• 1976 – 1978

  mimoriadna žiačka Konzervatória v Bratislave

 • 1978 – 1982

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Juraj Mašinda)

 • 1982 – 1987

  VŠMU (klavír – Peter Toperczer, Eva Fischerová-Martvoňová)

 • 1991 – 1996

  VŠMU, doktorandské štúdium (Marián Lapšanský, Daniela Varínska)

 • od 1987

  pedagogička klavírnej hry na VŠMU (docentka komornej hry)

 • od

  Žilinská univerzita v Žiline, (Katedra hudby Fakulty humanitných vied ako docentka klavírnej hry)

Dana Šašinová-Satury absolvovala interpretačné kurzy u Eugena Indjića v Piešťanoch a u Klausa Hellwiga v Berlíne. Sólisticky vystúpila so Slovenskou filharmóniou, SKO Bohdana Warchala, Štátnou filharmóniou Košice, ŠKO Žilina, Komorným orchestrom Opole, so symfonickým orchestrom Zagrebačke Symfoničare, Komornými sólistami Bratislava a s Dámskym komorným orchestrom. V súčasnosti okrem sólových recitálov pravidelne účinkuje aj ako komorná partnerka vokálnych a inštrumentálnych umelcov doma i v zahraničí. Za túto oblasť jej umeleckej činnosti získala aj niekoľko ocenení (napr. na Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave a na kontrabasových súťažiach J. M. Spergera vo Woltzegartene, Michaelsteine a Ludwigslute v Nemecku). Spolu so svojim manželom kontrabasistom Radoslavom Šašinom účinkujú v zoskupení DUO Šašina.
Ďalšie komorné spolupráce: kontrabasisti – Miloslav Gajdoš (Česko), Paul Erhard (USA), Irena Olkiewicz (Poľsko), Klaus Trumpf (Nemecko), Petya Bagovska (Bulharsko), speváci – Martin Babjak, Nao Higano, huslisti – Pavel Bogacz, Alexander Jablokov, Peter Michalica.

Nahráva pre Slovenský rozhlas a televíziu, viaceré hudobné vydavateľstvá a je porotkyňou domácich i medzinárodných klavírnych súťaží.

Ako pedagogička - docentka klavírnej hry na Žilinskej univerzite získala špeciálnu cenu rektorky za význačnú umeleckú činnosť.

 

"Dana Šašinová-Satury upútava iskrivou, elegantnou muzikalitou, pastelovými odtienkami farieb, pevným rytmom, zmyslom pre vedenie kantilény v polyfónnych pletivách barokových majstrov a účinným formovaním architektoniky.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 133-135.)

x