O orchestri

SLOVENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY ORCHESTER vznikol v roku 2016 z iniciatívy Hudobného centra v nadväznosti na niekdajšiu Hudobnú mládež Slovenska s cieľom podporiť prípravu mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj prispieť k pozdvihnutiu úrovne slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Orchester ponúka príležitosť študentom a mladým umelcom nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie cenné skúsenosti v oblasti orchestrálnej, ale tiež komornej hry, práce s dirigentom či sólovými hráčmi.
Slovenský mládežnícky orchester združuje najperspektívnejších mladých orchestrálnych hudobníkov z celého Slovenska, študentov konzervatórií a vysokých hudobných škôl, ktorým poskytuje príležitosť nadobúdať skúsenosti v oblasti orchestrálnej hry, práce s dirigentom a sólistami. V súčasnosti tvorí orchester viac než 80 hudobníkov vo veku 16 až 28 rokov vybraných na základe konkurzov na pôde štátnych konzervatórií v Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a v Bratislave.
Koncertným vystúpeniam telesa predchádzajú intenzívne pracovné sústredenia, na ktorých členovia Slovenského mládežníckeho orchestra pracujú pod vedením členov renomovaných hudobných telies a popredných, medzinárodne aktívnych dirigentov a umeleckých vedúcich (Martin Majkút, Benjamin Bayl, Jozef Horváth, Igor Karško) ako aj po boku uznávaných sólistov (Dalibor Karvay, Jakub Čižmarovič, Stanislav Masaryk, Martin Adámek, Miki Skuta a ď.). V roku 2018 Slovenský mládežnícky orchester vystúpil v Bratislave v rámci Orchestra Residencies Program pod vedením svetoznámej huslistky Midori. V uplynulom roku Slovenský mládežnícky orchester účinkoval na medzinárodnom festivale Košická hudobná jar a po prvýkrát sa predstavil v zahraničí, v rámci koncertného cyklu Musica Orbis v Prahe a na medzinárodnom festivale mládežníckych orchestrov Young Euro Classic v Berlíne.
Slovenský mládežnícky orchester je od mája 2017 členom Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (EFNYO), vďaka čomu získavajú mladí hudobníci príležitosť zúčastniť sa na umeleckých projektoch v zahraničných orchestroch ako Wiener Jeunesse Orchester, Cyprus Youth Symphony Orchestra, Orchestra Giovanile Italiana. Členstvo v orchestri im zároveň prináša možnosť participovať na domácich aj medzinárodných podujatiach ako Medzinárodná akadémia Ensemble Modern, festival Konvergencie, koncerty Slovenskej filharmónie.

 

 

 

 

 

 

x