Súbor starej hudby Il Cuore Barocco sa venuje interpretácii hudby baroka a klasicizmu na dobových nástrojoch. Vznikol v roku 2010 z podnetu violončelistu a vtedajšieho umeleckého vedúceho Tomáša Kardoša. Členovia súboru sú aktívni umelci, ktorí sa pravidelne vzdelávajú v oblasti interpretácie starej hudby. V súčasnosti pozíciu umeleckého vedúceho zastáva huslista Petr Zelenka.

Súbor realizoval početné vystúpenia po celom Slovensku (najmä v rámci hudobných festivalov ako napr. Banskobystrické hudobné dni, Letná Pauza, Trnavská hudobná jar, Trnavská hudobná jeseň, Nitrianska hudobná jeseň, Ars Organi Nitra, Bratislavské korunovačné slávnosti) a predstavil sa aj na Internationales H.I.F. Biber Festival vo Viedni (2017), na medzinárodnom festivale Bach for all v Prahe (2018) a na festivale Olomoucké barokní slavnosti v Olomouci (2021). Repertoár súboru obsahuje aj zabudnuté diela skladateľov žijúcich v minulosti na území dnešného Slovenska. Ansámbel sa podieľal na tanečnom projekte Off Beat Live s tanečníkom Milanom Tomášikom na pôde SND a od roku 2013 pravidelne organizuje sériu koncertov na východnom Slovensku (Spišská Nová Ves, Košice, Levoča, Žehra). V cykle Slovenskej filharmónie Stará hudba súbor uviedol vianočné omše skladateľov Josepha Umstatta a P. Petrusa Peťka (2015) a koncert zostavený z diel Marca-Antoina Charpentiera (2018). V tom istom cykle sa predstavil aj veľkonočným projektom, oratóriom Antonia Caldaru "Magdaléna pri nohách Krista" (2019) a neskôr koncertom z diel G. Ph. Telemanna a G. F. Händla (2024). 

Súbor pravidelne spolupracuje s radom domácich i zahraničných inštrumentalistov a spevákov.

 

 

 

 

 


x