• 1944 – 1950

  Konzervatórium v Brne (husle –   Hiezler, od 1948 J. Remeš)

 • 1949 – 1951

  Konzervatórium v Brne (dirigovanie – Bohumír Liška)

 • 1960 – 1964

  VŠMU (orchestrálne dirigovanie – Ľudovít Rajter)

 • od 1951

  koncertný majster skupiny 2. huslí v Symfonickom orchestri brněnského kraje (dnešná Filharmonie Brno) a dirigent súboru Radost pri JAMU v Brne

 • od 1953

  dirigent Vojenského umeleckého súboru kpt. J. Nálepku v Bratislave

 • 1957 – 1999

  šéfdirigent Novej scény v Bratislave

 • 1981 – 1983

  šéfdirigent a zároveň umelecký vedúci spevohry Novej scény v Bratislave (pozvanie na festival Berliner Festtage a vystúpenia vo Varšave, Belehrade, Nemecku, Holandsku, Belgicku, Luxembursku a i.)

 • 1975 – 1982

  hosťovanie v moskovskom divadle operety so sólistami Novej scény, opakované vystúpenia v Berlíne, Sofii a Prahe

 • 1975 – 1987

  pedagóg dirigovania na VŠMU

 • 2008

  dirigoval Viva Musica Festival Orchestra na medzinárodnom festivale Viva Musica! v Bratislave

Okrem angažmánu na Novej scéne spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave, Štátnou filharmóniou Košice, Orchestrom ľudových nástrojov Čs. rozhlasu v Bratislave, ako aj s rozhlasom a televíziou (televízne inscenácie). Bol iniciátorom, zakladateľom a dlhoročným predsedom speváckej súťaže Lehárovo Komárno.

x