Amadeus Chor Bratislava vznikol v roku 1992 z podnetu jeho dirigenta Ondreja Šaraya. Tvoria ho členovia Bratislavského detského zboru a Mládežníckeho zboru Echo. Okrem domácich vystúpení má za sebou rad koncertov po celej Európe (Viedeň, Paríž, Strasbourg, Brusel, Stuttgart, Zürich ...).


x