Foto: Orlando Tango Bamberg

Orlando Tango Bamberg

Aktuality

|

16. 03. 2018

Tri mladé hudobníčky zo Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera na Sklenárovej ulici a jedna hudobníčka zo Základnej umeleckej školy Sv. Cecílie na Chlumeckého ulici v Bratislave sa aktívne zúčastnia na slávnostnom koncerte pri príležitosti osláv 25. výročia zápisu mesta Bamberg do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Spoločne s členmi orchestrov troch bamberských gymnázií a umeleckého gymnázia v Benátkach a v spolupráci s Asasello Quartett Köln uvedú pod taktovkou dirigenta Johannesa Klehra svetovú premiéru kompozície s názovom Orlando Tango v Nemecku pôsobiacej významnej slovenskej skladateľky Viery Janárčekovej. Naštudovania náročných orchestrálnych partov s mladými hudobníkmi z Bratislavy sa ujal dirigent Marco Vlasák, pedagóg ZUŠ Sv. Cecílie.

Autorka Viera Janárčeková sa vo svojom najnovšom diele usilovala o premostenie medzi barokovým koncertantným princípom a jazykom súčasnej hudby, zábavným charakterom tanga a hudobnou avantgardou i medzi amatérskym mládežníckym orchestrom a sláčikovým kvartetom. Skladateľka s veľkým nadhľadom a virtuozitou spája v diele historické korene európskej hudby s jazykom súčasnosti. V kompozícii prítomnú európsku myšlienku zdôrazňuje aj interpretačný aparát, zostavený z mladých hudobníčok a hudobníkov z Nemecka, Talianska a zo Slovenska.

Koncert sa uskutoční 22. marca 2018 o 20:00 h v Sále Josepha Keilbertha v Bambergu.

Aktívnu účasť žiakov bratislavských ZUŠ na projekte podporilo Hudobné centrum.

x