Profil telesa

Foto: Il Cuore Barocco Autor: Rastislav Péchy

Il Cuore Barocco

súbor starej hudby

Členovia: Mária Rendešová (flauta), Adam Szendrei (husle), Peter Zelenka (husle), Tomáš Kardoš (violončelo a umelecký vedúci), Jakub Mitrík (teorba), Jana Zelenková (čembalo, organ), Martin Gedeon (čembalo, organ)
Bio

Bio


Súbor starej hudby Il Cuore Barocco sa venuje interpretácii hudby baroka a klasicizmu na dobových nástrojoch. Vznikol v roku 2010 z podnetu violončelistu a umeleckého vedúceho Tomáša Kardoša. Členovia súboru sú aktívni umelci, ktorí sa pravidelne vzdelávajú v oblasti interpretácie starej hudby. 

Súbor realizoval početné vystúpenia po celom Slovensku (najmä v rámci hudobných festivalov ako napr. Banskobystrické hudobné dni, Letná Pauza, Trnavská hudobná jar, Trnavská hudobná jeseň, Nitrianska hudobná jeseň, Ars Organi Nitra, Bratislavské korunovačné slávnosti) a predstavil sa aj na Internationales H.I.F. Biber Festival vo Viedni (2017). Repertoár súboru obsahuje aj zabudnuté diela skladateľov žijúcich v minulosti na území dnešného Slovenska. Ansámbel sa podieľal na tanečnom projekte Off Beat Live s tanečníkom Milanom Tomášikom na pôde SND a od roku 2013 pravidelne organizuje sériu koncertov na východnom Slovensku (Spišská Nová Ves, Košice, Levoča, Žehra). V cykle Slovenskej filharmónie Stará hudba súbor uviedol vianočné omše skladateľov Josepha Umstatta a P. Petrusa Peťka (2015) a koncert zostavený z diel Marca-Antoina Charpentiera (2018). V tom istom cykle sa predstavil aj veľkonočným projektom, oratóriom Antonia Caldaru "Magdaléna pri nohách Krista" (2019).

Súbor pravidelne spolupracuje s radom domácich i zahraničných inštrumentalistov a spevákov.

 

 

 

 

 


Bibliografia

 • Sabo, Patrik: Boismortier 330
  2020 Hudobný život 52, 2020/1 - 2, s. 13
 • Červenka, Jozef: Il Cuore Barocco a Caldara
  2019 In: www.operaslovakia.sk/il-cuore-barocco-a-caldara/
  Opera Slovakia 2019
 • Tichý, Stanislav: Händlovo výročie v trnavskej bazilike
  2019 Hudobný život 51, 2019/10, s. 11
 • Ruzzier, Daniele: Óda na Händla v Trnave
  2019 Hudobný život 51, 2019/7 - 8, s. 5
 • Štefunko, Adam: Maddalena ai piedi di Cristo
  2019 Hudobný život 51, 2019/5, s. 36
 • Červenka, Jozef: Il Cuore Barocco a Charpentier
  2018 In: www.operaslovakia.sk/il-cuore-barocco-a-charpentier/
  Opera Slovakia 2018
  (koncert v rámci cyklu SF)
 • Kopčáková, Slávka: Turíce s Bachom v Prešove
  2018 Hudobný život 50, 2018/6, s. 3
 • Stýblová, Magdaléna: Ars Organi Nitra 2017
  2017 Hudobný život 2017/6, s. 14 – 15
 • Zelenková, Jana: Oživujú starú hudbu
  2017 Katolícke noviny 2017/35
 • Majerová, Jana: Miniprofil HŽ
  2016 Hudobný život 2016/12, s. 7

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Joseph Umstatt: Missa natalitia G dur
  22. 12.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tereza Maličkayová (s), Jarmila Balážová (a), Matúš Šimko (t), Tomáš Šelc (b), Il Cuore Barocco, Tomáš Kardoš (umv.)
  Novodobá premiéra.

Kontakt:
Tomáš Kardoš, umelecký vedúci

www.ilcuorebarocco.com« späť na zoznam Aktualizované: 20. 02. 2020