Naše projekty

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy – Aktuálne koncerty

23. 9. 2018 10.30


Účinkujúci:

 • Sláčikové trio Serioso (SK)
 • Pavol Varga – husle (SK)
 • Katarína Veselská – husle (SK)
 • Peter Zwiebel – viola (SK)

Diela:

 • Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
 • Antonín Dvořák (1841 – 1904)
 • Zoltán Kodály (1882 – 1967)
30. 9. 2018 10.30


Účinkujúci:

 • Zoya Petrova – soprán
 • Gustáv Beláček – basbarytón (SK)
 • Xénia Maskalíková – klavír (SK)

Diela:

 • Johann Sigismund Kusser (1660 – 1727)
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
 • Vincenzo Bellini (1801 – 1835)
 • Eugen Suchoň (1908 – 1993)
 • Sergej Vasilievič Rachmaninov (1873 – 1943)
 • Giacomo Meyerbeer (1791 – 1864)
 • Jacques Offenbach (1819 – 1880)

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Predpredaj vstupeniek:
utorok – sobota 11.00 – 18.00 h
nedeľa 10.00 – 10.30 h
Pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava
Rezervácia vstupeniek na tel. (2) 5443 1556 – 8.

Kontakt HC
tel. (2) 2047 0230, fax (2) 2047 0251
mirbach@hc.sk