Profil telesa

Foto: Detský zbor Československého rozhlasu

Detský zbor Československého rozhlasu

Bio

Diskografia

 • Foto: Medzi Trpaslúšikmi MEDZI TRPASLÚŠIKMI
  1988 LP – Opus 9118 2001-03
  1. Juraj Hatrík: Medzi Trpaslúšikmi
   Karol Machata (spk), Zora Kolínska (spk), Ľubomír Barák (spk), Jana Nagyová (spk), Mária Dacejová (spk), Eva Večerová (spk), Mária Breinerová (spk), Nataša Kulíšková (spk), Jitka Zerhauová (ms), Róbert Szücs (br), Detský zbor Československého rozhlasu, Orchester Opery SND, Svetozár Štúr (dir.)
 • Foto: Darček : Čierny máčik DARČEK : ČIERNY MÁČIK
  1986 SP – Opus 9143 0663
  1. Václav Patejdl: Darček
   Václav Patejdl (v), Detský zbor Československého rozhlasu, Jozef Svitek (zbm.)
  2. Igor Bázlik: Čierny Máčik
   B. Bázliková (v), Igor Bázlik (sth)
 • Foto: Detský spevácky zbor Československého rozhlasu v Bratislave DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU V BRATISLAVE
  1983 LP – Opus 9112 1029
  1. Milan Novák: Náš deň
   Zuzana Bardúnová (v), Renata Gáboríková (v), Milan Brunner (fl), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  2. Ladislav Burlas: Tararam
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  3. Miloslav Kořínek: Kantatína
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Collegium Musicum: Divergencie COLLEGIUM MUSICUM: DIVERGENCIE
  1981 LP – Opus
  1. Marián Varga: Refrény: Refrén
   Marián Varga (org, pf, sth), Fedor Frešo (bgui), Cyril Zeleňák (dr), Ľuboš Andršt (gui)
  2. Marián Varga: Refrény: Interlúdiá
   Marián Varga (org, pf, sth), Fedor Frešo (bgui), Cyril Zeleňák (dr), Ľuboš Andršt
  3. Varga – Peteraj: Refrény: Nemé výčitky
   Ľuboš Andršt , Marián Varga (org, pf, sth), Fedor Frešo (bgui), Cyril Zeleňák (dr), Pavol Hammel (v)
  4. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Prelúdium
   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Anastasis Engonidis (bgui), Sláčikové kvarteto V. Magyara
  5. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Vianočné vlaky
   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Pavol Hammel (v), Anastasis Engonidis (bgui)
  6. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Musa quetes 1.
   Marián Varga (org, pf, sth)
  7. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Srdce zo zrkadla
   Marián Varga (org, pf, sth), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  8. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Pochod 1.
   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui)
  9. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Nebo - Peklo - Raj
   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui)
  10. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Pochod 2.
   Marián Varga (org, pf, sth), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui)
  11. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Srdce zo zrkadla 2.
   Marián Varga (org, pf, sth), Katarína Karovičová (v), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  12. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Musa quetes 2.
   Marián Varga (org, pf, sth), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto V. Magyara
  13. Varga – Peteraj: P.F. [1982,1983 .......]: Komisár
   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui), Katarína Karovičová (v), Detský zbor Československého rozhlasu, Rastislav Vacho (dir.), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto v. Magyara
  14. Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Záver
   Marián Varga (org, pf, sth), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto V. Magyara
 • Foto: Pod zástavou KSČ : Diela inšpirované ideami komunistickej strany POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY
  1981 LP – Opus 9110 1171-73
  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Slovo
   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  7. Zdenko Mikula: Slovenský máj
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  8. Zdenko Mikula: Väzenská
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  9. František Prášil: Rovnosť chceme
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  10. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  12. Milan Novák: Človek nie je sám
   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)
  13. Milan Novák: Chvála rukám
   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  14. Milan Novák: O jednej hviezde
   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  15. Jozef Valouch: Tebe, rodná
   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)
 • Foto: Martin '80 : Nechajte lietať holubicu mieru MARTIN '80 : NECHAJTE LIETAŤ HOLUBICU MIERU
  1980 LP – Opus 9114 1119
  1. Skupina Forum: Nechajte lietať holubice mieru
   Forum
  2. Igor Bázlik: Deti slnka
   Elán, Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  3. Ľ. Ertl: Matkám
   Ľ. Ertl (v)
  4. Igor Bázlik: Riekanky
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  5. Ivan Horváth: Nech znie náš spev
   Elán, Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  6. Igor Bázlik: Čí je to chlieb
   Eva Biháryová (v), VUS kpt. J. Nálepku, Jozef Valouch (dir.)
  7. Skupina Riavy: Poď a spievaj s nami
   Riavy
  8. Pavol Hammel: Nula bodov
   Miroslav Ličko (v), Elán
  9. Igor Bázlik: Kto pieseň v srdci nosí
   Jana Goffová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  10. J. Boháč: Brigádnické leto
   Anton Gajdoš (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  11. Tomáš Seidmann: Tajnička šťastia
   Miroslav Ličko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  12. Peter Hečko: Devín
   Peter Hečko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Egon Krák: Te lucis ante terminum
  hymnus pre soprán, detský zbor a sláčikový orchester
  26. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Ewald Danel (dir.), Detský zbor Československého rozhlasu, Janka Rychlá (zbm.)
 • Alfréd Zemanovský: Ozvena, op. 37
  Dva 3-hlasné detské zbory a capella
  16. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Ladislav Burlas: Tararam
  Tri skladby pre detský zbor
  16. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Alfréd Zemanovský: Aby deti žili v mieri
  Cyklus 3-hlasných detských zbor a cappella
  18. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
  pre detský zbor a elektroakustický záznam
  18. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Vladimír Godár: Pri vode
  26. 1.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Juraj Hatrík: Šťastný princ
  Opera v ôsmich obrazoch
  19. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Brigita Šulcová (s), Róbert Grác (cmb), Bratislavské dychové kvinteto, Bratislavské kvarteto, Jozef Zsapka (gui), Viktor Málek (dir.), Detský zbor Československého rozhlasu
 • Iris Szeghy: Pamodaj šťastia
  1979 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Tadeáš Salva: Requiem aeternam op. 9
  10. 5.
  1969
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Chudík (spk), Ján Rybárik (spk), Imrich Fábry (spk), Jiří Zahradníček (t), Slovenský filharmonický zbor, Detský zbor Československého rozhlasu, Ondrej Francisci (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir.)
 • Eugen Suchoň: V marci ESD 90
  Dva detské zbory
  2. 6.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Ondrej Francisci (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 06. 11. 2017