Foto: Medzinárodné kurzy komornej hudby Konvergencie 2017

Medzinárodné kurzy komornej hudby Konvergencie 2017

Slovenský mládežnícky orchester

|

27. 06. 2017

Medzinárodné kurzy sa konajú v rámci Letného sústredenia Slovenského mládežníckeho orchestra.

Termín konania: 1. – 11. júla 2017

Miesto konania: Pavilón hudby, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta

Záverečný koncert Medzinárodných kurzov komornej hudby Konvergencie 2017 sa uskutoční 6. júla o 19.00 h v secesnej koncertnej sále Župného domu v Nitre.

 

Po úspešnom účinkovaní na žilinskom festivale Allegretto čaká v prvej polovici júla Slovenský mládežnícky orchester ďalší projekt. Mladí hudobníci najskôr absolvujú sústredenie v novom Pavilóne hudby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, následne orchester 9. júla vystúpi v rámci Novozámockého farského hudobného leta a a 11. júla na Music Festival Piešťany. Slovenský mládežnícky orchester bude dirigovať austrálsky dirigent Benjamin Bayl, ako sólista sa v Hummelovom koncerte predstaví trubkár Stanislav Masaryk. V programe zaznie aj Mozartova predohra k opere Figarova svadba a Beethovenova 6. symfónia F dur op. 68 „Pastorálna“.

Po jarnom sústredení Slovenského mládežníckeho orchestra (SMO), ktoré vyvrcholilo úspešným celovečerným koncertom na Stredoeurópskom festivale koncertného umenia Allegretto Žilina, pripravilo Hudobné centrum v spolupráci s Katedrou hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre letné sústredenie SMO v nových priestoroch Pavilónu hudby UKF v Nitre. V priebehu 10 dní naštuduje SMO pod vedením pedagógov jednotlivých nástrojových skupín – renomovaných hudobníkov ako Jozef Horváth (Slovenská filharmónia), Juraj Tomka (Mucha Quartet), Martin Ruman (Slovenská filharmónia), Eugen Prochác (VŠMU), Ján Krigovský (Collegium Wartberg), Ronald Šebesta (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu), Albert Hrubovčák (Slovenská filharmónia), Kiril Stoyanov (Slovenská filharmónia) ďalší ambiciózny program, zostavený z diel W. A. Mozarta, J. N. Hummela a L. van Beethovena. Záverečné koncerty júlového sústredenia Slovenského mládežníckeho orchestra sa uskutočnia pod taktovkou vynikajúceho mladého austrálskeho dirigenta Benjamina Bayla na Kultúrnom lete v Cisársko-kráľovskej jazdiarni v Nových Zámkoch (9. 7., 17.00 h) a v Kongresovej sále Slovenských liečebných kúpeľov v rámci 62. ročníka Music Festival Piešťany (11. 7., 19.30 h). S orchestrom vystúpi ako sólista v Koncerte pre trúbku a orchester Johanna Nepomuka Hummela aktuálny víťaz Medzinárodnej interpretačnej súťaže Žestě Brno, Stanislav Masaryk.

Paralelne a v úzkej súčinnosti s letným sústredením Slovenského mládežníckeho orchestra sa v Pavilóne hudby UKF v Nitre uskutočnia Medzinárodné kurzy komornej hudby Konvergencie 2017. Cieľom kurzov je podpora mladých hudobníkov prostredníctvom nadobúdania skúseností zo štúdia komorných diel domácich i zahraničných autorov v spolupráci s renomovanými lektormi a koncertnými umelcami.

Kurzy komornej hudby budú zamerané na intenzívne komorné hranie mladých hudobníkov spolu so skúsenými hudobníkmi. Pedagógmi a lektormi sú huslista Attila Falvay (Univerzita F. Liszta Budapešť), violončelista Jozef Lupták, klaviristka Nora Skuta, huslista Milan Paľa, violista Martin Ruman, klarinetista Ronald Šebesta a trombonista Albert Hrubovčák.

Sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra a Medzinárodné kurzy komornej hudby Konvergencie 2017 tak zdieľajú nielen spoločné ciele, oba projekty budú mať aj viacerých spoločných pedagógov a študentov.

Záverečný koncert Medzinárodných kurzov komornej hudby Konvergencie 2017 sa uskutoční 6. júla o 19.00 h v secesnej koncertnej sále Župného domu v Nitre.

Slovenský mládežnícky orchester vznikol z iniciatívy Hudobného centra s cieľom podporiť prípravu mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj celkové pozdvihnutie úrovne slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Orchester ponúka príležitosť študentom a mladým umelcom nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie cenné skúsenosti v oblasti orchestrálnej, ale tiež komornej hry, práce s dirigentom či sólovými hráčmi. Členmi Slovenského mládežníckeho orchestra sú na základe konkurzu v súčasnosti 57 mladí hudobníci - študenti konzervatórií a hudobných fakúlt. Slovenský mládežnícky orchester je od mája t. r. súčasťou Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (EFNYO).

Konvergencie vznikli v roku 2000 v Bratislave ako medzinárodný festival komornej hudby. Podľa slov svojho zakladateľa a umeleckého riaditeľa Jozefa Luptáka sú Konvergencie nielen festivalom, ale aj hudobnou dielňou, ktorej základom je komorná hudba, radosť z jej spoločného tvorenia, vzájomných stretnutí, nových umeleckých a ľudských prepojení. Za 17 rokov svojej existencie sa Konvergencie etablovali ako výrazná súčasť hudobného života na Slovensku. Na festivale každoročne spolupracujú vynikajúci slovenskí hudobníci so špičkovými zahraničnými umelcami. Okrem veľkého svetového repertoáru venujú festivalové podujatia výrazný priestor domácej tvorbe i atraktívnym medzižánrovým projektom. Súčasťou aktivít Konvergencií sú aj interpretačné kurzy zamerané predovšetkým na štúdium komorného repertoáru.

 

Hlavnými organizátormi podujatia sú Hudobné centrum, Katedra hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Konvergencie o. z.

Podujatie sa koná v spolupráci

Letné sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Hudobná fakulta Akadémie umení Banská Bystrica

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica

Konzervatórium Bratislava

Konzervatórium Košice

Konzervatórium Jozefa Adamoviča Košice

Konzervatórium Žilina

EFNYO – European Federation of National Youth Orchestras

Medzinárodné kurzy komornej hudby Konvergencie 2017

Fond na podporu umenia

Nadácia Tatra banka

Visegrád Fund

x