Foto: Pozvánka na koncertnú prezentáciu notovej publikácie

Pozvánka na koncertnú prezentáciu notovej publikácie

Aktuality

|

11. 02. 2015

24. februára 2015 (utorok) o 17. hodine

Malá koncertná sieň Konzervatória na Konventnej ulici č. 4 v Bratislave.

Na podujatí zaznie všetkých dvadsaťpäť vokalíz v podaní žiakov hudobno-dramatického odboru zo speváckej triedy Boženy Gráfovej, s klavírnym sprievodom Nade RabčevskejDušana Šujana. Hosťom podujatia bude herec a spevák Robert Roth.

Notovú publikáciu pripravila autorská dvojica Božena Gráfová (melodické nápevy a celková koncepcia) a Peter Hochel (harmonizácia a kompozično-štylistická úprava) pre študentov hudobno-dramatických odborov konzervatórií, resp. poslucháčov herectva a bábkoherectva na vysokých školách. Pri zdokonaľovaní techniky spevu však môže poslúžiť aj poslucháčom pedagogických škôl, žiakom na oboch stupňoch základných umeleckých škôl, a vôbec každému, kto sa snaží zlepšiť svoj spevácky prejav. Skladbičky sú zoradené podľa náročnosti – od najľahších, určených pre úplných začiatočníkov, až po technicky a hudobne zložitejšie. Každá z vokalíz, vo verzii pre nižší a vyšší hlas, sa sústreďuje na určitý technický, hudobno-rytmický či interpretačno-štýlový problém. Priložené didaktické poznámky stručne uvádzajú konkrétne zameranie a cieľ. Publikáciu ilustroval Igor Derevenec.

Vstup na podujatie je voľný.

x