Foto:  Zomrel Pavol Polák (1925 - 2019)

Zomrel Pavol Polák (1925 - 2019)

Aktuality

|

21. 05. 2019

Vo veku 94 rokov zomrel slovenský hudobný historik, publicista a editor PhDr. Pavol Polák, CSc.

Od skončenia FF UK (1953) pôsobil až do odchodu do dôchodku na Ústave hudobnej vedy SAV. V oblasti výskumu sa zaoberal otázkami dejín hudby, metodológie výskumu a predovšetkým vývojom hudobnoestetického myslenia v 18. storočí. V tejto oblasti publikoval svoje najdôležitejšie vedecké práce. Bol jedným zo zakladateľov Slovenského katalógu hudobnohistorických prameňov (s Darinou Múdrou a Ľubicou Ballovou). Inicioval založenie Mozartovej obce v Bratislave, bol garantom Mozartovho týždňa v Bratislave. Venoval sa hudobno-kritickej činnosti pre časopisy Kultúrny život, Hudební rozhledy, Slovenská hudba.
V roku 2003 bol vyznamenaný Čestným krížom za vedu a umenie 1. triedy, ktoré udeľuje Prezident Rakúskej republiky.

Pavol Polák zomrel 21. mája 2019 v Bratislave.


Posledná rozlúčka s p. Pavlom Polákom bude vo štvrtok 23. mája 2019 o 12:00 na Neologickom cintoríne na Žižkovej ulici č. 36 v Bratislave.  

 

x