Foto: Upozornenie

Upozornenie

Aktuality

|

16. 03. 2020


Dovoľujeme si aj na tomto mieste ponúknuť informácie o fenoméne, ktorý je zodpovedný za to, že sa načas musíme zrieknuť potešenia z návštevy koncertov, divadiel, galérií, múzeí, kostolov a ďalších miest spoločenských umeleckých a kultúrnych zážitkov.

Odporúčame vyhnúť sa skúsenosti s Covidom-19 pre všeobené dobro a uvádzame niekoľko konkrétnych odporúčaní:

 

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Desatoto proti COVIDu

Pomoc sebe a druhým

Čo robiť, ak sa k vám COVID votrel

 

x