Foto: J. L. Bella: Requiem c mol

J. L. Bella: Requiem c mol

Novinky vydavateľstva HC

|

16. 01. 2014

Zo štyroch rekviem, ktoré Bella v autobiografii spomína, sa podľa dnešných poznatkov zachovalo jedine Requiem c mol pre trojhlasný zbor a orchester. Relevantné údaje o jeho vzniku absentujú, predpokladáme však, že ho Bella vytvoril v prvých rokoch kremnického pobytu, prípadne v širšom časovom vymedzení niekedy v rokoch 1869 až 1874. [...] Základným znakom Bellovho Requiem c mol je inklinácia k ušľachtilej jednoduchosti v každom parametri hudobnej faktúry, pričom výrazovú rovinu by najlepšie vystihovali pojmy umiernenosť a vznešená vyrovnanosť. [Dielo] vzniklo síce ako funkcionálna hudba s jasne určeným liturgickým účelom, avšak zachovalo si svoju umeleckú aj estetickú hodnotu, ktorá je aktuálna aj v súčasnosti. (Jana Lengová)

x