Súbor vznikol roku 2005 na podnet 2. koncertného majstra Štátneho komorného orchestra Žilina Ernesta Patkoló a koncertného majstra violončiel ŠKO Pavla Šimčíka. Treťou členkou pôvodného súboru bola sólistka a pedagogička žilinského Konzervatória klaviristka Regina Majtánová.

Trio v súčasnom obsadení vzniklo na konci roku 2013, uskutočnilo sériu koncertov na rôznorodých podujatiach v Žiline a ďalších slovenských mestách. Predstavilo sa aj v Slovenskom inštitúte vo Viedni a pravidelne účinkuje počas letnej sezóny vo Švajčiarsku.


x