Foto: Hudba po roku 2010 a ansámble...

Hudba po roku 2010 a ansámble...

Aktuality

|

23. 07. 2015

Jeho základnou ideou je uviesť diela staré maximálne 5 rokov. Dozrel čas, aby Melos-Étos nebol iba platformou na doháňanie toho, čo bolo u nás zameškané vinou štyridsaťročného pobytu za železnou oponou, a stal sa prehliadkou toho, čo sa deje vo svete umeleckej hudby súčasnosti.

Z toho takmer automaticky vyplýva aj druhá kľúčová dramaturgická línia festivalu. Absolútna prevaha ansámblových koncertov je pochopiteľná vzhľadom na vývoj od 60. a 70. rokov minulého storočia, kedy sa skladatelia začali odkláňať od symfonických orchestrov v prospech flexibilnejších špecializovaných ansámblov, ktoré poskytujú pestré nástrojové zloženie obsadené špičkovými hudobníkmi, a tento trend trvá podnes. Festival predstaví to najlepšie, čo ponúka domáca scéna – vrátane rezidenčného Melos Ethos Ensemble, Quasars Ensemble, Mucha Quartet, ale (trocha netradične) aj barokového súboru Solamente Naturali, a zaujímavých zahraničných hostí: vynikajúce belgické kvinteto Het Collectief či kórejský Ensemble TIMF.

Ďalšou badateľnou črtou dramaturgie festivalu, ktorá vystala akosi spontánne pri kreovaní programu, je akcent na tvorbu ázijských autorov, spomedzi ktorých vystupuje do popredia meno Toshia Hosokawu. Ďalší z trendov, ktoré na scéne súčasnej hudby posledných dekád nemožno prehliadnuť...

Najsilnejšie zastúpenie v programe aktuálneho ročníka však budú mať slovenskí skladatelia. Generačné rozpätie bude široké, rovnako aj rôznorodosť estetických orientácií. V drvivej väčšine pôjde o premiéry diel iniciovaných festivalom, čím sa otvára atraktívna možnosť konfrontovať ich s aktuálnou svetovou tvorbou a tiež ich prieniku do repertoáru zahraničných súborov.

Samozrejme, festival nebude iba o súboroch; pevné miesto v dramaturgii budú mať multimediálne projekty, scénické predstavenie na doskách SND a rad sprievodných podujatí.

 Viac informácií nájdete na www.hc.sk/melos-etos

x