Profil telesa

Foto: Spevácky zbor mesta Bratislavy

Spevácky zbor mesta Bratislavy

miešaný zbor

Bio

Bio


Zbor vznikol v roku 1971 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave s názvom Bratislavský komorný zbor. Pod terajším názvom „Spevácky zbor mesta Bratislavy“ funguje od roku 1979. Založil ho a do roku 1976 viedol dirigent Anton Kállay, neskôr Valentin Iljin. Od roku 1977 až do súčasnosti nepretržite vedie zbor prof. Ladislav Holásek, pod ktorého vedením sa zbor vyprofiloval na popredné vokálne teleso uznávané doma i v zahraničí.

Zbor umelecky spolupracoval s poprednými domácimi a zahraničnými hudobnými telesami a interpretmi. Dosiahol vynikajúce umiestnenia na medzinárodných hudobných festivaloch speváckych zborov (Arezzo, Gorizia, Llangolen, Middlesbrough, Spittal, Miedzyzdroje, Karditsa, Pollheim).

Za roky svojej existencie si zbor vybudoval rozsiahly repertoár obsahujúci diela všetkých štýlových období vrátane premiér skladieb súčasných slovenských autorov. Realizoval početné nahrávky pre rozhlas a televíziu a vydal 12 CD a 6 LP.


Bibliografia

 • Ursínyová, Terézia: Dóm sv. Martina: Štart do Veľkého týždňa s Verdiho Rekviem
  2013 Hudobný život 2013/5, s. 3
 • Dohnalová, Lýdia: Žilinská pocta Haydnovi
  2010 Hudobný život 2010/1 - 2, s. 18
 • Ursínyová, Terézia: Speváci srdca
  2006 Hudobný život 2006/6, s. 12 – 13
 • Berger, Igor: S nevšednou dramaturgiou
  2006 Hudobný život 2006/1, s. 23
 • Planková, Eva: Život so zborovým umením
  2006 Hudobný život 2006/7 - 8, s. 37 – 39
 • Palovčík, Michal: Jubilujúci spevácky zbor
  2001 Literárny týždenník 14, 2001/37, s. 11
 • Danišovský, Jozef: Spevácky zbor mesta Bratislavy
  1997 Hudobný život 1997/7, s. 7
 • Bulla, Marián: Jubiloval Spevácky zbor mesta Bratislavy
  1996 Literárny týždenník 9, 1996/29-30, s. 29
 • Jurík, Marián: Spevácky zbor mesta Bratislavy
  1996 Hudobný život 1996/14, s. 7
 • (sj): Príkladná reprezentácia : Speváci zo Slovenska v pápežovej rezidencii
  21. 8. 1991 Národná obroda 21. 8. 1991, s. 12
 • -vk-: Predstavujem vám Spevácky zbor mesta Bratislavy
  1991 Osvetová práca 41, 1991/1, s. 32
 • Javorský, Igor: Koncert kruhu priateľov SF
  1989 Hudobný život 21, 1989/11, s. 5
 • Hanzelová, Martina: Zborový koncert
  1989 Hudobný život 1989/6, s. 4
 • Kyselová, Eleonóra: Bodka za náročnou sezónou
  1987 Rytmus 1987/11, s. 5
 • Berger, Igor: Koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy
  1987 Hudobný život 1987/2, s. 3 a 7
 • Berger, Igor: Slávnostná a neopakovateľná atmosféra
  1987 Rytmus 1987/3, s. 7
 • Makovická, Ljuba: Lisztovo oratórium na nádvorí radnice
  1986 Hudobný život 1986/19, s. 3
 • Hornoveská, Ľuba: Náročná práca, ale dobré výsledky
  1985 Rytmus 36, 1985/4, s. 32 a ob
 • Babiak, Stanislav: Zanechal po sebe dojem vyspelosti : Úspechy Speváckeho zboru mesta Bratislavy vo Veľkej Británi
  1984 Rytmus 1984/11, s. 8 – 9
 • Kyselová, Eleonóra: Spevácky zbor mesta Bratislavy v Taliansku
  1982 Hudobný život 1982/1, s. 6
 • -ny-: Spevácky zbor mesta Bratislavy
  1980 Hudobný život 1980/20, s. 2
 • Hrušovský, Ivan: Spevácky zbor mesta Bratislavy v Španielsku
  1979 Hudobný život 1979/19, s. 6

Diskografia

 • Foto: Musica Sacra MUSICA SACRA
  2015 CD – Diskant DK 0161-2231
  1. César Franck: Gloria z Omše A dur, op. 12, FWV 61
   Katarína Juhásová-Štúrová (s), Tomáš Juhás (t), Martin Malachovský (b), Spevácky zbor Lúčnica, Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  2. Joseph Haydn: Tenebrae factae sunt, MH162
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  3. Joseph Haydn: Insanae et vanae curae
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  4. Johann Sebastian Bach / Charles Gounod: Ave Maria
   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  5. Franz Liszt: Inno a Maria Vergine, S.39
   Spevácky zbor Lúčnica, Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  6. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus, KV 618
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  7. César Franck: Panis angelicus z Omše A dur, op. 12, FWV 61
   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  8. Wolfgang Amadeus Mozart: Alma Dei Creatoris, KV 277
   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Juraj Tomka (vn), Andrej Baran (vn), Pavol Mucha (vc), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  9. Giacomo Puccini: Requiem, SC 76
   Spevácky zbor Lúčnica, Martin Ruman (vl), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  10. Andrew Lloyd Webber: Hosanna z Requem
   Miroslav Dvorský (t), Ľubica Vargicová (s), Peter Mikula (org), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester, Jaroslav Kyzlink (dir.)
  11. Andrew Lloyd Webber: Pie Jesu z Requiem
   Ľubica Vargicová (s), Tomáš Turner (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester, Jaroslav Kyzlink (dir.)
  12. Giuseppe Verdi: Libera me z Messa da Requiem
   Ľubica Vargicová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Walter Attanasi (dir.)
 • Foto: Juraj Hatrík: Impastamenti sottili – Drobné splynutia JURAJ HATRÍK: IMPASTAMENTI SOTTILI – DROBNÉ SPLYNUTIA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0121-2-131
  1. Juraj Hatrík: Lístky do pamätníka – drobné splynutia (Fogli d'album – impastamenti sottigli)
   Enikő Ginzery (zmb), Juraj Šušaník (bat), Vladimír Sawicz (bat), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Branko Ladič (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  3. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   František Pergler (pf)
  4. Juraj Hatrík: Hommage à Hesse
   Petra Noskaiová (ms), Ivan Palovič (vl), Enikő Ginzery (zmb)
  5. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  6. Juraj Hatrík: Smutno spieva vtáčik
   Petra Noskaiová (ms), František Pergler (pf)
  7. Juraj Hatrík: Ad matrem – Poledne
   Martina Mestická (fl), František Pergler (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: Spevácky zbor mesta Bratislavy SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY
  1996 CD – Radio Bratislava RB 0092-2231
  1. Ján Šimbracký: Omnes gentes plaudite
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Pavol Bagin: Lapotadlo
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Malá improvizácia
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Lamentoso
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: Zomb, František Xaver ZOMB, FRANTIŠEK XAVER
  1995 CD – Opus 91 2373-2231
  1. Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Missa brevis ex D, op. 23 č. 2
   Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Peter Mikuláš (b), Ivan Sokol (org), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
  2. Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Vesperae Cassovienses, op. 23 č. 1
   Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Peter Mikuláš (b), Ivan Sokol (org), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: De profundis II DE PROFUNDIS II
  1993 CD – Hudobný fond SF 00142111
  1. Juraj Hatrík: Introspekcia
   Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška, Igor Dibák (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Mša Glagolskaja op. 13
   Magdaléna Hajóssyová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Sergej Kopčák (b), Katarína Hanzelová (org), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Slovenský Otčenáš
   Katarína Kmeťová (s), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.)
  4. Miro Bázlik: Canticum 43
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Vianočné spevy a koledy VIANOČNÉ SPEVY A KOLEDY
  1989 LP – Opus 9312 2153
  1. Alexander Moyzes: Koledy op. 62
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Ján Cikker: Vianočné koledy
   Slovenský filharmonický zbor, Josef Čejka (ob), Jozef Hanušovský (ob), Ján Budzák (cr), Jozef Martinkovič (fg), Pavol Procházka (dir.)
  3. Franz Xaver Gruber: Tichá noc
   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  4. František Prášil: Koledy
   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Valaské koledy
   Darina Laščiaková (a), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Východoslovenské koledy (Východoslovenské vianočné spevy) op. 13b
   Daniela Kubrická (s), Štefan Vrábeľ (br), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Spevácky zbor mesta Bratislavy SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY
  1980 LP – Opus 9112 0899
  1. Carlo Gesualdo da Venosa: Itene o miei sospiri
   Ladislav Holásek (dir.)
  2. Orlando di Lasso: Justorum animae
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  3. Claudio Monteverdi: Quel augellin che canta
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  4. Gioseffo Marini: Silvia gentil
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  5. Luca Marenzio: Ahi dispietata morte
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  6. Hans Leo Hassler: Im kühlen Maien
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  7. Orlando Gibbons: I feign not friendship where I hate
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  8. Claude le Jeune: Revecy venir du printans
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  9. Ilja Zeljenka: Bagately
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  10. Francis Poulenc: Dobrý sneh, z cyklu Snežný večer (La bonne neige)
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  11. Andrzej Koszewski: Riekanka, z cyklu Hry (Entliczek)
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  12. Zoltán Kodály: Starci (Öregek)
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  13. Jurij Falik: Na bazáre
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  14. Ivan Hrušovský: Amor Iuventae
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  15. Ivan Hrušovský: Dithyramb pre miešaný zbor
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ľuboš Bernáth: Svätý Martin
  Oratórium pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester
  5. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Katedrála sv. Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Šimonovič (spk), Jana Pastorková (s), Alena Kropáčková (ms), Boris Prýgl (bbr), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Komorný orchester ZOE, Adrian Kokoš (dir.)
 • Juraj Hatrík: V domu Otca Mojevo...
  Miešaný zbor na ruský biblický text z hudobnej drámy Čierny mních na motívy novely A. P. Čechova
  10. 2.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.)
 • Mirko Krajči: Krása večnosti (La beauté de l'éternité)
  pre soprán, miešaný zbor a orchester
  1. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Filharmónia Bohuslava Martinů Zlín, Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Iveta Matyášová (s), Jakub Hrůša (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Biblické spevy
  pre miešaný zbor a organ
  23. 4.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Peter Mikula (org), Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Madrigaly o svetle
  29. 10.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Remedia amoris
  pre mezzosoprán, tenor a bas sólo, miešaný zbor, klavír a bicie
  29. 9.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Ján Vaculík (t), Vladimír Kubovčík (b), Marian Lapšanský (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, František Rek (bat), Ivan Marek (bat), Richard Mrázik (bat), Ladislav Krchlík (bat), Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Benedictus es, Domine
  Hymnus pre soprán, alt, tenor a bas sólo, miešaný zbor a sláčikový orchester
  20. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (a), Jozef Kundlák (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Cappella Istropolitana, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Rekviem na záver tisícročia
  pre recitátora, soprán, tenor, organ, miešaný zbor, plechové a bicie nástroje
  28. 9.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adriana Kohútková (s), Simon Šomorjai (t), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Andrew Mogrelia (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Cantate Domino (Psalmus 98)
  pre miešaný zbor a štyri harfy (klavír štvorručne)
  23. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Spievať?
  Kantáta pre 2 zbory, soprán, recitátora a orchester na báseň Jána Bottu
  25. 9.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Ľubo Roman (spk), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Missa Papae Ioannis Pauli Secundi
  7. 10.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Cirkevného hudobného spolku, Pavol Selecký (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Mikropoézie
  pre miešaný zbor, flautu a klavír
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Brejková (fl), Milada Synková (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Lamentoso
  pre miešaný zbor
  13. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Malá improvizácia
  pre miešaný zbor a cappella
  16. 7.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Bartolomej Urbanec: Naše idyly
  16. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Juraj Hatrík: Zlatá muzika
  pre miešaný zbor, sopránový nástroj (zobcová flauta, klarinet, husle), zvonce a bubon (gran cassa, tamburo rullante)
  16. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Jarná hudba
  pre miešaný zbor
  13. 4.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Májová flauta
  pre ženský zbor a cappella
  20. 5.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československá hudobná žatva, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Anton Kállay (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 18. 01. 2019