Konkurz do Slovenského mládežníckeho orchestra

Foto: Konkurz do Slovenského mládežníckeho orchestra

20. 12. 2019

Hudobné centrum
vypisuje

KONKURZ

do Slovenského mládežníckeho orchestraTermíny a miesta konania:

10. 2. 2020
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, Skuteckého 27

11. 2. 2020
Konzervatórium v Žiline, J. M. Hurbana 48

13. 2. 2020
Konzervatórium v Bratislave, Tolstého 11

14. 2. 2020
Konzervatórium v Košiciach, Timonova 2

Podmienky:
1. krátka prednesová skladba podľa vlastného výberu
2. úryvky z vybraných orchestrálnych partov

 

Orchestrálne party

Party obsahujú orchestrálne ukážky z prehrávok do European Union Youth Orchestra (EUYO) a z pripravovaného programu 2020 úryvky zo Symfónie č. 7 Ludwiga van Beethovena. Cieľom je prostredníctvom konkurzu do Slovenského mládežníckeho orchestra zároveň spropagovať a zvýšiť záujem mladých hudobníkov o každoročné prehrávky do EUYO.

Flauta   Piccola*   Hoboj   Anglický roh*   Klarinet   Es klarinet*   Basový klarinet*

Fagot   Kontrafagot*   Lesný roh   Trúbka   Trombón   Basový trombón*   Tuba

Tympany & bicie nástroje   Harfa   Husle   Viola   Violončelo   Kontrabas


* Orchestrálne ukážky pre označené nástroje sú vítané, ale nie sú povinné. Povinné je naštudovanie partov pre hlavný nástroj, s ktorým sa uchádzač prihlasuje do orchestra.


 

Prihláška


Vyplnenú prihlášku zasielajte na e-mail: smo@hc.sk

Uzávierka prihlášok: 31. 1. 2020

 

Na konkurz sa môžu prihlásiť slovenskí aj zahraniční študenti slovenských konzervatórií a umeleckých vysokých škôl a akadémií, ako aj slovenskí poslucháči na zahraničných umeleckých školách vo veku 16 až 28 rokov.
Prihlásení uchádzači sa môžu na konkurze zúčastniť v ktoromkoľvek z uvedených miest a termínov.

 

Na čo sa môžete v orchestri tešiť?

Úspešní uchádzači sa stanú súčasťou výberového mládežníckeho telesa, zloženého zo študentov z celého Slovenska, ktoré spolupracuje s poprednými dirigentmi a sólistami. V rámci medzinárodných výmen v ňom pravidelne v ňom hosťujú vynikajúci mladí hudobníci z rôznych európskych mládežníckych orchestrov. Podobne aj členovia Slovenského mládežníckeho orchestra príležitostne získavajú možnosť zúčastniť sa na projektoch v iných európskych mládežníckych orchestroch.
V projektoch Slovenského mládežníckeho orchestra sa kladie dôraz na detailné naštudovanie diel, delené a ansámblové skúšky prebiehajú pod vedením skúsených lektorov (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Musica Aeterna a ď.).
V roku 2020 Slovenský mládežnícky orchester čaká 13. – 24. 5. spolupráca s Operným štúdiom SND na naštudovaní javiskového diela (Henry Purcell: Dido a Aeneas) a 3. – 16. 7. naštudovanie veľkého orchestrálneho programu (Vladislav Šarišský: premiéra nového diela, Dmitrij Šostakovič: Koncert pre violončelo a orchester č. 1, Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 7) s medzinárodne uznávaným dirigentom (Benjamin Bayl) a vynikajúcim mladým slovenským sólistom (Ján Bogdan). Súčasťou letného projektu bude tiež rozhlasová nahrávka celého koncertu a okrem koncertu v Bratislave, ako aj reprezentácia slovenského interpretačného umenia v zahraničí (2 koncerty v Rumunsku – Bukurešť, Sinaia).

Kontakt: 02/20 470 210; smo@hc.sk

www.facebook.com/slovakyouthorchestra
« späť na zoznam Aktualizované: 21. 01. 2020