Foto: Svetové dni hudby ISCM Tongyeong 2016 – výzva na prihlasovanie skladieb

Svetové dni hudby ISCM Tongyeong 2016 – výzva na prihlasovanie skladieb

Aktuality

|

12. 06. 2015

Vážení skladatelia, vážené skladateľky,

Hudobné centrumISCM – Slovenská sekcia aj v tomto roku využijú svoje právo zaslať nominácie diel na Svetové dni hudby ISCM, ktoré sa v roku 2016 uskutočnia v Tongyeongu (Južná Kórea). Obraciame sa preto na vás so spoločnou výzvou na prihlasovanie skladieb. Celkovo môžeme zaslať 12 nominácií (6 za Hudobné centrum a 6 za ISCM – Slovenskú sekciu). Programová komisia Svetových dní hudby ISCM z nich vyberie minimálne 2 diela, ktoré budú zaradené do programu festivalu.

Keďže uzávierka za jednotlivé krajiny je 31. augusta 2015, vaše diela u nás môžete prihlasovať do 15. júla 2015. Prihlásenie je možné poštou, cez e-mail, príp. fyzickým doručením na sekretariát Hudobného centra. Prihláška musí obsahovať:

  • partitúru diela

  • informáciu o roku vzniku a minutáži

  • nahrávku (ak existuje)

Od jedného skladateľa môže by na festival prihlásené iba jedno dielo. Preferované sú kratšie skladby a diela, ktoré vznikli po roku 2007. Presné informácie o jednotlivých kategóriách, nástrojových obsadeniach a minutáži nájdete v prílohe. V prípade ďalších otázok sa neváhajte na nás obrátiť.

 

Kontaktné údaje:
Hudobné centrum
Juraj Bubnáš
Michalská 10, 815 36 Bratislava

e-mail: juraj.bubnas@hc.sk
telefón: 02/ 2047 0360

x