Foto: Hudobné centrum uvádza cyklus Intermezzo #9

Hudobné centrum uvádza cyklus Intermezzo #9

Slovenský mládežnícky orchester

|

22. 07. 2020

Od roku 1993 je Ronald Šebesta prvým klarinetistom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a pri projektoch Slovenského mládežníckeho orchestra stojí od jeho vzniku v roku 2017. V záverečnom, 9. diele videoserálu INTERMEZZO približuje, prečo je dôležité poznať kontext vzniku skladieb, ako pracovať s notovými materiálmi, alebo aký je význam Slovenského mládežníckeho orchestra.

Cyklus videoprofilov z produkcie Hudobného centra INTERMEZZO prináša pohľad do aktuálnych úvah a práce hudobníckych osobností – sólistov, dirigentov a lektorov Slovenského mládežníckeho orchestra – v ich súkromí. Témami jednotlivých častí sú ich umelecké plány a ciele, príprava na vystúpenia, ako aj praktické rady a odporúčania založené na vlastnej skúsenosti.

Vzhľadom na nedávne obmedzenia sa protagonisti cyklu Intermezzo nakrúcali doma, svojimi vlastnými mobilnými telefónmi a materiál bol následne s filmármi Katarínou Pavelkovou a Samuelom Škublom štúdiovo spracovaný do finálnej podoby.

x