Foto: CD novinka: Miska Hauser – Skladby pre husle a klavír

CD novinka: Miska Hauser – Skladby pre husle a klavír

Novinky vydavateľstva HC

|

07. 07. 2020

Miska Hauser bol Bratislavský rodák a uhorský husľový virtuóz a skladateľ. Tak ako na začiatku cesty k romantickej klavírnej tvorbe stojí dielo Johanna Nepomuka Hummela, tak na začiatku cesty k romantickej gitare stojí dielo Johanna Kaspara Mertza. Analogicky ku nim, avšak vo vzťahu k romantickej husľovej literatúre, možno vnímať aj dielo Misku Hausera. Jeho skladby sa vyznačujú skôr dodržiavaním kompozičných postupov ako ich modifikovaním, no nepochybne rozvinul tiež virtuózny husľový idióm. Bol interpret cestovateľ, a tak nechcel publikum šokovať, ale skôr chcel splynúť s ním v jednotnom súhlase. Z toho hľadiska bol jeho umelecký život mimoriadne úspešný, hoci história uprednostnila ušetrila zabudnutia skôr tvorcov, ktorí hudobný jazyk romantizmu postupne prekračovali a modifikovali.

CD je dostupné v našom e-shope. Cena: 12,00€ 

x