Sláčikový súbor Archi di Slovakia zložený z členov Štátneho komorného orchestra Žilina vznikol v roku 1997 z iniciatívy koncertného majstra ŠKO Žilina Františka Figuru. Tvoria ho hráči sláčikovej sekcie, ktorí vyvíjajú aj samostatnú koncertnú činnosť nezávislú od koncertov ŠKO Žilina. Väčšina z nich vystupuje aj sólisticky s ŠKO alebo v malých koncertných zoskupeniach.

Archi di Slovakia doteraz uskutočnili celý rad koncertov na Slovensku, aj v zahraničí (ČR, Španielsko,...). Pravidelne účinkujú v cykle Nedeľné matiné pre deti a rodičov, v komornom abonentnom cykle v Dome umenia Fatra v Žiline. Nahrávali pre Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici. Po smrti Bohdana Warchala prebrali štafetu festivalového orchestra medzinárodného detského festivalu "Čírenie talentov" (od roku 2004 "Talenty pre Európu").

Súbor umelecky spolupracoval s mnohými domácimi a zahraničnými interpretmi (Ján Figura, Dana Šašinová, Radoslav Šašina, Nao Higano, Anna Zúriková-Predmerská, Libor Cabejšek, Ján Labant, Marián Remeník, Matej Arendárik, Vanesa Mae, Václav Hudeček, Eva Garajová, Pavol Bršlík, Martin Chudada a i.).


x