- Komorný orchester Technik je jednou z troch zložiek rovnomenného umeleckého telesa pôsobiaceho pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (spolu so speváckym zborom a folklórnym súborom), ako samostatná zložka pôsobí od roku 1965

- dirigenti: Jindřich Drmola, Zdeněk Somora, Ján Pragant, Mário Košik, Branislav Kostka, Martin Leginus, od roku 1993 orchester diriguje a umelecky vedie (od roku 1996) Mirko Krajči

- okrem početných domácich koncertov predstavil sa aj na viacerých medzinárodných prehliadkach a festivaloch, napr. v Rakúsku, Francúzsku (viacnásobná účasť na medzinárodnom festivale univerzitnej hudby - FIMU, Belfort), Nemecku (Europafest am Hafen - Regensburg), Anglicku, Taliansku (Perugia), Portugalsku (Coimbra)

- orchester získal viackrát ocenenie aj na domácom festivale Divertimento Musicale (v r. 2011 - hlavná cena súťaže a diplomom "za profesionálny výkon amatérskeho telesa")

- pravidelne organizuje benefičné koncerty

- vydal reprezentačné CD nahrávky (2000, 2003, 2011)


x