Foto: Ivan Hrušovský Úvod do štúdia teórie harmónie

Ivan Hrušovský Úvod do štúdia teórie harmónie

Novinky vydavateľstva HC

|

21. 10. 2019

Kniha vznikla na sklonku 50. rokov 20. storočia a prináša hlboký pohľad na vývoj fenoménu harmónie, počnúc viachlasom, ktorý sa sformoval v hudbe prírodných národov, cez viachlasné konštrukcie európskej hudby posledného tisícročia až po kompozičný konštruktivizmus v rôznych orientáciách hudby 20. storočia. Publikácia je vhodná pre všetky druhy hudobných škôl i pre všetkých záujemcov, ktorí si chcú prehĺbiť svoj pohľad na vývojové peripetie európskej hudby. Kniha vychádza v edícii Markéty Štefovej a v redakcii Vladimíra Godára.

Knihu si môžete zakúpiť prostredníctvom nášho katalógu tu.

x