Foto: Medzinárodný hudobný veľtrh WOMEX 2015

Medzinárodný hudobný veľtrh WOMEX 2015

Aktuality

|

12. 03. 2015

V dňoch 21. októbra – 25. októbra 2015 sa v Budapešti uskutoční medzinárodný veľtrh WOMEX 2015. Veľtrh je zameraný na propagáciu World Music a okrem výstavných priestorov ponúka množstvo sprievodných akcií (konferencie, koncerty, prezentácie). Hudobné centrum na tomto podujatí organizuje národný stánok v rámci novej platformy krájín V4 – Central European Music Square, určený na prezentáciu slovenskej hudby, s cieľom podporiť jej export do zahraničia. Výstavné priestory sú zdarma k dispozícii slovenským inštitúciám, vydavateľstvám, agentúram, festivalom a umelcom. Prezentáciu vo forme knižných publikácii, CD, DVD, edičných katalógov a plagátov je potrebné doručiť najneskôr do 30. septembra 2015 na adresu:

Hudobné centrum
Oddelenie edičnej činnosti
(WOMEX 2015)
Michalská 10
815 36 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu zúčastniť sa na podujatí osobne nás kontaktujte na e-mailovej adrese viktoria.slatkovska@hc.sk alebo telefónnom čísle 02/20470 460.

 


www.womex-apply.com

 

x