• 1988

  Opus

  MEDZI TRPASLÚŠIKMI

  LP - Opus 9118 2001-03

  1. Juraj Hatrík: Medzi Trpaslúšikmi

   Karol Machata (spk), Zora Kolínska (spk), Ľubomír Barák (spk), Jana Nagyová (spk), Mária Dacejová (spk), Eva Večerová (spk), Mária Breinerová (spk), Nataša Kulíšková (spk), Jitka Zerhauová (ms), Róbert Szücs (br), Detský zbor Československého rozhlasu, Orchester Opery SND, Svetozár Štúr (dir.)

 • 1986

  Opus

  DARČEK : ČIERNY MÁČIK

  SP - Opus 9143 0663

  1. Václav Patejdl: Darček

   Václav Patejdl (v), Detský zbor Československého rozhlasu, Jozef Svitek (zbm.)

  2. Igor Bázlik: Čierny Máčik

   B. Bázliková (v), Igor Bázlik (sth)

 • 1983

  Opus

  DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU V BRATISLAVE

  LP - Opus 9112 1029

  1. Milan Novák: Náš deň

   Zuzana Bardúnová (v), Renata Gáboríková (v), Milan Brunner (fl), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  2. Ladislav Burlas: Tararam

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  3. Miloslav Kořínek: Kantatína

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

 • 1981

  Opus

  COLLEGIUM MUSICUM: DIVERGENCIE

  LP - Opus

  1. Marián Varga: Refrény: Refrén

   Marián Varga (org, pf, sth), Fedor Frešo (bgui), Cyril Zeleňák (dr), Ľuboš Andršt (gui)

  2. Marián Varga: Refrény: Interlúdiá

   Marián Varga (org, pf, sth), Fedor Frešo (bgui), Cyril Zeleňák (dr), Ľuboš Andršt

  3. Varga – Peteraj Refrény: Nemé výčitky

   Ľuboš Andršt , Marián Varga (org, pf, sth), Fedor Frešo (bgui), Cyril Zeleňák (dr), Pavol Hammel (v)

  4. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Prelúdium

   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Anastasis Engonidis (bgui), Sláčikové kvarteto V. Magyara

  5. Varga – Peteraj P.F. [1982,1983 .......]: Vianočné vlaky

   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Pavol Hammel (v), Anastasis Engonidis (bgui)

  6. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Musa quetes 1.

   Marián Varga (org, pf, sth)

  7. Varga – Peteraj P.F. [1982,1983 .......]: Srdce zo zrkadla

   Marián Varga (org, pf, sth), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  8. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Pochod 1.

   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui)

  9. Varga – Peteraj P.F. [1982,1983 .......]: Nebo - Peklo - Raj

   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui)

  10. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Pochod 2.

   Marián Varga (org, pf, sth), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui)

  11. Varga – Peteraj P.F. [1982,1983 .......]: Srdce zo zrkadla 2.

   Marián Varga (org, pf, sth), Katarína Karovičová (v), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  12. Varga – Peteraj P.F. [1982,1983 .......]: Musa quetes 2.

   Marián Varga (org, pf, sth), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto V. Magyara

  13. Varga – Peteraj P.F. [1982,1983 .......]: Komisár

   Marián Varga (org, pf, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui), Katarína Karovičová (v), Detský zbor Československého rozhlasu, Rastislav Vacho (dir.), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto v. Magyara

  14. Varga P.F. [1982,1983 .......]: Záver

   Marián Varga (org, pf, sth), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto V. Magyara

 • 1981

  Opus

  POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY

  LP - Opus 9110 1171-73

  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Slovo

   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd

  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  7. Zdenko Mikula: Slovenský máj

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  8. Zdenko Mikula: Väzenská

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  9. František Prášil: Rovnosť chceme

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  10. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  11. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  12. Milan Novák: Človek nie je sám

   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)

  13. Milan Novák: Chvála rukám

   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  14. Milan Novák: O jednej hviezde

   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  15. Jozef Valouch: Tebe, rodná

   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)

 • 1980

  Opus

  MARTIN '80 : NECHAJTE LIETAŤ HOLUBICU MIERU

  LP - Opus 9114 1119

  1. Skupina Forum Nechajte lietať holubice mieru

   Forum

  2. Igor Bázlik: Deti slnka

   Elán, Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  3. Ľ. Ertl: Matkám

   Ľ. Ertl (v)

  4. Igor Bázlik: Riekanky

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  5. Ivan Horváth: Nech znie náš spev

   Elán, Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  6. Igor Bázlik: Čí je to chlieb

   Eva Biháryová (v), VUS kpt. J. Nálepku, Jozef Valouch (dir.)

  7. Skupina Riavy Poď a spievaj s nami

   Riavy

  8. Pavol Hammel: Nula bodov

   Miroslav Ličko (v), Elán

  9. Igor Bázlik: Kto pieseň v srdci nosí

   Jana Goffová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)

  10. J. Boháč: Brigádnické leto

   Anton Gajdoš (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)

  11. Tomáš Seidmann: Tajnička šťastia

   Miroslav Ličko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)

  12. Peter Hečko: Devín

   Peter Hečko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)

x