Foto: Hudobné centrum sa stalo členom EFNYO

Hudobné centrum sa stalo členom EFNYO

Slovenský mládežnícky orchester

|

23. 05. 2017

Hudobné centrum ako organizátor projektu Slovenský mládežnícky orchester sa stalo členom Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (European Federation of National Youth Orchestras – EFNYO) na základe schválenia žiadosti o členstvo Valným zhromaždením EFNYO.
Federácia vznikla v roku 1994, tvorí ju 38 členských organizácií a poskytuje platformu pre výmenu poznatkov v oblasti výchovy a profesionálneho hudobného vzdelávania mladých hudobníkov, získavania publika či medzinárodnej mobility a interkultúrneho dialógu medzi vedúcimi európskymi mládežníckymi orchestrami. EFNYO zároveň významne pomáha prehlbovať komunikáciu a vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými členmi. K hlavným cieľom federácie patria upevňovanie a formovanie pozície symfonickej hudby v Európe, podporovanie nových iniciatív zameraných na mládežnícke orchestre na národnej i medzinárodnej úrovni, medzinárodná mobilita mladých orchestrálnych hráčov, ako aj získavanie záujmu mladých hudobníkov a publika o rôznorodý repertoár.

Viac informácií: www.efnyo.org

x