Foto: Úvod do štúdia teórie harmónie              Prezentácia knihy 6. marca

Úvod do štúdia teórie harmónie Prezentácia knihy 6. marca

Novinky vydavateľstva HC

|

25. 02. 2020

Spoločná publikácia Hudobného centra a Vysokej školy múzických umení je revidovaným vydaním jednej z ťažiskových prác slovenskej muzikológie. Kniha vznikla na sklonku 50. rokov 20. storočia a prináša hlboký pohľad na vývoj fenoménu harmónie, počnúc viachlasom, ktorý sa sformoval v hudbe prírodných národov, cez viachlasné konštrukcie európskej hudby posledného tisícročia až po kompozičný konštruktivizmus v rôznych orientáciách hudby 20. storočia. Publikácia je vhodná pre všetky druhy hudobných škôl i pre všetkých záujemcov, ktorí si chcú prehĺbiť svoj pohľad na vývojové peripetie európskej hudby. Kniha vychádza v edícii Markéty Štefkovej a v redakcii Vladimíra Godára.

Prezentácia sa bude konať 6. marca 2020 o 17:00
v koncertnej sieni Dvorana
VŠMU Zochova 1, Bratislava

Hudobný program:
MUCHA QUARTET
Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 1 „nezabudnuteľnej pamiatke môjho syna Romana" (1985)
Ivan Hrušovský : Sláčikové kvarteto č. 3 venované Moyzesovmu kvartetu (1995)

Na prezentácii bude možné zakúpiť knihu za zvýhodnenú cenu 10€
https://hc.sk/katalog/detail/173-uvod-do-studia-teorie-harmonie/

Vstup zdarma.

x