Foto: Zaujímavý experiment Viedenských filharmonikov

Zaujímavý experiment Viedenských filharmonikov

Aktuality

|

04. 06. 2020

Aerosolový test: Minimálne riziko šírenia infekcie z dychu hudobníkov
www.wienerphilharmoniker.at, 17.5.2020

Viedenskí filharmonici chcú ísť pozitívnou cestou. Dávame sa testovať – podobne, ako v športe. Vykonali sme už testy na protilátky a zúčastnili sme sa na aerosolovom teste, ktorého výsledky ponúkame k dispozícii Ministerstvu zdravotníctva i verejnosti.
Najvyššiu kvalitu dokážeme ponúknuť, ak môžeme pracovať v ako-tak normálnych podmienkach. Aby sme mohli hudobne a umelecky pôsobiť ako zvyčajne, aby sme mohli zaručiť homogénnosť a kvalitu zvuku nášho orchestra, aby sme s kolegami mohli nonverbálne komunikovať, nemôžeme sedieť sami pri pulte a dodržiavať veľké vzájomné odstupy – hľadali sme podnety pre riešenie a zažiadali o testy, povedal predseda predstavenstva Viedenských filharmonikov, Daniel Froschauer.

Prof. Dr. Fritz Sterz, lekár, ktorý realizoval aerosolový test, vyhodnotil jeho výsledky takto:
Ťažisko testu spočívalo vo vyšetrení a zdokumentovaní toho, ako sa počas hrania na hudobnom nástroji pohybujú vzduchové prúdy. S použitím 4-8 litrov kyslíka za minútu sme s pomocou trysky v malom kontajneri s obsahom 0,9% kuchynskej soli vyrobili hmlu (= aerosol). Prostredníctvom malých sond zavedených do nosových dierok hudobníkov bol aerosol primiešaný k vdychovanému vzduchu, a dostal sa do horných dýchacích ciest. V miestnosti s čiernymi stenami boli za každým hudobníkom z ľavej a pravej strany umiestnené mimoriadne silné svetlomety, aby bolo prúdenie vydýchnutého aerosolu viditeľné, a tak bolo možné prúdenie vizualizovať a fotograficky zdokumentovať. Pokojnejšie, norme zodpovedajúce dýchanie preukázalo v oblasti úst a nosa všetkých hudobníkov šírenie oblaku hmly do maximálnej vzdialenosti 50 cm. V prípade hráčov na sláčikových nástrojoch nebol pri hraní v oblasti hlavy zaznamenaný rozdiel v nameraných hodnotách. V prípade hráčov na dychových nástrojoch sa tvorili oblaky hmly v podobnej veľkosti v oblasti úst, nosa a hlavy, nezávisle na technike dýchania. Z otvorov dychových nástrojov neunikal žiaden, alebo iba sotva viditeľný aerosol. Pri hre na priečnej flaute unikalo z otvora na konci nástroja väčšie množstvo aerosolu, z ktorého sa vytvoril oblak s rozšírením približne do vzdialenosti 75 cm. Rozšírenie dychu hudobníka do vzdialenosti väčšej ako 80 cm sa preto nedá predpokladať.

Zdroj: Webová stránka VIedenských filharmonikov 

 

Šéf predstavenstva Viedenských filharmonikov Daniel Froschauer na základe toho tvrdí, žeje takmer nemožné nakaziť sa pri pulte. Aj u dychových nástrojov je riziko omnoho nižšie, ako sa predpokladalo."
Ak to bude možné, plánuje orchester v júni znovu nahrávať, predovšetkým hudbu pre baletné čísla Novoročného koncertu. Uvažuje sa tiež o „akomsi slávnostnom koncerte bez obecenstva" prostredníctvom live-streamu. Je ešte nádej, že sa uskutočnia vystúpenia na Salzburskom festivale (júl – august) a tiež Svätojánsky koncerty preložený na 18. septembra.

Zdroj: wien.orf.at

Preklady: Adrian Rajter

 

x