Profil telesa

Foto: Spevácky zbor Apollo

Spevácky zbor Apollo

miešaný zbor

Bio

Bio


Vznikol v roku 1995 ako vysokoškolský zbor, v ktorom spievajú študenti z celého Slovenska študujúci v Bratislave. Zameriava sa na súčasnú sakrálnu slovenskú tvorbu (o. i. naštudoval a interpretoval rozsiahle sakrálne skladby Pavla Kršku – Stabat Mater, Rekviem, Te Deum, Missa Solemnis), ale súčasťou ich repertoáru je aj sakrálna zborová tvorba z obdobia gregoriánskeho chorálu, renesancie, romantizmu a súčasnosti. Pravidelne účinkuje doma i v zahraničí. Je spoluorganizátorom festivalov zborovej tvorby v Bratislave. Dirigentom a umeleckým vedúcim zboru je Milan Kolena.

V roku 2015 sa zúčastnil na 13. medzinárodnom festivale Singing World 2015 v ruskom Petrohrade, kde spomedzi 50 zúčastnených speváckych zborov získal štyri prvé miesta (v kategóriách - miešané zbory, sakrálna hudba, súčasná zborová hudba a ľudová pieseň), ako aj osobitnú cenu za najlepšiu interpretáciu renesančnej zborovej skladby.Kontakt:
Milan Kolena, zbormajster

www.apollo-choir.sk/« späť na zoznam Aktualizované: 08. 08. 2017