Slovenský mládežnícky orchester

Slovenský mládežnícky orchester

Projekt unikátnym spôsobom spojil študentov konzervatórií a hudobných akadémií z viacerých regiónov Slovenska, ktorí by inak pravdepodobne nemali príležitosť spoznať sa a pracovať na spoločnom diele“, uviedol redaktor časopisu Hudobný život Robert Kolářv minuloročnom letnom dvojčísle. Slovenský mládežnícky orchester (SMO) vznikol v roku 2016 z iniciatívy Hudobného centra v nadväznosti na niekdajšiu Hudobnú mládež Slovenska. Cieľom projektu je podporovanie prípravy mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj celkové pozdvihnutie úrovne slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Orchester ponúka príležitosť študentom a mladým umelcom  nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie cenné skúsenosti v oblasti orchestrálnej, ale tiež komornej hry, práce s dirigentom či sólovými hráčmi. Aktivity orchestra sa uskutočňujú v spolupráci s poprednými dirigentmi, sólistami a skúsenými hudobníkmi pôsobiacimi v symfonických orchestroch. Základ SMO tvorí viac než 50 hudobníkov vo veku 16 až 29 rokov, ktorí úspešne absolvovali konkurzy na pôde štátnych konzervatórií v Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Bratislave. Premiérový koncert orchestra sa konal 6. augusta 2016 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave pod taktovkou slovenského dirigenta Martina Majkúta žijúceho v USA, hudobného riaditeľa a šéfdirigenta Rogue Valley Symphony Orchestra (Ashland) a QueensSymphony Orchestra (New York). Koncert pozostávajúci z diel Ľ. Rajtera, F. Mendelssohna-Bartholdyho  a L. van Beethovena a v spolupráci s huslistom Daliborom Karvayom sa uskutočnil v predvečer vystúpenia Mládežníckeho orchestra Európskej únie (EUYO) s dirigentom VasilymPetrenkom. Žilinskému publiku sa mladí hudobníci prvýkrát predstavili na minuloročnom ročníku festivalu Allegretto s dirigentom Martinom Majkútom a sólistom večera – klaviristom Jakubom Čižmarovičom s tvorbou M. Moyzesa, P. I. Čajkovského a A. Dvořáka. Aktivity orchestra pokračovali v júli 2017 desaťdňovým letným sústredením členov SMO v Pavilóne hudby v Nitre. Súčasťou letného sústredenia boli popri príprave orchestrálneho programu Kurzy komornej hudby Konvergencie. Vyvrcholením tejto intenzívnej práce bola ich následná prezentácia vo vybraných slovenských mestách. Orchester tak účinkoval v rámci Novozámockého hudobného leta a na 62. ročníku Piešťanského festivalu pod taktovkou renomovaného austrálsko-holandského dirigenta BenjaminaBayla. Sólovo sa v Koncerte pre trúbku a orchester Es dur J. N. Hummela predstavil Stanislav Masaryk, dramaturgiu koncertu dotvárali diela veľkých klasikov W. A. Mozarta a L. van  Beethovena. Naposledy svoju činnosť SMO reflektoval na Vianočnom koncerte  v decembri 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave s umeleckým vedúcim Jozefom Horváthom v dielach A. Vivaldiho, J. S. Bacha  a predstaviteľa E. HagerupaGriega. Od mája 2017 je SMO členom Európskej federácie mládežníckych orchestrov (EFNYO).

www.hc.sk

 

x