Zbor vznikol v roku 1971 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave s názvom Bratislavský komorný zbor. Pod terajším názvom „Spevácky zbor mesta Bratislavy“ funguje od roku 1979. Založil ho a do roku 1976 viedol dirigent Anton Kállay, neskôr Valentin Iljin. V rokoch 1977  2021 zbor nepretržite viedol prof. Ladislav Holásek, pod ktorého vedením sa vyprofiloval na popredné vokálne teleso uznávané doma i v zahraničí.

Zbor umelecky spolupracoval s poprednými domácimi a zahraničnými hudobnými telesami a interpretmi. Dosiahol vynikajúce umiestnenia na medzinárodných hudobných festivaloch speváckych zborov (Arezzo, Gorizia, Llangolen, Middlesbrough, Spittal, Miedzyzdroje, Karditsa, Pollheim).

Za roky svojej existencie si zbor vybudoval rozsiahly repertoár obsahujúci diela všetkých štýlových období vrátane premiér skladieb súčasných slovenských autorov. Realizoval početné nahrávky pre rozhlas a televíziu a vydal 12 CD a 6 LP.

Od marca 2022 bol umeleckým vedúcim, zbormajstrom a dirigentom Adrian Kokoš, ktorý udržal pokračovanie činnosti zboru takmer dva roky. 

Počnúc rokom 2024 začína zbor písať novú kapitolu svojho pôsobenia zaradením k OZ Spevácke zbory Bratislavy, a to pod vedením dirigenta Lukáša Kunsta.


x