Foto: CD novinka: Ilja Zeljenka – 24 prelúdií pre klavír

CD novinka: Ilja Zeljenka – 24 prelúdií pre klavír

Novinky vydavateľstva HC

|

07. 07. 2020

24 prelúdií pre klavír pochádza zo záverečnej fázy tvorby Ilju Zeljenku. Vznikali v novembri a decembri 2005 a ich prvé kompletné uvedenie zaznelo v podaní Magdalény Bajuszovej. Tá bola v poslednej dekáde Zeljenkovho života jeho „dvornou" klaviristkou, čo bolo dôsledkom vzácnej zhody jej interpretačných danností: vynikajúcej schopnosti pochopiť a s presnosťou vyjadriŤ na klaviatúre komplikované polyrytmické situácie, dôsledného prístupu k hudobnému textu, ktorý je nesentimentálny a neromantický, no zároveň mu nechýba vyspelá tónová kultúra a cit pre zvukovú farebnosť. Prelúdiá sú akoby prehľadom typov sadzby a hudobného pohybu, ktoré vystihujú Zeljenkov skladateľský naturel v koncentrovanej, esenciálnej podobe - dokonale čistej, oprostenej od snahy čokoľvek dokazovať svojemu okoliu, od zbytočných ornamentov či rétorického exhibicionizmu.

CD dostupné v našom e-shope. Cena: 12,00€

x