Foto: Hudobné centrum uvádza cyklus Intermezzo #5

Hudobné centrum uvádza cyklus Intermezzo #5

Slovenský mládežnícky orchester

|

24. 06. 2020

Čomu sa v časoch bezpečnostných opatrení a obmedzených koncertných aktivít huslista, pedagóg a primárius sláčikového kvarteta Mucha Quartet Juraj Tomka? Ako správne cvičiť, ako sa orientovať v notových materiáloch či v čom spočíva revízia husľovej metodiky prezradil huslista v 5. videovizitke seriálu INTERMEZZO.

Cyklus videoprofilov z produkcie Hudobného centra INTERMEZZO prináša pohľad do aktuálnych úvah a práce hudobníckych osobností – sólistov, dirigentov a lektorov Slovenského mládežníckeho orchestra – v ich súkromí. Témami jednotlivých častí sú ich umelecké plány a ciele, príprava na vystúpenia, ako aj praktické rady a odporúčania založené na vlastnej skúsenosti.

Vzhľadom na nedávne obmedzenia sa protagonisti cyklu Intermezzo nakrúcali doma, svojimi vlastnými mobilnými telefónmi a materiál bol následne s filmármi Katarínou Pavelkovou a Samuelom Škublom štúdiovo spracovaný do finálnej podoby.

x