Peter Zajíček - husle

Peter Zajíček

Peter Zajíček je absolventom VŠMU Bratislave v odbore hry na husliach. Po účasti na viacerých majstrovských kurzoch zameraných na historicky poučenú, resp. kontextovú interpretáciu starej hudby sa aj vo vlastnej praxi začal špecializovať na dobové hudobno-interpretačné ideály. Od roku 1990 je umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna, s ktorým získal rad ocenení za CD nahrávky, napríklad Diapason d’Or v rokoch 1994 a 1995 za kompletnú nahrávku Muffatových Concerti grossi, Classical Awards – MIDEM 2003 v Cannes v kategórii vokálna hudba 17. a 18. storočia za nahrávku Sub olea pacit et palma virtutis J. D. Zelenku v spolupráci so súborom Musica Florea. Zároveň je koncertným  majstrom súboru Haydn Sinfonietta Wien, s ktorým  absolvoval vystúpenia po Európe a nahral niekoľko CD. Pôsobí ako odborný pedagóg komornej hudby na VŠMU v Bratislave. Je spoluzakladateľom a predsedom Centra starej hudby, ktoré každoročne usporadúva medzinárodný festival Dni starej hudby. Jeho bádateľská a prednášková činnosť je oceňovaná doma i v zahraničí (Paríž, Norimberg, Viedeň, Münster, Granada, Praha, Brno a i.). Spolupracuje s významnými interpretmi ako sú Andrew Parrott, John Holloway, Simon Standage, Melvyn Tan, John Toll, Edward Higginbottom, Olivier Schneebeli a s radom ďalších osobností. V roku 2017 mu bola udelená Cena ministra kultúry SR.  „Peter Zajíček si na poste umeleckého vedúceho súboru Musica aeterna stanovil cieľ 'chrániť štýlotvorný zvukový ideál' starej hudby. Pri hľadaní autentického zvukového výrazu sa inšpiroval dobovými textami, teoretickým štúdiom a hľadaním dostupných materiálov, súvisiacich s interpretáciou historickej hudby. Uvedomuje si dôležitosť tejto úlohy, ktorú chápe aj ako svoje poslanie.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, 2004)

www.musicaaeterna.sk

 

x