Foto: Zomrel Miloslav Starosta (1940 – 2020)

Zomrel Miloslav Starosta (1940 – 2020)

Aktuality

|

21. 03. 2020

Dňa 16. marca 2020 nás vo veku nedožitých 80 rokov navždy opustila významná osobnosť slovenského klavírneho umenia, interpret, pedagóg, historik, publicista a prekladateľ prof. Miloslav Starosta.

Komplexné a rozhľadené umelecké vzdelanie získal na Štátnom konzervatóriu (hra na klavíri – Anna Kafendová, dirigovanie – Imrich Križan a Kornel Schimpl, kompozícia – Andrej Očenáš) a Vysokej škole muzických umení v Bratislave (hra na klavíri – Anna Kafendová).

Niekoľko desaťročí bol aktívnym sólistom i komorným klavírnym partnerom na koncertných pódiách v Nemecku, Rusku, Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Švédsku, Dánsku, Taliansku, Švajčiarsku i na vtedy domácej československej scéne. Pravidelne participoval na festivaloch Pražské jaro (1975, 1986), Bratislavské hudobné slávnosti (1973, 1976, 1985) a ďalších. Bol iniciátorom i členom komorných zoskupení Slovenské klavírne trio (Miloslav Starosta, Peter Michalica, Juraj Alexander), Bratislavské klavírne trio (Miloslav Starosta, Pavol Heinz, Josef Sikora) a súboru Musici da camera Bratislaviensis.
Po dlhých 47 rokov sa životná cesta prof. Starostu spájala s VŠMU. Na Katedre klávesových nástrojov vyučoval hru na klavíri od roku 1965. V roku 1980 získal akademický titul docenta a v roku 1988 profesora. Zároveň pôsobil aj v oficiálnych vedúcich funkciách, a to ako prodekan (1980-1981) a dekan Hudobnej fakulty VŠMU (1981-1989). V roku 2000 založil a stal sa vedúcim Metodického centra HTF VŠMU, ktoré sa v roku 2003 pretransformovalo na Centrum výskumu HTF VŠMU. Jeho vysokoškolskí absolventi pôsobia na významných slovenských odborných vzdelávacích inštitúciách i v zahraničí: Zuzana Paulechová-Niederdorfer, Daniel Buranovský, Viera Doubková-Bartošová, Zlatica Majerská-Poulová, Helena Kováčová, Alexandra Rabarová, Zuzana Čižmarovičová, Renáta Ruttkayová, Peter Kaščák, Mária Šuchová-Blesáková, Mária Míreková-Gajdošová, Alena Lakatošová, Alžbeta Weinzettlová, Iveta Čisáriková, Elena Händler, Klaudia Jurkovičová, Ľudmila Kršková, Ingrid Pinková, Jana Škvarková, Denisa Ďurinová-Krajčovičová, Gabriela Ábelová-Hessenberger, Peter Tarkay, Miriam Medveďová-Gašparíková, Janette Šingerová-Katinová, Ildikó Zsigraiová-Lipcseiová, Štefan Sedlický, Alena Kručayová, Martina Čiefová a iní.
Externe niekoľko rokov vyučoval aj na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Ojedinelým je jeho vklad do umenovednej a teoretickej oblasti. Autorským i prekladateľským slovom sprostredkoval čitateľom, umelcom i umeleckým adeptom takmer dve desiatky knižných publikácií s témou klavírnej interpretácie a pedagogiky klavírnej hry, ktorými obsiahol obrovské historické i metodické spektrum.
V srdciach i myšlienkach osobných priateľov, kolegov, spolupracovníkov, spoluhráčov, absolventov i všetkých klavírnych pedagógov a študentov ostáva a navždy ostane jeho bohatý tvorivý odkaz a hlboké oddanie sa klavírnemu umeniu.

 

Zdroj: webová stránka VŠMU

x