Foto: Víťazi cien festivalu Allegretto Žilina 2014

Víťazi cien festivalu Allegretto Žilina 2014

Allegretto Žilina

|

14. 04. 2014

 

Cena Hudobnej kritiky - Yordan Kamdzhalov, dirigent (Bulharsko)

Cena publika - Filip Bandžak, barytón (Česká republika)

Cena medzinárodnej súťaže Pražská jar - Andrey Baranov, husle (Rusko)

Cena RTVS - Rádia Devín - Victor Julien-Laferrière , violončelo (Francúzsko)

Cena festivalu České sny - Karol Mossakowski, organ (Poľsko)

Cena najmladšiemu účastníkovi festivalu - Kateřina Javůrková, lesný roh (Česká republika)

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Zároveň sa tešíme na opätovné stretnutie s vynikajúcim dirigentom Yordanom Kamdzhalovom na budúcom jubilejnom 25. ročníku stredoeuópskeho festivalu koncertného umenia - Allegretto Žilina.

x