  18. Piotr Iľjič Čajkovskij: Souvenir d'un lieu cher, Op. 42: III. Melodie
   Mariko Honda (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Keith Clark (dir.)
  19. Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D Major, Op. 61: II. Larghetto
   Takako Nishizaki (vn), Slovenská filharmónia, Kenneth Jean (dir.)
  20. Hugo Alfven: Gustav II Adolf, Op. 49: Elegy
   Helsingborg Symphony Orchestra, Okko Kamu (dir.)
  21. Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending
   David Greed (vn), English Northern Philharmonia, David Lloyd-Jones (dir.)
 • Foto: Martin Burlas – Sotto voce MARTIN BURLAS – SOTTO VOCE
  2009 CD – R266 0011-2-131
  1. Martin Burlas: Kóda
   Zwiebelovo kvarteto
  2. Martin Burlas: Panadol
   Zwiebelovo kvarteto
  3. Martin Burlas: Sotto voce
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  4. Martin Burlas: Morendo maestoso
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  5. Martin Burlas: Familienbilder (Rodinné obrázky)
   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf), Martin Mosorjak (cl)
 • Foto: OPUS 100 – Eugen Suchoň: Krútňava OPUS 100 – EUGEN SUCHOŇ: KRÚTŇAVA
  2009 CD – Opus 91 0101-2
  1. Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72
   Peter Dvorský (t), Gabriela Beňačková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Romantic Bliss ROMANTIC BLISS
  2009 CD – Naxos 8.578050
  1. Gabriel Faure: Pelleas et Melisande Suite, Op. 80
   Ireland National Symphony, John Georgiadis (dir.)
  2. Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 in G minor, Op. 25
   Benjamin Frith (pf), Štátna filharmónia Košice, Róbert Stankovský (dir.)
  3. Franz Schubert: Octet in F major, D. 803
   Budapest Schubert Ensemble
  4. Piotr Iľjič Čajkovskij: Album for the Young, Op. 39
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Breiner (dir.)
  5. Franz Berwald: Symphony No. 4 in E flat major, "Sinfonie naive"
   Helsingborg Symphony Orchestra, Okko Kamu (dir.)
  6. Antonín Dvořák: Serenade in E major, Op. 22, B. 52
   Cappella Istropolitana, Jaroslav Krček (dir.)
  7. Fryderyk Chopin: Berceuse in D flat major, Op. 57
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Breiner (dir.)
  8. Edvard Grieg: 2 Elegiac Melodies, Op. 34
   Cappella Istropolitana, Adrian Leaper (dir.)
  9. Edward Elgar: Sospiri, Op. 70
   English Northern Philharmonia, David LIoyd-Jones (dir.)
  10. Fryderyk Chopin: Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11
   István Székely (pf), Budapest Symphony Orchestra, Gyula Németh (dir.)
  11. Wilhelm Stenhammar: Sangen, Op. 44: Interlude
   Helsingborg Symphony Orchestra, Okko Kamu (dir.)
  12. Giacomo Puccini: Manon Lescaut, Act II: Intermezzo
   Belgian Radio and Television Philharmonic Orchestra, Alexander Rahbari (dir.)
 • Foto: Daniela Kardošová hrá diela Dezidera Kardoša DANIELA KARDOŠOVÁ HRÁ DIELA DEZIDERA KARDOŠA
  2008 CD – A.L.I. Records AI 6262-2
  1. Dezider Kardoš: Klavírna suita č. 1 op. 1
   Daniela Kardošová (pf)
  2. Dezider Kardoš: Klavírna suita č. 2 op. 5
   Daniela Kardošová (pf)
  3. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40
   Daniela Kardošová (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Tibor Frešo (dir.)
  4. Dezider Kardoš: Bagately op. 18
   Daniela Kardošová (pf4m), Tatiana Lenková-Hurová (pf4m)
  5. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 2 op. posth.
   Daniela Kardošová (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Prokofiev: Peter och vargen [Peter and the Wolf] / Poulenc: Sagan om Babar [Story of Barbar] PROKOFIEV: PETER OCH VARGEN [PETER AND THE WOLF] / POULENC: SAGAN OM BABAR [STORY OF BARBAR]
  2008 CD – Naxos 8.572146
  1. Sergey Prokofiev:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Respighi: La Primavera / Quattro Liriche / La pentola magica RESPIGHI: LA PRIMAVERA / QUATTRO LIRICHE / LA PENTOLA MAGICA
  2008 CD – Naxos 8.570741
  1. Ottorino Respighi:
   Miroslav Dvorský (t), Vladimír Harvan (fl), Vladimír Kubovčík (b), Henrieta Lednárová (s), Michal Šintál (ob), Denisa Šlepkovská (ms), Jana Tarajová Valášková (s), Ivan Viskup (cl), Katarína Turnerová (ar), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: 1. medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa – víťazné diela 1. MEDZINÁRODNÁ SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ ALEXANDRA MOYZESA – VÍŤAZNÉ DIELA
  2007 CD – Hudobné centrum HC 10012-3
  1. Andrea Portera: Profondo Amniotico...
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Daniel Gazon (dir.)
  2. Tomasz Jakub Opałka: Visions of Perfect Shapes
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Daniel Gazon (dir.)
  3. Lukáš Borzík: Ask the Mirror
   Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
  4. Paweł Przezwański: Calling Koncert pre cimbal a komorný súbor
   Melos Ethos Ensemble, Enikő Ginzery (zmb), Zsolt Nagy (dir.)
  5. Barnaby Hollington: Magnificient Octopus pre cimbal a komorný súbor
   Enikő Ginzery (zmb), Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
  6. :
   Erik Rothenstein
 • Foto: 20 klassiska favoriter [20 Classical Favourites] 20 KLASSISKA FAVORITER [20 CLASSICAL FAVOURITES]
  2007 CD – Naxos 8.570566
  1. Giuseppe Verdi:
   Oliver Dohnányi (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: 20 years of Classical Music: Naxos Anniversary Collection 20 YEARS OF CLASSICAL MUSIC: NAXOS ANNIVERSARY COLLECTION
  2007 CD – Naxos 8.570598
  1. Čajkovskij Peter Iľjich:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (ms)
 • Foto: Ballet Favourites. Prokofiev, Tchaikovsky, Delibes BALLET FAVOURITES. PROKOFIEV, TCHAIKOVSKY, DELIBES
  2007 CD – Naxos 8.571082
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Best of Opera II. Verdi, Mozart, Rossini BEST OF OPERA II. VERDI, MOZART, ROSSINI
  2007 CD – Naxos 8.571080
  1. Giuseppe Verdi:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Carson Cooman: Symphonies Nos. 2 and 3, Piano concerto, Partita, Vision CARSON COOMAN: SYMPHONIES NOS. 2 AND 3, PIANO CONCERTO, PARTITA, VISION
  2007 CD – Naxos 8.559329

  Cooman, Carson

  1. Symphony No. 2, Op. 574, "Litanies of Love and Rain"
  Slovak Radio Symphony Orchestra
  Trevor, Kirk, Conductor

  Partita, Op. 526
  2. I. Cantus
  3. II. Ludus
  Schultz, Stephen, baroque flute

  4. Piano Concerto, Op. 649
  Skuta, Nora, piano
  Slovak Radio Symphony Orchestra
  Trevor, Kirk, Conductor

  5. Vision, Op. 646
  Gough, Rachel, violin
  Gough, Rupert, organ

  Symphony No. 3, Op. 650, "Ave Maris Stella"
  6. I. Pentimento
  7. II. Interrupted Motet
  Slovak Radio Symphony Orchestra
  Trevor, Kirk, Conductor

  8. Songlines, Sun Dreaming, Op. 307
  Bohuslav Martinu Philharmonic Orchestra
  Trevor, Kirk, Conductor

  Sonata for Violin and Organ, Op. 573
  9. I. Telescope
  10. II. Ballade for Max
  11. III. Keep on Shining!
  Gough, Rachel, violin
  Gough, Rupert, organ
  1. :
   Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Die schönsten Walzer. Johann Strauss II / Lehár / Tchaikovsky DIE SCHÖNSTEN WALZER. JOHANN STRAUSS II / LEHÁR / TCHAIKOVSKY
  2007 CD – Naxos 8.571076
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Eugen Suchoň EUGEN SUCHOŇ
  2007 CD – Slovak Radio Records RB 3142031
  1. Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a orchester op. 7 ESD 73
   Boris Kucharský (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štefan Róbl (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Imrich Szabó (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Symfonietta rustica ESD 79/6b
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Foto: Havergal Brian : Symphonies Nos. 4 and 12 HAVERGAL BRIAN : SYMPHONIES NOS. 4 AND 12
  2007 CD – Naxos 8.570308
  1. Havergal Brian: Symphony no. 4 'Das Siegeslied' (Psalm of Victory)
   Jana Tarajová Valášková (s), Slovenský filharmonický zbor, Zbor Opery SND, Mládežnícky zbor Echo, Cantus, Ondrej Šaray (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Leaper (dir.)
  2. Havergal Brian: Symphony No. 12
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Leaper (dir.)
 • Foto: Vianočné pastorále : Bratislavský chlapčenský zbor VIANOČNÉ PASTORÁLE : BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR
  2007 DVD – Diskant

  Hudobná réžia: Emil Nižňanský, Miroslav Krajčí
  Zvuková réžia: Hubert Geschwandtner, Václav Frkal
  Réžia: Milan Homolka
  1. Antonio Vivaldi: Gloria, RV 589 – Gloria in excelsis Deo
   Bratislavský chlapčenský zbor, Collegium Baroque, Branislav Kostka (dir.)
  2. Hymnus: Veni Creator Spiritus
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  3. César Franck: Panis angelicus
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Bratislavský štúdiový orchester, Mario Košik (dir.)
  4. Antonio Vivaldi: Gloria, RV 589 – Propter magnam
   Bratislavský chlapčenský zbor, Collegium Baroque, Branislav Kostka (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  6. Franz Schubert: Mille cherubini cin coro
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  7. John Francis Wade: Adeste fideles
   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  8. Antonio Vivaldi: Gloria RV 589 – Domine Deus, Agnus Dei
   Bratislavský chlapčenský zbor, Collegium Baroque, Branislav Kostka (dir.)
  9. Franz Xaver Tost: Memento Domine
   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  10. Vianočná koleda: Deck The Halls, Felix Mendelssohn-Bartholdy: Hark! The Herald Angels Sing:
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  11. Vianočná koleda: O Tannenbaum
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  12. James Pierpont: Jingle Bells
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  13. Paulín Bajan: Vianočné pastorále (výber)
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  14. Vianočné koledy: Do mesta Betléma, Pastieri, Búvaj dieťa krásne, Angelus pastoribus
   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  15. Franz Xaver Gruber: Tichá noc, svätá noc
   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: A bride's guide to wedding music for civil ceremonies A BRIDE'S GUIDE TO WEDDING MUSIC FOR CIVIL CEREMONIES
  2006 CD – Naxos 8.570227-28
  1. Johann Pachelbel: Canon in D Major
   Cappella Istropolitana, Richard Edlinger (dir.)
  2. Modest Petrovich Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Promenade (orch. M. Ravel)
   Slovenská filharmónia, Daniel Nazareth (dir.)
  3. Antonio Vivaldi: The 4 Seasons: Violin Concerto in E Major, Op. 8, No. 1, RV 269, "La primavera" (Spring) – I. Allegro
   Takako Nishizaki (vn), Cappella Istropolitana, Stephen Gunzenhauser (dir.)
  4. Johann Sebastian Bach: Overture (Suite) No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Air, "Air on a G String"
   Takako Nishizaki (vn), Cappella Istropolitana, Oliver Dohnányi (dir.)
  5. Antonio Vivaldi: The 4 Seasons: Violin Concerto in F Minor, Op. 8, No. 4, RV 297, "L'inverno" (Winter): II. Largo
   Takako Nishizaki (vn), Cappella Istropolitana, Stephen Gunzenhauser (dir.)
  6. Camille Saint-Saëns: Carnival of the Animals: XIII. Le Cygne (The Swan)
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Gabriel Fauré: Pavane, Op. 50 (arr. for guitar and orchestra G. Gerald)
   Gerald Garcia (gui), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: FLORENCE: A Musical Tour of the City's Past and Present FLORENCE: A MUSICAL TOUR OF THE CITY'S PAST AND PRESENT
  2006 DVD – Naxos 2.110513
  1. Antonio Vivaldi:
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Karol Petróczi (vn)
 • Foto: The Very Best of Christmas THE VERY BEST OF CHRISTMAS
  2006 CD – Naxos 8.570344-45
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Discover Music of the Twentieth Century DISCOVER MUSIC OF THE TWENTIETH CENTURY
  2005 CD – Naxos 8.558168-69
  1. Dmitry Shostakovich:
   Ondrej Lenárd (dir.), Ladislav Slovák (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: extreme classics EXTREME CLASSICS
  2005 CD – Naxos 8.557941-42
  1. :
   Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
  2. Camille Saint-Saëns: Symphony no. 3 avec orgue, op. 78
   Imrich Szabó (org)
 • Foto: Great Orchestral Classics 6 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 6
  2005 CD – Naxos 8.570041
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: JACK-IN-THE-BOX.A Collection of Amusing and Entertaining Works by Classical Composers JACK-IN-THE-BOX.A COLLECTION OF AMUSING AND ENTERTAINING WORKS BY CLASSICAL COMPOSERS
  2005 CD – Naxos 8.570124-25
  1. Joseph Haydn:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: Opera Without Words. The Most Famous Overtures, Preludes, and Interludes in Opera OPERA WITHOUT WORDS. THE MOST FAMOUS OVERTURES, PRELUDES, AND INTERLUDES IN OPERA
  2005 CD – Naxos 8.557945-46
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Ottorino Respighi : Suite in E major : Variazioni sinfoniche : Preludio, corale e fuga OTTORINO RESPIGHI : SUITE IN E MAJOR : VARIAZIONI SINFONICHE : PRELUDIO, CORALE E FUGA
  2005 CD – Naxos 8.557820
  1. Ottorino Respighi: Variazioni sinfoniche
   Ferdinand Klinda (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adriano (dir.)
  2. Ottorino Respighi: Preludio, corale e fuga
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adriano (dir.)
  3. Ottorino Respighi: Burlesca
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adriano (dir.)
  4. Ottorino Respighi: Ouverture carnevalesca
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adriano (dir.)
  5. Ottorino Respighi: Suite in E major
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adriano (dir.)
 • Foto: The Ultimate Ballet Album THE ULTIMATE BALLET ALBUM
  2005 CD – 8.570011-12
  1. Adolphe Adam:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia
 • Foto: The Very Best of Strauss THE VERY BEST OF STRAUSS
  2005 CD – Naxos 8.552115-16
  1. Johann Strauss II :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Very Best of Tchaikovsky THE VERY BEST OF TCHAIKOVSKY
  2005 CD – Naxos 8.552117-18
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Classical Top 40 : The 40 Most Beautiful Classical Melodies CLASSICAL TOP 40 : THE 40 MOST BEAUTIFUL CLASSICAL MELODIES
  2004 CD – Brilliant Classics 99301
  1. :
   Klára Havlíková (pf), Ida Černecká (pf), Stanislav Zamborský (pf), Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Quido Hölbling (vn), Aladár Móži (vn), Richard Vandra (vc), Jozef Zsapka (gui), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Emmerich Kálmán – Die Csárdásfürstin (The Gypsy Princess) EMMERICH KÁLMÁN – DIE CSÁRDÁSFÜRSTIN (THE GYPSY PRINCESS)
  2004 CD – Naxos 8.660105-06
  1. Emmerich Kálmán: Die Csárdásfürstin (The Gypsy Princess)
   Yvonne Kenny (s), Michael Roider (tenor), Mojca Erdmann (s), Marko Kathol (tenor), Karl-Michael Ebner (tenor), Heinz Holecek (bas), Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)
  2. Emmerich Kálmán: Der Zigeunerprimas: Dorfkinder
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)
  3. Emmerich Kálmán: Der Zigeunerprimas: Vive le roi
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)
  4. Emmerich Kálmán: Die Faschingsfee: Hollaho, hollaho, wir kommen zurecht
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)
  5. Emmerich Kálmán: Das Hollandweibchen: Lockend soll ertonen Dir ein feurig Lied
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)
  6. Emmerich Kálmán: Der Teufelsreiter: Grand Palotas de la Reine
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)
 • Foto: Family Symphony FAMILY SYMPHONY
  2004 CD – Naxos 8.557479DX
  1. Johann Pachelbel:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Havergal Brian: Symphony No. 1 "The Gothic" HAVERGAL BRIAN: SYMPHONY NO. 1 "THE GOTHIC"
  2004 CD – Naxos 8.557418-19
  1. Havergal Brian: Symphony No. 1 "The Gothic"
   Eva Jenisová (s), Dagmar Pecková (a), Vladimír Doležal (t), Peter Mikuláš (b), Zbor Opery SND, Slovenský komorný zbor SĽUKu, Spevácky zbor Lúčnica, Bratislavský detský zbor, Mládežnícky zbor Echo, Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Šaray (zbm.), Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Winter WINTER
  2004 CD – Naxos 8.557726
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Art and Music. Degas - Music of His Time ART AND MUSIC. DEGAS - MUSIC OF HIS TIME
  2003 CD – Naxos 8.558144
  1. Charles Gounod:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Chill with Chopin CHILL WITH CHOPIN
  2003 CD – Naxos 8.556784
  1. Fryderyk Chopin:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Peter Breiner (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Music Together MUSIC TOGETHER
  2003 DVD – Naxos 8.557363DX
  1. Georg Friedrich Handel:
   Bohdan Warchal (dir.), Pavol Mauréry (br), Peter Oswald (t), Jozef Špaček (b), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Neshyba st. (b), (s), Peter Šubert (br)
 • Foto: Tchaikovsky: Swan Lake TCHAIKOVSKY: SWAN LAKE
  2003 CD – Naxos 8.557174
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos. 11 and 12 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS. 11 AND 12
  2002 CD – Marco Polo 8.225093
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 11, op. 79
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Classical Moments 3: Classical Music to Relax to CLASSICAL MOMENTS 3: CLASSICAL MUSIC TO RELAX TO
  2002 CD – Naxos 8.555359
  1. :
   Imrich Szabó (org), Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Alexander Jablokov (vn)
  2. Camille Saint-Saëns: Symphony no. 3 avec orgue, op. 78
   Imrich Szabó (org)
 • Foto: Classical Moments 4 CLASSICAL MOMENTS 4
  2002 CD – Naxos 8.555360
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Classical Moments 5 CLASSICAL MOMENTS 5
  2002 CD – Naxos 8.555361
  1. Benjamin Godard:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Dan Locklair - Orchestral Music DAN LOCKLAIR - ORCHESTRAL MUSIC
  2002 CD – Albany Records NY TROY517
  1. Dan Locklair: Hues
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Kirk Trevor (dir.)
  2. Dan Locklair: Dayspring
   Jozef Zsapka (gui), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Kirk Trevor (dir.)
  3. Dan Locklair: In the Autumn Days
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Kirk Trevor (dir.)
  4. Dan Locklair: Creation´s Seeing Order
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Kirk Trevor (dir.)
  5. Dan Locklair: Ere long we shall see...
   Gregory D'Agostino (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Kirk Trevor (dir.)
  6. Dan Locklair: When Morning Stars Begin to Fall
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Kirk Trevor (dir.)
 • Foto: Largo al factotum. Great Operatic Arias for Baritone LARGO AL FACTOTUM. GREAT OPERATIC ARIAS FOR BARITONE
  2002 CD – Naxos 8.555922
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Miroslav Dvorský (t), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Lunga Bla Timmar LUNGA BLA TIMMAR
  2002 CD – Naxos 8.503024
  1. Claude Debussy:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Ľudovít Kanta (vc), Marian Lapšanský (pf), Jindřich Pazdera (vn), Miloš Števove (cr), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: A la découverte du classique A LA DÉCOUVERTE DU CLASSIQUE
  2001 CD – Naxos 8.550037-38
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos. 5 and 6 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS. 5 AND 6
  2001 CD – Marco Polo 8.225090
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 5 F dur, op. 39
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 6 E dur, op. 45
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos. 7 and 8 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS. 7 AND 8
  2001 CD – Marco Polo 8.225091
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 7, op. 50
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 8, op. 64
   Ladislav Slovák (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos. 9 and 10 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS. 9 AND 10
  2001 CD – Marco Polo 8.225092
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 9, op. 69
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 10, op. 77
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Listen, Learn and Grow: Playtime Fun and Games LISTEN, LEARN AND GROW: PLAYTIME FUN AND GAMES
  2001 CD – Naxos 8.555812
  1. Aram Il'yich Khachaturian: Gayane, Act III: Sabre Dance
   Anthony Bramall (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2. Georges Bizet: Carmen Suite: March of the Toreadors
   Slovenská filharmónia, Anthony Bramall (dir.)
  3. Johann Sebastian Bach: Suite No. 2: Badinerie
   Milan Brunner (fl), Cappella Istropolitana, Richard Edlinger (dir.)
  4. Georg Friedrich Händel: Fireworks Music: Allegro Finale
   Cappella Istropolitana, Richard Edlinger (dir.)
  5. Claude Debussy: Children's Corner Suite: Golliwog's Cake Walk
   Gerald Garcia (gui), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
  6. Camille Saint-Saëns: Carnival of the Animals: XII. Fossils
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Piotr Iľjič Čajkovskij: Sleeping Beauty: Sleeping Beauty Waltz
   Štátna filharmónia Košice, Andrew Mogrelia (dir.)
  8. Adolphe Adam: Giselle, Act I: Allegro marcato
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  9. Adolphe Adam: Giselle, Act I: Gallop
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Sergej Prokofiev: Peter and the Wolf: Peter in the Meadow / The Bird
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  11. Modest Petrovič Mussorgskij: Pictures at an Exhibition: V. Ballet of the Chickens in their Shells
   Slovenská filharmónia, Daniel Nazareth (dir.)
  12. Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato
   Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
  13. Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anthony Bramall (dir.)
  14. Percy Grainger: Shepherd's Hey
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Keith Brion (dir.)
 • Foto: Night Music Vol. 1 NIGHT MUSIC VOL. 1
  2001 DVD – Naxos DVDI 1012
  1. Ludwig van Beethoven:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: O mio babbino caro : Famous Soprano Arias from Italian opera O MIO BABBINO CARO : FAMOUS SOPRANO ARIAS FROM ITALIAN OPERA
  2001 CD – Naxos 8.555796
  1. :
   Jozef Ábel (t), Alžbeta Michálková (ms), Ľubica Orgonášová (s), Peter Šubert (br), Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: S. Prokofiev: Peter och vargen / C. Saint-Saens: Djurens karneval / B. Britten: Orkesterguide for ungdom S. PROKOFIEV: PETER OCH VARGEN / C. SAINT-SAENS: DJURENS KARNEVAL / B. BRITTEN: ORKESTERGUIDE FOR UNGDOM
  2001 CD – Naxos 8.554091
  1. Sergej Prokofiev:
   Ondrej Lenárd (dir.), Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Saint-Saens: Carnival of the Animals SAINT-SAENS: CARNIVAL OF THE ANIMALS
  2001 DVD – Naxos DVDI 1013
  1. Camille Saint-Saëns:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: Strauss: Waltzes and Polkas STRAUSS: WALTZES AND POLKAS
  2001 DVD – Naxos DVDI 1016
  1. Johann Strauss:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Tchaikovsky: Symphony No. 6 / Eugene Onegin TCHAIKOVSKY: SYMPHONY NO. 6 / EUGENE ONEGIN
  2001 DVD – Naxos DVDI 1010
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: A Classic Christmas A CLASSIC CHRISTMAS
  2000 CD – Naxos 8.555291
  1. :
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos 1 and 2 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS 1 AND 2
  2000 CD – Marco Polo 8.225088
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 2 a mol, op. 16
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos. 3 and 4 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS. 3 AND 4
  2000 CD – Marco Polo 8.225089
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 3 B dur, op. 17b
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 4 Es dur, op. 38
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Children´s Classics. Lullaby CHILDREN´S CLASSICS. LULLABY
  2000 CD – Naxos 8.554912DX
  1. Johannes Brahms:
   Josef Čejka (ob), Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Intermezzo. Carmen, Cavaleria Rusticana, I Pagliacci, La Traviata, La Gioconda and many others INTERMEZZO. CARMEN, CAVALERIA RUSTICANA, I PAGLIACCI, LA TRAVIATA, LA GIOCONDA AND MANY OTHERS
  2000 CD – Naxos 8.554703
  1. Pietro Mascagni:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Italian Festival ITALIAN FESTIVAL
  2000 DVD – Naxos DVDI 0993
  1. Benjamin Godard:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Listen, Learn and Grow, Vol. 2: Lullabies LISTEN, LEARN AND GROW, VOL. 2: LULLABIES
  2000 CD – Naxos 8.554790
  1. Johannes Brahms: Lullaby (Wiegenlied), Op. 49, No. 4
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Breiner (dir.)
  2. Gabriel Fauré: Lullaby (Berceuse), Op. 16
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Keith Clark (dir.)
  3. Franz Schubert: Wiegenlied D. 498
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Breiner (dir.)
  4. Josef Suk: Serenade, Op. 6: Adagio
   Cappella Istropolitana, Jaroslav Krček (dir.)
  5. Hubert Parry: Lady Radnor's Suite: Slow Minuet
   Cappella Istropolitana, Adrian Leaper (dir.)
 • Foto: Rimsky-Korsakov: Sheherezade RIMSKY-KORSAKOV: SHEHEREZADE
  2000 DVD – Naxos DVDI 1001
  1. Nikolay Rimsky-Korsakov:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Saint-Saens: Carnival of the Animals SAINT-SAENS: CARNIVAL OF THE ANIMALS
  2000 CD – Naxos 8.554463
  1. Camille Saint-Saëns:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Classics at the Movies: Adventure! THE CLASSICS AT THE MOVIES: ADVENTURE!
  2000 CD – Naxos 8.556802
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Classics at the Movies: Love THE CLASSICS AT THE MOVIES: LOVE
  2000 CD – Naxos 8.556805
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Classics at the Movies. Thrillers THE CLASSICS AT THE MOVIES. THRILLERS
  2000 CD – Naxos 8.556809
  1. :
   Oliver Dohnányi (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto, Slovenský filharmonický zbor, Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (ms)
 • Foto: Tchaikovsky: Ballet Music TCHAIKOVSKY: BALLET MUSIC
  2000 DVD – Naxos DVDI 1000
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Verdi: Ouvertures VERDI: OUVERTURES
  2000 DVD – Naxos DVDI 1003
  1. Giuseppe Verdi:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Benedictus BENEDICTUS
  1999 CD – Naxos 8.556705
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Magdaléna Hajóssyová (s), Jozef Kundlák (t), Peter Mikuláš (b), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Košický spevácky zbor učiteľov, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Berceuse – Music of Peace and Calm BERCEUSE – MUSIC OF PEACE AND CALM
  1999 CD – Naxos 8.553843
  1. Benjamin Godard:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Classics from the Movies CLASSICS FROM THE MOVIES
  1999 CD – Naxos 8.554576
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: DISCOVER THE CLASSICS, VOL. 3: The Concerto DISCOVER THE CLASSICS, VOL. 3: THE CONCERTO
  1999 CD – Naxos 8.554486-87
  1. Arcangelo Corelli:
   Oliver Dohnányi (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Glazunov: The Seasons/Scenes de Ballet GLAZUNOV: THE SEASONS/SCENES DE BALLET
  1999 CD – Amadis 7178
  1. Alexander Glazunov:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Children's Classics, Volume 1 CHILDREN'S CLASSICS, VOLUME 1
  1999 CD – Naxos 8.554571
  1. Sergey Prokofiev:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Children's Classics, Volume 2 CHILDREN'S CLASSICS, VOLUME 2
  1999 CD – Naxos 8.554572
  1. Camille Saint-Saëns:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Children's Classics, Volume 3 CHILDREN'S CLASSICS, VOLUME 3
  1999 CD – Naxos 8.554573
  1. Benjamin Britten:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Johann Strauss Jr., 100 Most Famous Waltzes, Overtures, Polkas and Marches, Volume 10 JOHANN STRAUSS JR., 100 MOST FAMOUS WALTZES, OVERTURES, POLKAS AND MARCHES, VOLUME 10
  1999 CD – Naxos 8.554526
  1. Johann Strauss II :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Respighi: Concerto in Modo Misolidio / Concerto a Cinque RESPIGHI: CONCERTO IN MODO MISOLIDIO / CONCERTO A CINQUE
  1999 CD – Naxos 8.553366
  1. Ottorino Respighi:
   Ewald Danel (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: sköna gröna dagar (Beautiful Green Days) SKÖNA GRÖNA DAGAR (BEAUTIFUL GREEN DAYS)
  1999 CD – Naxos 8.503068
  1. Georg Friedrich Händel:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Pavel Bogacz (vn), Josef Čejka (ob), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Sommer SOMMER
  1999 CD – Naxos 8.503045
  1. Eduardo di Capua:
   Ondrej Lenárd (dir.), Peter Dvorský (t), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia
 • Foto: A Viennese New Year A VIENNESE NEW YEAR
  1998 CD – Naxos 8.554466-67
  1. Johann Strauss I:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Anthony Louis Scarmolin: Orchestral Works ANTHONY LOUIS SCARMOLIN: ORCHESTRAL WORKS
  1998 CD – Naxos 8.559012
  1. Anthony Louis Scarmolin:
   Petr La Garde (tr), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Anthony Louis Scarmolin: Orchestral Works ANTHONY LOUIS SCARMOLIN: ORCHESTRAL WORKS
  1998 CD – Marco Polo 8.225031
  1. Anthony Louis Scarmolin:
   Petr La Garde (tr), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Ballade – Classical Favourites for Relaxing and Dreaming BALLADE – CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556604
  1. Johann Sebastian Bach:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Berceuse. Classical Favourites for Relaxing and Dreaming BERCEUSE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556610
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Cantabile. Classical Favourites for relaxing and Dreaming CANTABILE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556605
  1. Jacques Offenbach:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Miloš Števove (cr)
 • Foto: Clair de lune. Classical Favourites for Relaxing and Dreaming CLAIR DE LUNE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556601
  1. Johann Sebastian Bach:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Discover the Symphony DISCOVER THE SYMPHONY
  1998 CD – Naxos 8.554337-38
  1. Michael Haydn:
   Ladislav Slovák (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2. Camille Saint-Saëns: Symphony no. 3 avec orgue, op. 78
   Imrich Szabó (org)
 • Foto: Etude. Classical Favourites for Relaxing and Dreaming ETUDE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556611
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto, Alexander Jablokov (vn)
 • Foto: Pavane PAVANE
  1998 CD – Naxos 8.556603
  1. Alessandro Marcello:
   Peter Breiner (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Pavel Bogacz (vn), Josef Čejka (vl), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Prelude. Classical Favourites for Relaxing and Dreaming PRELUDE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556607
  1. Georg Friedrich Handel:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Prokofiev: Peter og ulven PROKOFIEV: PETER OG ULVEN
  1998 CD – Naxos 8.554960
  1. Sergey Prokofiev:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Sonata SONATA
  1998 CD – PL-05026
  1. :
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Bystrík Režucha (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Sonata SONATA
  1998 CD – Naxos 8.556609
  1. Antonio Vivaldi:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto
 • Foto: The Centre 1 THE CENTRE 1
  1998 CD – Naxos 8.554901-02DX
  1. Ludwig van Beethoven:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: The Centre 2 THE CENTRE 2
  1998 CD – Naxos 8.554903-04DX
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: Discover the Classics, Volume 2 DISCOVER THE CLASSICS, VOLUME 2
  1997 CD – Naxos 8.554246-47
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Famous Marches FAMOUS MARCHES
  1997 CD – Naxos 8.553596
  1. Emmanuel Chabrier:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Fantasia FANTASIA
  1997 CD – Naxos 8.551166
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: French Ballet Favourites FRENCH BALLET FAVOURITES
  1997 CD – Naxos 8.554062
  1. Adam Adolphe:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Glazunov: The Seasons/Violin Concerto GLAZUNOV: THE SEASONS/VIOLIN CONCERTO
  1997 CD – Naxos 8.554049
  1. Alexander Glazunov:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Ľubica Rybárska. Sopránové árie z talianskych opier ĽUBICA RYBÁRSKA. SOPRÁNOVÉ ÁRIE Z TALIANSKYCH OPIER
  1997 CD – Opus 912603-2
  1. Giacomo Puccini:
   Ľubica Rybárska (s), Oliver Dohnányi (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Johann Strauss II THE BEST OF JOHANN STRAUSS II
  1997 CD – Naxos 8.556664
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Saint-Saëns THE BEST OF SAINT-SAËNS
  1997 CD – Naxos 8.556675
  1. Camille Saint-Saëns:
   Imrich Szabó (org), Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Camille Saint-Saëns: Symphony no. 3 avec orgue, op. 78
   Imrich Szabó (org)
 • Foto: The Best of Tchaikovsky THE BEST OF TCHAIKOVSKY
  1997 CD – Naxos 8.556652
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia
 • Foto: The Best of Verdi THE BEST OF VERDI
  1997 CD – Naxos 8.556669
  1. Giuseppe Verdi:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: The Best of Weber THE BEST OF WEBER
  1997 CD – Naxos 8.556676
  1. Carl Maria von Weber:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Sorcerer´s Apprentice and other Orchestral Favourites THE SORCERER´S APPRENTICE AND OTHER ORCHESTRAL FAVOURITES
  1997 CD – Naxos 8.554066
  1. Carl Maria von Weber:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Symphonic Collection THE SYMPHONIC COLLECTION
  1997 CD – Amadis 7201
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Tibor Andrašovan – Tance zo Slovenska TIBOR ANDRAŠOVAN – TANCE ZO SLOVENSKA
  1997 CD – Hudobný fond SF 00242031
  1. Tibor Andrašovan: Tance zo Slovenska
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Foto: Viennese Favourites, Vol. 1 VIENNESE FAVOURITES, VOL. 1
  1997 CD – Naxos 8.553281
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Viennese Favourites, Vol. 2 VIENNESE FAVOURITES, VOL. 2
  1997 CD – 8.553282
  1. Johann Strauss II :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Classical Marches CLASSICAL MARCHES
  1996 CD – Naxos 8.550532DX
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Delibes: Coppelia/Sylvia/La Source/Le Roi s´amuse/Kassya; Adam: Giselle DELIBES: COPPELIA/SYLVIA/LA SOURCE/LE ROI S´AMUSE/KASSYA; ADAM: GISELLE
  1996 CD – Naxos 8.553270
  1. Leo Delibes:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Famous Ballet Music. Glazunov: The Seasons, Verdi: The Four Seasons, Saint-Saens: Samson et Dalila FAMOUS BALLET MUSIC. GLAZUNOV: THE SEASONS, VERDI: THE FOUR SEASONS, SAINT-SAENS: SAMSON ET DALILA
  1996 CD – Naxos 8.553272
  1. Alexander Glazunov:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Ivan Parík, Alexander Moyzes IVAN PARÍK, ALEXANDER MOYZES
  1996 CD – Hudobný fond SF 00202131
  1. Ivan Parík: Hudba pre flautu, violu a orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: J. Strauss, Jr : Edition - Vol. 46 J. STRAUSS, JR : EDITION - VOL. 46
  1996 CD – Marco Polo 8.223246
  1. Johann Strauss II :
   Petr La Garde (tr), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Moonlight Classics MOONLIGHT CLASSICS
  1996 CD – Naxos 8.550223DX
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Night music 1 NIGHT MUSIC 1
  1996 CD – Naxos 8.551121
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Organ Compositions ORGAN COMPOSITIONS
  1996 CD – Opus 91 2586-2 (031)
  1. Ladislav Burlas: Koncert pre organ a orchester
   Ferdinand Klinda (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Saint-Saëns: Symphony No. 3, Piano Concerto No. 2 SAINT-SAËNS: SYMPHONY NO. 3, PIANO CONCERTO NO. 2
  1996 CD – Naxos 8.553277
  1. Camille Saint-Saëns: Symphony no. 3 avec orgue, op. 78
   Imrich Szabó (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Songs My Mother Taught Me SONGS MY MOTHER TAUGHT ME
  1996 CD – Naxos 8.550580DX
  1. Benjamin Godard:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Amadis, Vol. 1 THE BEST OF AMADIS, VOL. 1
  1996 CD – 7801
  1. :
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Ondrej Lenárd (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Jindřich Pazdera (vn), Štátna filharmónia Košice, Camerata Cassoviae, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Amadis, Vol. 2 THE BEST OF AMADIS, VOL. 2
  1996 CD – Amadis 7802
  1. :
   Marian Lapšanský (pf), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (pf), Viktor Šimčisko (vn), Ondrej Lenárd (dir.), Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Romantic Beethoven. A Celebration of Beethoven´s Most Romantic Music THE ROMANTIC BEETHOVEN. A CELEBRATION OF BEETHOVEN´S MOST ROMANTIC MUSIC
  1996 CD – Naxos 8.552213
  1. Ludwig van Beethoven:
   Oliver Dohnányi (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Romantic Tchaikovsky THE ROMANTIC TCHAIKOVSKY
  1996 CD – Naxos 8.552216
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Tchaikovsky: Swan Lake TCHAIKOVSKY: SWAN LAKE
  1996 CD – Naxos 8.550246-47DX
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: A portrait of the composer : Jozef Malovec A PORTRAIT OF THE COMPOSER : JOZEF MALOVEC
  1995 CD – Slovak Radio Records RB 0078-2331
  1. Jozef Malovec: Komorná symfónia
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Jozef Malovec: Quasi una sonata
   Katarína Hanzelová (org)
  3. Jozef Malovec: Symfónia č. 2
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň – Svätopluk EUGEN SUCHOŇ – SVÄTOPLUK
  1995 CD – Opus 9356 1691-93
  1. Eugen Suchoň: Svätopluk ESD 80
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Malachovský (b), František Caban (br), František Livora (t), Magdaléna Blahušiaková (s), Peter Dvorský (t), Ľuba Baricová (a), Anna Czaková (s), Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Famous Symphonic Poems, Vol. 2 FAMOUS SYMPHONIC POEMS, VOL. 2
  1995 CD – Naxos 8.553245
  1. Leoš Janáček:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Giacomo Puccini: Madama Butterfly (Highlights) GIACOMO PUCCINI: MADAMA BUTTERFLY (HIGHLIGHTS)
  1995 CD – Naxos 8.553152
  1. :
   Jozef Ábel (tenor), Alexander Rahbari (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.)
 • Foto: Great Waltzes GREAT WALTZES
  1995 CD – Naxos 8.553337
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: KLASSISKA FAVORITER, Vol. 2 KLASSISKA FAVORITER, VOL. 2
  1995 CD – Naxos 8.550554
  1. Georg Friedrich Händel:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Ottorino Respighi: La bella dormente nel bosco OTTORINO RESPIGHI: LA BELLA DORMENTE NEL BOSCO
  1995 CD – Marco Polo 8.223742
  1. Ottorino Respighi:
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Ján Ďurčo (br), Igor Pasek (t), Denisa Šlepkovská (ms), Adriana Kohútková (s)
 • Foto: Ottorino Respighi: Lucrezia OTTORINO RESPIGHI: LUCREZIA
  1995 CD – Marco Polo 8.223717
  1. Ottorino Respighi:
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ján Ďurčo (br), Adriana Kohútková (s), Ľudovít Ludha (t), Denisa Šlepkovská (ms), Igor Pasek (t)
 • Foto: Puccini: Tosca (Highlights) PUCCINI: TOSCA (HIGHLIGHTS)
  1995 CD – Naxos 8.553153
  1. Giacomo Puccini:
   Ján Ďurčo (br), Stanislav Beňačka (b), Miroslav Dvorský (t), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: S. Prokofiev: Peter and the Wolf; C. Saint-Saens: Carnival of the Animals; B. Britten: The Young Person´s Guide to the Orchestra S. PROKOFIEV: PETER AND THE WOLF; C. SAINT-SAENS: CARNIVAL OF THE ANIMALS; B. BRITTEN: THE YOUNG PERSON´S GUIDE TO THE ORCHESTRA
  1995 CD – Naxos 8.550335DX
  1. Sergej Prokofiev:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: Strauss: Most Famous Waltzes, Polkas and Marches, Vol. 1 STRAUSS: MOST FAMOUS WALTZES, POLKAS AND MARCHES, VOL. 1
  1995 CD – Amadis 7060
  1. Johann Strauss:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Strauss: Most Famous Waltzes, Polkas and Marches, Vol. 2 STRAUSS: MOST FAMOUS WALTZES, POLKAS AND MARCHES, VOL. 2
  1995 CD – Amadis 7061
  1. Johann Strauss:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Tchaikovsky: Nutcracker, Swan Lake, Sleeping Beauty (Highlights) TCHAIKOVSKY: NUTCRACKER, SWAN LAKE, SLEEPING BEAUTY (HIGHLIGHTS)
  1995 CD – Naxos 8.553271
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 / Rachmaninov: Piano Concerto No. 2 TCHAIKOVSKY: PIANO CONCERTO NO. 1 / RACHMANINOV: PIANO CONCERTO NO. 2
  1995 CD – Naxos 8.553269
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Tchaikovsky: Symphony No. 4 / Fatum TCHAIKOVSKY: SYMPHONY NO. 4 / FATUM
  1995 CD – Amadis 7029
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Can-Can and other Dances from the Opera CAN-CAN AND OTHER DANCES FROM THE OPERA
  1994 CD – 8.550924
  1. Amilcare Ponchielli:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Classical Favourites 1 CLASSICAL FAVOURITES 1
  1994 CD – Naxos 8.550521
  1. Johann Sebastian Bach:
   Róbert Stankovský (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Camerata Cassoviae, Slovenský filharmonický zbor, Pavel Bogacz (vn), Josef Čejka (ob)
 • Foto: Mikhail Ippolitov-Ivanov: Armenian Rhapsody / Jubilee March / Yar-khmel´ / Episode from the Life of Schubert / From Ossian Songs / Symphonic Scherzo MIKHAIL IPPOLITOV-IVANOV: ARMENIAN RHAPSODY / JUBILEE MARCH / YAR-KHMEL´ / EPISODE FROM THE LIFE OF SCHUBERT / FROM OSSIAN SONGS / SYMPHONIC SCHERZO
  1994 CD – Marco Polo 8.223629
  1. Mikhail Ippolitov-Ivanov:
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Miroslav Dvorský (t), Viktor Šimčisko (vn)
 • Foto: Ottorino Respighi: La Primavera OTTORINO RESPIGHI: LA PRIMAVERA
  1994 CD – Marco Polo 8.223595
  1. Ottorino Respighi:
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Vladimír Harvan (fl), Vladimír Kubovčík (b), Michal Šintál (ob), Denisa Šlepkovská (ms), Jana Tarajová Valášková (s), Katarína Turnerová (ar), Ivan Viskup (cl)
  2. Ottorino Respighi:
   Miroslav Dvorský (t)
 • Foto: Ronald Binge: The Watermill, Scottish Rhapsody RONALD BINGE: THE WATERMILL, SCOTTISH RHAPSODY
  1994 CD – Marco Polo 8.223515
  1. Ronald Binge:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Classical Music Start-Up Kit, Vol. 1: 1500-1825 CLASSICAL MUSIC START-UP KIT, VOL. 1: 1500-1825
  1993 CD – Naxos 8.550779
  1. Antonio Vivaldi:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: De profundis I DE PROFUNDIS I
  1993 CD – Hudobný fond SF 0012 2131
  1. Roman Berger: De profundis
   Sergej Kopčák (b), Ján Salay (pf), Jozef Podhoranský (vc)
  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater
   Jozef Kundlák (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Discover Classical Music DISCOVER CLASSICAL MUSIC
  1993 CD – Naxos 8.550008-09
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: Discover the Classics, Vol. 1 DISCOVER THE CLASSICS, VOL. 1
  1993 CD – Naxos 8.550035-36
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: The A to Z of Classical Music THE A TO Z OF CLASSICAL MUSIC
  1993 CD – Naxos 8.555319-20
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: The Best of Naxos 6 THE BEST OF NAXOS 6
  1993 CD – Naxos 8.550006
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Naxos 7 THE BEST OF NAXOS 7
  1993 CD – Naxos 8.550007
  1. :
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Juraj Čižmarovič (vn), Ľudovít Kanta (vc), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: The Best of Tchaikovsky THE BEST OF TCHAIKOVSKY
  1993 CD – Naxos 8.551102
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia
 • Foto: Frederic Curzon: In Malaga, Robin Hood, Pulchinello FREDERIC CURZON: IN MALAGA, ROBIN HOOD, PULCHINELLO
  1992 CD – Marco Polo 8.223425
  1. Frederic Curzon:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Havergal Brian: Symphonies Nos. 4 and 12 HAVERGAL BRIAN: SYMPHONIES NOS. 4 AND 12
  1992 CD – Marco Polo 8.223447
  1. Havergal Brian: Symphony no. 4 'Das Siegeslied' (Psalm of Victory)
   Jana Tarajová Valášková (s), Slovenský filharmonický zbor, Zbor Opery SND, Mládežnícky zbor Echo, Cantus, Ondrej Šaray (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Leaper (dir.)
  2. Havergal Brian: Symphony No. 12
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Leaper (dir.)
 • Foto: Leoncavallo: I Pagliacci LEONCAVALLO: I PAGLIACCI
  1992 CD – Naxos 8.660021
  1. Ruggero Leoncavallo:
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Miroslav Dvorský (t)
 • Foto: Marco Polo – The Label of Discovery: Sampler 1 MARCO POLO – THE LABEL OF DISCOVERY: SAMPLER 1
  1992 CD – Marco Polo 8.223001
  1. Antonín Dvořák:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Night music 11 NIGHT MUSIC 11
  1992 CD – Naxos 8.551131
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Alexander Jablokov (vn), Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Shostakovich: Symphony No. 13 "Babi Yar" SHOSTAKOVICH: SYMPHONY NO. 13 "BABI YAR"
  1992 CD – Naxos 8.550630
  1. :
   Peter Mikuláš (bas), Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: The Best of Marco Polo THE BEST OF MARCO POLO
  1992 CD – Marco Polo 8.223002
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Tchaikovsky: Nutcracker (Highlights) TCHAIKOVSKY: NUTCRACKER (HIGHLIGHTS)
  1992 CD – Naxos 8.550515
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 10 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 10
  1991 CD – Naxos 8.551150
  1. :
   Oliver Dohnányi (dir.), Alexander Jablokov (vn), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 2 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 2
  1991 CD – Naxos 8.551142
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 3 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 3
  1991 CD – Naxos 8.551143
  1. :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 4 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 4
  1991 CD – Naxos 8.551144
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 5 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 5
  1991 CD – Naxos 8.551145
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 6 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 6
  1991 CD – Naxos 8.551146
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 7 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 7
  1991 CD – Naxos 8.551147
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 8 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 8
  1991 CD – Naxos 8.551148
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 9 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 9
  1991 CD – Naxos 8.551149
  1. Richard Strauss:
   Slovenská filharmónia
  2. :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: G. Rossini: Arie inedite G. ROSSINI: ARIE INEDITE
  1991 CD – Opus 912303-2
  1. Gioacchino Rossini:
   Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Giacomo Puccini: Madama Butterfly GIACOMO PUCCINI: MADAMA BUTTERFLY
  1991 CD – Naxos 8.660910-12
  1. :
   Jozef Ábel (t), Vladimír Kubovčík, Alžbeta Michálková, Jozef Špaček, Róbert Szücs, Alexander Rahbari (dir.), Jan Rozehnal (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Giuseppe Verdi – Opera Choruses GIUSEPPE VERDI – OPERA CHORUSES
  1991 CD – Naxos 8.550241
  1. Giuseppe Verdi: Nabucco: "Va, pensiero"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Don Carlos: "Spuntato ecco il di d'esultanza"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  3. Giuseppe Verdi: La Traviata: "Noi siamo zingarelle"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  4. Giuseppe Verdi: Nabucco: "Gli arredi festivi giu candano infantri"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  5. Giuseppe Verdi: La Battaglia di Legnano: "Deus meus, pone illos ut rotam"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  6. Giuseppe Verdi: Il trovatore: "Vedi, le fosche notturne, "Anvil Chorus''
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  7. Giuseppe Verdi: Ernani: "Si rideste il Leon di Castiglia"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  8. Giuseppe Verdi: Otello: "Fuoco di gioia"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  9. Giuseppe Verdi: La Battaglia di Legnano: "Giuramento"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  10. Giuseppe Verdi: Macbeth: "Patria oppressa!"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  11. Giuseppe Verdi: Il trovatore: "Or co'dadi, ma fra poco"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  12. Giuseppe Verdi: La forza del destino: "Rataplan, rataplan della gloria"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  13. Giuseppe Verdi: La traviata: "Si ridesta in ciel l'aurora"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  14. Giuseppe Verdi: Aida: "Gloria all'Egitto"
   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Foto: Glazunov: The Seasons/Scenes de Ballet GLAZUNOV: THE SEASONS/SCENES DE BALLET
  1991 CD – Marco Polo 8.223136
  1. Alexander Glazunov:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Janáček: Sinfonietta / Lachian Dances / Taras Bulba JANÁČEK: SINFONIETTA / LACHIAN DANCES / TARAS BULBA
  1991 CD – Naxos 8.550411
  1. Leoš Janáček:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Night music 3 NIGHT MUSIC 3
  1991 CD – Naxos 8.551123
  1. Alessandro Marcello:
   Peter Breiner (dir.), Josef Čejka (vl), Pavel Bogacz (vn), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Night music 4. Classical favourite for relaxing and dreaming NIGHT MUSIC 4. CLASSICAL FAVOURITE FOR RELAXING AND DREAMING
  1991 CD – Naxos 8.551124
  1. Joseph Haydn:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Opera Intermezzi and Preludes. Cavalleria Rusticana / Manon Lescaut / Pagliacci / Segreto di Susanna OPERA INTERMEZZI AND PRELUDES. CAVALLERIA RUSTICANA / MANON LESCAUT / PAGLIACCI / SEGRETO DI SUSANNA
  1991 CD – Naxos 8.550240
  1. Eugen d´Albert:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: S. Prokofiev: Peter and the Wolf; C. Saint-Saens: Carnival of the Animals S. PROKOFIEV: PETER AND THE WOLF; C. SAINT-SAENS: CARNIVAL OF THE ANIMALS
  1991 CD – Naxos 8.550499
  1. Camille Saint-Saëns:
   Ondrej Lenárd (dir.), Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Verdi: Rigoletto VERDI: RIGOLETTO
  1991 CD – Naxos 8.660013-14
  1. Giuseppe Verdi:
   Jitka Sapara-Fischerová (a), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Jozef Špaček (b), Peter Šubert (br), Jozef Ábel (t), Alžbeta Michálková (ms)
 • Foto: J. Strauss Jr.: Famous Waltzes, Polkas, Marches and Overtures, Volume 1 J. STRAUSS JR.: FAMOUS WALTZES, POLKAS, MARCHES AND OVERTURES, VOLUME 1
  1990 CD – Naxos 8.550336
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: J. Strauss Jr.: Famous Waltzes, Polkas, Marches and Overtures, Volume 2 J. STRAUSS JR.: FAMOUS WALTZES, POLKAS, MARCHES AND OVERTURES, VOLUME 2
  1990 CD – Naxos 8.550337
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: J. Strauss Jr.: Famous Waltzes, Polkas, Marches and Overtures, Volume 3 J. STRAUSS JR.: FAMOUS WALTZES, POLKAS, MARCHES AND OVERTURES, VOLUME 3
  1990 CD – Naxos 8.550338
  1. Johann Strauss II :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: J. Strauss Jr.: Famous Waltzes, Polkas, Marches and Overtures, Volume 4 J. STRAUSS JR.: FAMOUS WALTZES, POLKAS, MARCHES AND OVERTURES, VOLUME 4
  1990 CD – Naxos 8.550339
  1. Johann Strauss II :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: J. Strauss Jr.: Famous Waltzes, Polkas, Marches and Overtures, Volume 5 J. STRAUSS JR.: FAMOUS WALTZES, POLKAS, MARCHES AND OVERTURES, VOLUME 5
  1990 CD – Naxos 8.550340
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Puccini: Tosca PUCCINI: TOSCA
  1990 CD – Naxos 8.660001-02
  1. Giacomo Puccini:
   Ján Ďurčo (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Stanislav Beňačka (b), Jozef Špaček (b), Miroslav Dvorský (t)
 • Foto: The Best of French Ballet: Delibes THE BEST OF FRENCH BALLET: DELIBES
  1990 CD – Naxos 8.550080
  1. Léo Delibes:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Naxos 3 THE BEST OF NAXOS 3
  1990 CD – Naxos 8.550003
  1. Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5, "Emperor"
   Stefan Vladar (klavír), Cappella Istropolitana, Barry Wordsworth (dirigent)
  2. :
   Imrich Szabó (organ), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Stephen Gunzenhauser (dirigent)
  3. Edvard Grieg: Peer Gynt: I. Anitra's Dance - II. Arabian Dance - III. In the Hall of the Mountain King
   Štátna filharmónia Košice, Stephen Gunzenhauser (dirigent)
  4. Alexander Glazunov: The Seasons: Bacchanale
  5. Fryderyk Chopin: Piano Concerto No. 1
   Istvan Szekely (klavír), Budapest Symphony Orchestra, Gyula Nemeth (dirigent)
  6. Haydn Joseph: Symphony No. 96, "Miracle": Vivace assai
   Cappella Istropolitana, Barry Wordsworth (dirigent)
  7. Antonin Dvořák: Slavonic Dance Op. 46, No. 8
   Slovenská filharmónia, Barry Wordsworth (dirigent)
  8. Vivaldi Antonio: Flute Concerto Op. 10, No. 5: Allegro
   Bela Drahos (flauta), Dall´Arco Chamber Orchestra
  9. Schumann Robert: Symphonic Etudes: I. Anhang No.5 - II. Variation No.5
   Stefan Vladar (klavír)
  10. George Handel: Water Music: Suites Nos. 1 and 2, HWV 349-350 (excerpts)
   Cappella Istropolitana, Bohdan Warchal (dirigent)
  11. Pyotr Iľyich Tchaikovsky: Symphony No. 6, "Pathetique": Allegro molto vivace
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dirigent)
  12. Joseph Haydn: String Quartet No. 62, "Emperor": Cantabile
   Kodaly Quartet
  13. Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Polka
  14. George Handel: Music for the Royal Fireworks, HWV 351: IV. La rejouissance
   Cappella Istropolitana, Bohdan Warchal (dirigent)
  15. Hector Berlioz: La damnation de Faust (The Damnation of Faust), Op. 24: Hungarian March, "Rakoczy March"
   Matyas Antal (dirigent)
 • Foto: Tchaikovsky: The Nutcracker / Glazunov: Les Sylphydes TCHAIKOVSKY: THE NUTCRACKER / GLAZUNOV: LES SYLPHYDES
  1990 CD – Naxos 8.550324-25
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Alexander Moyzes: Gemer Dances, Down the River Vah, Pohronie Dances ALEXANDER MOYZES: GEMER DANCES, DOWN THE RIVER VAH, POHRONIE DANCES
  1989 CD – Marco Polo 8.223278
  1. Alexander Moyzes: Tance z Gemera op. 51
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Dolu Váhom, op. 26
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Tance z Pohronia, op. 43
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Battle Music BATTLE MUSIC
  1989 CD – Naxos 8.550230
  1. Ludwig van Beethoven:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Eugen Suchoň – Krútňava EUGEN SUCHOŇ – KRÚTŇAVA
  1989 CD – Opus 9356 2094-95
  1. Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72
   Ondrej Malachovský (b), Peter Dvorský (t), Gabriela Beňačková (s), Vladimír Kubovčík (b), Alžbeta Michálková (ms), Jaroslava Sedlářová (ms), Oľga Hanáková (a), Eva Jenisová (s), Ľuba Baricová (a), Jana Tarajová Valášková (s), Jozef Kundlák (t), Juraj Martvoň (br), Peter Mikuláš (b), Stanislav Beňačka (b), Alžbeta Kubánková (a), Ľudovít Ludha (t), Anna Martvoňová (s), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Operatic Duets. Magdaléna Blahušiaková, Bruno Sebastian (Mascagni, Puccini, Verdi) OPERATIC DUETS. MAGDALÉNA BLAHUŠIAKOVÁ, BRUNO SEBASTIAN (MASCAGNI, PUCCINI, VERDI)
  1989 CD – Opus 9356 2037
  1. Giacomo Puccini:
   Magdaléna Blahušiaková (s), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Naxos 2 THE BEST OF NAXOS 2
  1989 CD – Naxos 8.550002
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Tchaikovsky: Manfred Symphony / The Voyevode TCHAIKOVSKY: MANFRED SYMPHONY / THE VOYEVODE
  1989 CD – Naxos 8.550224
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Verdi: Overtures / Preludes / Ballet Music VERDI: OVERTURES / PRELUDES / BALLET MUSIC
  1989 CD – Naxos 8.550091
  1. Giuseppe Verdi:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: French Festival FRENCH FESTIVAL
  1988 CD – Naxos 8.550088
  1. Emmanuel Chabrier:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Invitation to the Dance INVITATION TO THE DANCE
  1988 CD – Naxos 8.550081
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Italian Festival ITALIAN FESTIVAL
  1988 CD – Naxos 8.550087
  1. Jules Massenet:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Peter Mikuláš – Operatic Arias PETER MIKULÁŠ – OPERATIC ARIAS
  1988 CD – Opus 9356 2023
  1. :
   Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Tibor Frešo (dir.)
 • Foto: Saint-Saëns: Symphony No. 3, Le Rouet d'Omphale SAINT-SAËNS: SYMPHONY NO. 3, LE ROUET D'OMPHALE
  1988 CD – Naxos 8.550138
  1. Camille Saint-Saëns:
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2. Camille Saint-Saëns: Symphony no. 3 avec orgue, op. 78
   Imrich Szabó (org)
 • Foto: The Best of Naxos 4 THE BEST OF NAXOS 4
  1988 CD – Naxos 8.550004
  1. :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 / The Tempest TCHAIKOVSKY: PIANO CONCERTO NO. 1 / THE TEMPEST
  1988 CD – Naxos 8.550137
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Tchaikovsky: Sleeping Beauty / Glazunov: The Seasons TCHAIKOVSKY: SLEEPING BEAUTY / GLAZUNOV: THE SEASONS
  1988 CD – Naxos 8.550079
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Peter Dvorský: Live PETER DVORSKÝ: LIVE
  1987, 1989 CD – Opus 91 2740-2
  1. Georges Bizet:
   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Mussorgsky: Pictures at an Exhibition; Ravel: Bolero MUSSORGSKY: PICTURES AT AN EXHIBITION; RAVEL: BOLERO
  1987 CD – Opus 911937-2
  1. Modest Petrovič Musorgskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Charles Gounod: Faust CHARLES GOUNOD: FAUST
  1985, 1998 CD – Opus 9356 1601
  1. Charles Gounod:
   Peter Dvorský (t), Sergej Kopčák (b), Magdaléna Hajóssyová (s), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Eugen Suchoň : Portrait of the Composer EUGEN SUCHOŇ : PORTRAIT OF THE COMPOSER
  1983 LP – Opus 9110 1451-54
  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  4. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  8. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Cyril Dianovský (pf)
  9. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a
   Klára Havlíková (pf)
 • Foto: Famous Orchestral Polonaises FAMOUS ORCHESTRAL POLONAISES
  1982 CD – Opus 9150 1189
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Giacomo Puccini: La Bohème GIACOMO PUCCINI: LA BOHèME
  1980 CD – Opus 91560931
  1. Giacomo Puccini:
   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Stanislav Beňačka (b)
 • Foto: A. Dvořák: Symphony No. 9 "From the New World", Slavonic Dances op. 46, Nos. 1, 3, 8 a Op. 72, Nos. 10, 15 A. DVOŘÁK: SYMPHONY NO. 9 "FROM THE NEW WORLD", SLAVONIC DANCES OP. 46, NOS. 1, 3, 8 A OP. 72, NOS. 10, 15
  CD – Slovart Records
  1. Antonín Dvořák:
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Andrej Kucharský ANDREJ KUCHARSKÝ
  LP – Supraphon 0 12 0708
  1. Bedřich Smetana:
   Andrej Kucharský (t), Tibor Frešo (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Classical Top 100 : The Most Beautiful Classical Melodies CLASSICAL TOP 100 : THE MOST BEAUTIFUL CLASSICAL MELODIES
  CD – Brilliant Classics 290267
  1. :
   Stanislav Zamborský (pf), Bohdan Warchal (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Ein Neujahrskonzert. Johann Strauss II, Lehár, Waldteufel EIN NEUJAHRSKONZERT. JOHANN STRAUSS II, LEHÁR, WALDTEUFEL
  CD – Naxos 8.571097
  1. Strauss II Johann:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: French Festival FRENCH FESTIVAL
  CD – Naxos 8.570057
  1. Emmanuel Chabrier:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Great Orchestral Classics 10 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 10
  CD – Naxos 8.570045
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Alexander Jablokov (vn), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
  2. :
   Oliver Dohnányi, Alexander Jablokov, Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia
 • Foto: Great Orchestral Classics 2 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 2
  CD – Naxos 8.570037
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia
 • Foto: Great Orchestral Classics 3 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 3
  CD – Naxos 8.570038
  1. :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Great Orchestral Classics 4 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 4
  CD – Naxos 8.570039
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Great Orchestral Classics 5 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 5
  CD – Naxos 8.570040
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: Great Orchestral Classics 7 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 7
  CD – 8.570042
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Great Orchestral Classics 8 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 8
  CD – Naxos 8.570043
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Highlights – Selection HIGHLIGHTS – SELECTION
  CD – Naxos 8.571000
  1. Johann Sebastian Bach:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Jindřich Pazdera (vn), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Neujahr in Wien. Musical Bonbons by Strauss, Lanner and Ziehrer NEUJAHR IN WIEN. MUSICAL BONBONS BY STRAUSS, LANNER AND ZIEHRER
  CD – Naxos 8.552006
  1. Johann Strauss II :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Night music 1. Classical favourite for relaxing and dreaming NIGHT MUSIC 1. CLASSICAL FAVOURITE FOR RELAXING AND DREAMING
  CD – Naxos 8.556815
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Night music 10 NIGHT MUSIC 10
  CD – Naxos 8.556824
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Night music 4 NIGHT MUSIC 4
  CD – Naxos 8.556818
  1. Johann Sebastian Bach:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Night music 5 NIGHT MUSIC 5
  CD – Naxos 8.556819
  1. Antonio Vivaldi:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (vn), Miloš Števove (cr), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Night music 7 NIGHT MUSIC 7
  CD – Naxos 8.556821
  1. Georg Friedrich Händel:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Night music 9 NIGHT MUSIC 9
  CD – Naxos 8.556823
  1. Johann Sebastian Bach:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Pietro Mascagni: Cavalleria Rusticana PIETRO MASCAGNI: CAVALLERIA RUSTICANA
  CD – Opus 9356 2093
  1. Pietro Mascagni:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Stor musik [Big Music for Little Ears]. Children's Music Compilation STOR MUSIK [BIG MUSIC FOR LITTLE EARS]. CHILDREN'S MUSIC COMPILATION
  CD – Naxos 8.503156
  1. :
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Strauss II. Die schönsten Walzes, Polkas und Märche STRAUSS II. DIE SCHÖNSTEN WALZES, POLKAS UND MÄRCHE
  CD – 8.571064
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Strauss II. Die schönsten Walzes, Polkas und Märche, Volume 2 STRAUSS II. DIE SCHÖNSTEN WALZES, POLKAS UND MÄRCHE, VOLUME 2
  CD – Naxos 8.571110
  1. Johann Strauss II :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Great Waltzes. The Essential Collection THE GREAT WALTZES. THE ESSENTIAL COLLECTION
  CD – Naxos 8.578041-42
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Magic of Spring THE MAGIC OF SPRING
  CD – Naxos 8.557785
  1. Giuseppe Verdi:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Miracle of Summer THE MIRACLE OF SUMMER
  CD – Naxos 8.557998
  1. Giuseppe Verdi:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Mistery of Autumn THE MISTERY OF AUTUMN
  CD – Naxos 8.557791
  1. Antonio Vivaldi:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Romantic Beethoven THE ROMANTIC BEETHOVEN
  CD – Naxos 8.570078
  1. Ludwig van Beethoven:
   Oliver Dohnányi (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Romantic Tchaikovsky THE ROMANTIC TCHAIKOVSKY
  CD – Naxos 8.570081
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Ultimate Lullaby Collection THE ULTIMATE LULLABY COLLECTION
  CD – Naxos 8.570514-15
  1. Fryderyk Chopin:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Peter Breiner (pf), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 TCHAIKOVSKY: PIANO CONCERTO NO. 1
  CD – Naxos 8.571065
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Yi Jie Shi. Famous Opera Arias YI JIE SHI. FAMOUS OPERA ARIAS
  CD – Slovart Records SR-0069

  Yi Jie Shi
  Chihiro Hayashi
  National Radio Orchestra Bratislava
  1. Giacomo Puccini:
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Marek Piaček: L’ultimo volo
  suita z opery Posledný let – 12 pohľadov na M. R. Š.
  29. 11.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  3. abonentný koncert SOSR, Koncertné štúdio, SRO, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Miroslav Tóth: Antilopa
  (III. časť Orchestrálnych vigvamov)
  11. 7.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pohoda Festival, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Michal Paľko: Krik
  pre elektrifikovanú fujaru a veľký orchester
  11. 7.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pohoda Festival, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Michal Paľko (fu), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Lucia Chuťková: Pulse
  11. 7.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pohoda Festival, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Martin Burlas: Paralelné fóbie
  22. 3.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zsolt Nagy (dir.)
 • Lukáš Borzík: Svetlo Slova
  Symfónia pre soprán, husle a orchester
  14. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Valentovič (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Dvojkoncert pre klavír, husle a orchester
  4. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Tomka (vn), Jordana Palovičová (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Valentovič (dir.)
 • Mirko Krajči: Štyri tance z baletu Don Juan
  pre symfonický orchester
  11. 5.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  8. Abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
 • Juraj Beneš: When Music...
  per orchestra
  16. 3.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Hrad prepevný
  31. 10.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Roman Krško (br), Marianna Gelenekyová (s), Katarína Ofúkaná (ms), Peter Šubert (br), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Anima Cantanda, Spevácky zbor Cirkevného zboru ECAV Kežmarok, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Petr Kofroň: KAAOOS
  7. 7.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pohoda Festival, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Martin Burlas: Kuebiko – pocta Andrásovi Szőllősymu
  pre symfonický orchester
  7. 7.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pohoda Festival, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Vladimír Godár: Uspávanky
  pre ženský hlas a sláčikové kvarteto/päť sláčikových nástrojov/klavír/orchester
  7. 7.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pohoda Festival, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Katarína Máliková (v), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
  Premiéra verzia pre ženský hlas a orchester.
 • Pavol Šimai: Claricon
  pre klarinet a symfonický orchester
  10. 3.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Peter Zagar: Zo Slovníka nejasných žiaľov
  pre hlas a orchester
  10. 3.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Koščová (v), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Signs and Symbols (Znaky a symboly)
  Koncert pre klavír a symfonický orchester č. 2
  4. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jevgenij Iršai (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Lukáš Borzík: Slovo
  Koncert pre husle a orchester
  11. 3.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anton Popovič (dir.)
 • Martin Burlas: Spam Symphony
  pre miešaný zbor a orchester
  13. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anton Popovič (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Tohu va bohu
  Koncert pre flautu, husle a symfonický orchester
  13. 2.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Simona Pingitzer (fl), Marián Svetlík (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Peter Machajdík: Pohnuté doby
  pre tympany, vírivý bubon, veľký bubon a sláčikový orchester
  30. 1.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Nanse Gum (dir.)
 • Peter Dan Ferenčík: "Všetko...alebo..."
  Orchestrálna štúdia pre orchester
  13. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Jaroslav Konečný: Koncert pre klavír a orchester
  13. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Jozef Podprocký: Symfónia č. 4, op. 64
  pre symfonický orchester
  13. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Vladislav Šarišský: EReiL
  28. 3.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anton Popovič (dir.)
 • Andrej Šeban: Skanzen
  Zmes ľudových aj neľudových piesní
  28. 3.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrej Šeban BAND, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anton Popovič (dir.)
 • Andrej Slezák: Pangaea
  10. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Chungki Min (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Maariv (Modlitba)
  Monológ pre violončelo a sláčikový orchester
  30. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Mirko Krajči: Via crucis
  pre orchester
  20. 3.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
 • Jaroslav Hruška: F. X. Gruber: Tichá noc
  12. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Vizvári (s), Eva Šušková (s), Martin Mikuš (br), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Ad Una Corda, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Jaroslav Hruška: Infant Holy, Infant Lowly
  12. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Jaroslav Hruška: P. Ballard: Mister Santa
  12. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Jaroslav Hruška: The First Noël
  12. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Vladislav Šarišský: EFieL
  Koncert pre flautu a symfonický orchester
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Proglas
  Oratórium pre bas, soprán, miešaný zbor a orchester
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Suita Dorian Gray
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Peter Groll: Adagio per Orchestra
  1. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Peter Zagar: Nokturno
  23. 5.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mario Košik (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Juraj Hatrík: Ikaros
  Koncertantná poéma pre husle a veľký orchester
  9. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anu Tali (dir.)
 • Jevgenij Iršai: In the Space of Love
  Koncert pre husle, klavír a orchester
  19. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester
  13. 4.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Daniel Buranovský (pf), Mario Košik (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Soundquake Zero
  pre symfonický orchester
  20. 1.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mark Kadin (dir.)
 • Oľga Kroupová: Judit
  pre veľký orchester
  11. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Łukasz Borowicz (dir.)
 • Peter Zagar: Prelúdium, rondo a allegro
  pre violončelo a orchester
  18. 3.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Mogrelia (dir.)
  3. verzia – Prelúdium, rondo a allegro pre violončelo a orchester.
 • Marián Lejava: Metamorphoses Nocturnes
  21. 1.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zsolt Nagy (dir.)
 • Ján Levoslav Bella: Ballade (aus den Lustigen Weibern)
  pre hlas a orchester
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Alexander Albrecht: Ballade (Balada)
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Ján Levoslav Bella: Mein Friedhof
  pre soprán a orchester
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Uangamizi (Zmiznutie)
  Koncert pre husle, violončelo a orchester
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Roman Berger: Improvisation sur Herbert
  pre soprán, komorný zbor a symfonický orchester
  5. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Urszula Kryger (s), Camerata Silesia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Leoš Svárovský (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Betlehem op. 181
  Detská opera pre sóla, detský zbor a orchester
  8. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Eva Šušková (ms), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Turbulencia op. 11
  pre orchester
  5. 2007 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Miroslav Kroupa: Koncert pre klavír a orchester č. 2
  18. 4.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre nadáciu Výskum rakoviny, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Mirko Krajči: Koncert pre violončelo a orchester
  8. 3.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
 • Zoltán Bognár: Ranná predohra
  pre veľký orchester
  2005 Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademický koncert, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 8, op. 64
  pre veľký orchester
  25. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hommage à Moyzes, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Breiner (dir.)
 • Jozef Gahér: Liptovské modulácie
  Kantáta pre soprán a orchester
  20. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Löfflerová (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Janusz Powolny (dir.)
 • Ivan Parík: Triptych
  Kontemplácia nad básňami Jacopone da Todiho pre soprán a orchester
  16. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Piotr Gribanov (dir.)
 • Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 1
  16. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Roman Rewakowicz (dir.)
 • Peter Breiner: The Story
  Oratórium
  1. 10.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Hana Štolfová-Bandová (a), Ľudovít Ludha (t)
 • Hanuš Domanský: Entrée per orchestra
  7. 6.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Charles Olivieri-Munroe (dir.)
 • Tomáš Rojček: Svadba planét
  symfonický obraz
  28. 4.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Miro Bázlik: Introitus-symfónia
  17. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.), Adriana Kohútková (s)
 • Miloš Betko: Pohyb podľa Dionýza D
  Diapozitív pre symfonický orchester a mg-pás ad libitum, op. 22
  17. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Mirko Krajči: Ouvertura Gaudeamus omnes in Domino
  pre symfonický orchester
  14. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Symfónia č. 6
  14. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Igor Dibák: Suita, op. 56
  pre symfonický orchester
  18. 6.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Vladimír Bokes: D. Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 2
  (dokončenie a inštrumentácia)
  30. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 2 op. posth.
  30. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Alexander Moyzes: Ave Maria
  25. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • František Poul: Cesty a stretnutia
  pre symfonický orchester
  25. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Igor Dibák: Concertino, op. 42
  pre hoboj a orchester
  25. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Ďurdina (ob), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Dezider Kardoš: Filharmonický koncert op. 57
  25. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Zdenko Mikula: Poéma
  pre tenor, miešaný zbor a veľký orchester
  12. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Eugen Suchoň: Piesne z hôr ESD 69
  30. 4.
  1943
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Margita Česányiová (s), Štefan Hoza (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.

Audio

 • Bázlik, Miro: Peter a Lucia (prvý obraz)  Ľuba Baricová (ms), Štefan Hudec (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Eduard Fischer (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Mister Scrooge (druhý obraz)  Ondrej Malachovský (b), Juraj Martvoň (br), Zbor Opery SND, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Kořínek, Miloslav: Ako išlo vajce na vandrovku (prvý obraz)  Sólisti opery SND, Symfonický orchester bratislavského rozhlasu, Rudolf Vašata (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Andrašovan, Tibor: Figliar Geľo (1. dejstvo)  Gustáv Papp (t), Ľuba Baricová (ms), Milica Zvarová (s), Anna Martvoňová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Ferenczy, Oto: Nevšedná humoreska (prvá scéna)  Nina Hazuchová (ms), Anna Martvoňová (s), Juraj Martvoň (br), Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Otakar Trhlík (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Grešák, Jozef: Neprebudený (záver opery)  Ladislav Neshyba (b), Dagmar Pecková (ms), Alžbeta Mrázová (s), Peter Bárd (br), Gita Abrahámová (s), Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Holoubek, Ladislav: Profesor Mamlock (záver opery)  Juraj Martvoň (br), František Šubert (t), Nina Hazuchová (ms), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Holoubek, Ladislav: Rodina (prvé dejstvo)  Štefánia Hulmanová (s), Juraj Wiedermann (br), Helena Bartošová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Novák, Milan: Concertino  Miroslav Kejmar (tr), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Otakar Trhlík (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Novák, Milan: Koncert pre violončelo a orchester  Marek Novák (vc), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Blažení sú mŕtvi  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Dramatická fantázia  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Leto op. 19  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Orchestrálne štúdie k činohre  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Tomáš Koutník (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Ráno op. 24  Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Volodymyr Fjodorovič Sirenko (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Spomienky op. 25  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Martinček, Dušan: Dialógy vo forme variácií  Ivan Palovič (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Pastorálna suita  Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Tatranská poéma  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Svetozár Štúr (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Óda 1970  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Cyril Cvetko (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Monumento malinconico  Ivan Sokol (org), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir)

  Zdroj: Archív HC

Kontakt:
Jana Popluhárová, manažérka orchestra
Mýtna 1
817 55 Bratislava

www.sosr.rtvs« späť na zoznam Aktualizované: 13. 03. 2019