Foto: Zomrel etnomuzikológ a organológ Ivan Mačák (1935 – 2016)

Zomrel etnomuzikológ a organológ Ivan Mačák (1935 – 2016)

Aktuality

|

05. 09. 2016

2. septembra 2016 vo veku 81 rokov zomrel slovenský etnomuzikológ a organológ Ivan Mačák.

Narodil sa 26. augusta 1935 v Gbelciach. Absolvoval štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (diplomová práca Štúdie k hudobnofolkloristickej monografii z Turzovky). V rokoch 1965 až 2002 pôsobil ako pracovník Hudobného oddelenia Historického ústavu Slovenského národného múzea (neskôr Hudobné múzeum SNM), v rokoch 1991 až 1994 vo funkcii riaditeľa.

Špecializoval sa na tradičné hudobné nástroje, bol priekopníkom dokumentácie a výskumu hudobných nástrojov na Slovensku, ako aj slovenských ľudových nástrojov. Zaoberal sa typológiou hudobných ikonogramov pre organologické skúmanie, hudobnou akustikou a hudobnou muzeológiou. Zozbieral a založil jeden z najväčších depozitárov hudobných nástrojov v strednej Európe, ktoré predstavil v expozícii SNM v rokoch 1975 – 1985. Absolvoval študijné pobyty v Kanade a v Indii.

V rokoch 1977 – 1986 realizoval Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov o Cenu Dr. Ladislava Lenga v Detve. Bol členom Medzinárodnej rady pre tradičnú hudbu (International Council for Traditional Music – ICTM), pracoval v komisii pre hudobné nástroje v Medzinárodnej rade múzeí (International Council of Museums – ICOM). Realizoval hudobno-sociologický výskum, zameraný na skúmanie hudobnosti slovenského vidieka na rozhraní 70-tych a 80-tych rokov. Venoval sa tvorbe rôznych katalógov (hudobné nástroje, výrobcovia hudobných nástrojov, zobrazenia hudobných nástrojov). Výsledky výskumov sú publikované v edícii Slovenské ľudové hudobné nástroje. Pedagogicky pôsobil na VŠMU, bol tiež redaktorom časopisu Ľudová tvorivosť. Pôsobil v rôznych funkciách vo Zväze slovenských skladateľov, poradných zboroch, komisiách, redakčných radách, spolupracoval s rozhlasom a televíziou.

Posledná rozlúčka sa uskutoční 8. septembra 2016 o 13:15 v obradnej sieni krematória v Bratislave.

x