Foto: Jubileum Romana Bergera

Jubileum Romana Bergera

Aktuality

|

11. 08. 2020

V týchto dňoch oslávil 90 rokov významný slovenský hudobný skladateľ, esejista a spoluzakladateľ Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos, Roman Berger.

Roman Berger pochádza z rodiny evanjelického kňaza z poľského Cieszyna. Hudbe sa venoval spočiatku súkromne počas štúdií na gymnáziu v Českom Těšíne, neskôr na Vysokej hudobnej škole v Katoviciach. Na VŠMU študoval klavír a kompozíciu v triede Dezidera Kardoša. V tom období pôsobil aj ako pedagóg klavírnej hry na Konzervatóriu v Bratislave a ako pracovník Zvukového štúdia Československej televízie. V období "normalizácie" – roku 1972 – bol zbavený zamestnania a jeho diela sa niekoľko rokov nesmeli uvádzať. V rokoch 1977 až 1991 sa jeho pracoviskom stal Umenovedný ústav SAV v Bratislave. Spolu so skladateľmi Iljom Zeljenkom, Ivanom Paríkom, Petrom Kolmanom a ďalšími patril ku skladateľskej generácii, ktorá výrazne profilovala scénu slovenskej vážnej hudby najmä počas 60. rokov 20. storočia. Popri kompozičnej činnosti sa od začiatku 60. rokov systematicky venuje aj publikovaniu textov zväčša s výrazným spoločensko-kritickým zameraním.

Roman Berger je držiteľom viacerých ocenení, napr. Ceny J. L. Bellu, Ceny československej kritiky, Ceny J. G. von Herdera a Výročnej ceny Ministra kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky za vynikajúce výsledky v oblasti hudby.

x