Foto: Zomrel Ladislav Kupkovič (1936 – 2016)

Zomrel Ladislav Kupkovič (1936 – 2016)

Aktuality

|

15. 06. 2016

Dňa 15. júna 2016 vo veku 80 rokov zomrel hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg Ladislav Kupkovič.

Narodil sa 17. 3. 1936 v Bratislave. Študoval hru na husliach na bratislavskom konzervatóriu u Albína Vrteľa (1950 – 1955) a na VŠMU u Mikuláša Jelínka (1955 – 1960), zároveň dva roky študoval dirigovanie u Ľudovíta Rajtera. Pôsobil ako dirigent orchestra súboru Mladé srdcia a člen orchestra Lúčnice, v rokoch 1960 až 1965 bol hráčom Slovenskej filharmónie. Od roku 1965 bol skladateľom v slobodnom povolaní.

V roku 1963 inicioval vznik súboru Hudba dneška, ktorý sa zameriaval na interpretáciu súdobej experimentálnej hudby a pre vtedajšiu generáciu mladých slovenských skladateľov sa stal dôležitou tvorivou a interpretačnou platformou. V roku 1969 sa rozhodol odísť do Nemecka, kde vďaka programu DAAD získal štipendium na ročný pobyt v Západnom Berlíne. Od roku 1971 pôsobil v Kolíne nad Rýnom, v roku 1973 prijal miesto docenta na Hochschule für Musik und Theater v Hannoveri (1976 vymenovaný za univerzitného profesora), kde pôsobil až do odchodu do dôchodku.

V priebehu 70. rokov zaznamenal štýlový obrat a vrátil sa k tonálnej kompozícii. Patril k najaktívnejším slovenským skladateľom, o. i. je autorom 3 opier, 7 symfónií, 7 husľových koncertov, 10 husľových sonát, 10 sláčikových kvartet a viac než 500 filmových, televíznych a javiskových hudieb. V roku 1967 získal cenu Igric za najlepšiu filmovú hudbu roka (Ohnivé rieky, réžia Ctibor Kováč), v roku 1980 1. cenu na Kirchenmusikwoche Neuss za skladbu Missa Ioannis Pauli Secundi. V marci tohto roka mu bola udelená Mimoriadna cena SOZA za významný prínos do rozvoja slovenskej hudobnej kultúry.

Ladislav Kupkovič sa pravidelne vracal na Slovensko. V máji 2016 sa v Bratislave a Cíferi uskutočnili koncerty k jeho nedávnemu životnému jubileu. Pri tejto príležitosti poskytol pre Hudobný život rozhovor, ktorý vyšiel v aktuálnom čísle časopisu.

Ako spomienku na Ladislava Kupkoviča Rádio Devín mimoriadne odvysiela nasledovné relácie:
16. 6. 21:00 Stretnutie nad partitúrou
16. 6. 23:00 Musica slovaca
17. 6. 9:00 Ars musica

V rámci festivalu Forfest v Kroměříži sa 21. júna o 17:00 v Snemovej sále Arcibiskupského zámku uskutoční profilový koncert z tvorby Ladislava Kupkoviča v podaní Československého komorného dua (Pavel Burdych – husle, Zuzana Berešová – klavír). Zaznejú skladby Sonatína č. 3 D dur (1979), Téma a 13 variácií (1981), Arménske piesne z Garin (1989), Sonáta č. 5 f mol (1991), Sonáta č. 9 D dur (1999), Dvojitý pochod G dur (1998), Kompliment (2012), Talizman (2013) a Suvenír (1971).

 

Autor fotografie: Miloš Jurkovič, 2013

x