Zbor vznikol v roku 1971 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave s názvom Bratislavský komorný zbor. Pod terajším názvom „Spevácky zbor mesta Bratislavy“ funguje od roku 1979. Založil ho a do roku 1976 viedol dirigent Anton Kállay, neskôr Valentin Iljin. Od roku 1977 až do súčasnosti nepretržite vedie zbor prof. Ladislav Holásek, pod ktorého vedením sa zbor vyprofiloval na popredné vokálne teleso uznávané doma i v zahraničí.

Zbor umelecky spolupracoval s poprednými domácimi a zahraničnými hudobnými telesami a interpretmi. Dosiahol vynikajúce umiestnenia na medzinárodných hudobných festivaloch speváckych zborov (Arezzo, Gorizia, Llangolen, Middlesbrough, Spittal, Miedzyzdroje, Karditsa, Pollheim).

Za roky svojej existencie si zbor vybudoval rozsiahly repertoár obsahujúci diela všetkých štýlových období vrátane premiér skladieb súčasných slovenských autorov. Realizoval početné nahrávky pre rozhlas a televíziu a vydal 12 CD a 6 LP.


x