Foto: Vianočný koncert SMO 2017

Vianočný koncert SMO 2017

Slovenský mládežnícky orchester

|

07. 12. 2017

Hudobné centrum srdečne pozýva na Vianočný koncert Slovenského mládežníckeho orchestra, ktorý sa uskutoční 17. decembra o 19.00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Na koncerte vystúpia členovia sláčkových sekcií telesa pod vedením koncertného majstra Slovenskej filharmónie Jozefa Horvátha. Ako sólisti sa predstavia mladí talentovaní hudobníci, ktorí sú zároveň členmi Slovenského mládežníckeho orchestra.


Slovenský mládežnícky orchester

Jozef Horváth, umelecký vedúci
Jana Kulkovská, flauta
Marek Juráň, husle
Alžbeta Struňáková, hoboj
Emma Tarkayová, husle


Program
Antonio Vivaldi:
Koncert pre flautu, sláčikové nástroje a basso continuo F dur RV 433 „La tempesta di mare“
Antonio Vivaldi:
Koncert pre husle, sláčikové nástroje a basso continuo f mol RV 297 „L´inverno“
Johann Sebastian Bach:
Koncert pre hoboj, husle, sláčikové nástroje a basso continuo d mol BWV 1060
Edvard Hagerup Grieg:
Z Holbergových čias, suita v starom štýle op. 40

Vstupné: 5,- €
Predpredaj v sieti Ticketportal alebo 1 h pred koncertom

x