Foto: Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského  24. – 29. mája 2021

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského 24. – 29. mája 2021

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

|

27. 01. 2021

Hlavným cieľom súťaže je podpora mladých spevákov, podnecovanie ich umeleckého rastu, propagácia vokálnej tvorby s akcentom na dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského a výber účastníkov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže.

Súťaž prebieha v dvoch kategóriách, ktoré boli stanovené na základe náročnosti predvedeného repertoáru. Predsedníčkou medzinárodnej poroty je popredná interpretka a pedagogička vokálneho umenia Eva Blahová

Šesť súťažných dní, počas ktorých sa porote predstavia uchádzači z celého sveta, uzatvára slávnostné odovzdávanie cien s koncertom víťazov. Okrem hlavných cien udeľovaných v dvoch kategóriách sú udeľované aj ďalšie mimoriadne ceny udeľované Hudobným centrom, mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími usporiadateľmi.

24. ročník súťaže sa uskutoční v Divadle Jána Palárika, Trojičné námestie, Trnava.

Viac o súťaži

PROGRAM SÚŤAŽE

1.kolo suťaže sa v oboch kategóriách realizuje prostredníctvom zvukovej alebo obrazovo-zvukovej nahrávky.

24. máj 2021 (pondelok)
– príchod odbornej poroty a súťažiacich I. aj II. kategórie
– 18.00 losovanie poradia súťažiacich 2. kolo I. kategória

25. máj 2021 (utorok)
– prípravný deň, skúšky s klavírnym sprievodom
– 18.00 losovanie poradia súťažiacich 2. kolo II. kategória
– 19.00 slávnostné otvorenie 24. ročníka súťaže a koncert
 
26. máj 2021 (streda) – 10.00 súťaž 2. kolo I. kategória
27. máj 2021 (štvrtok) – 10.00 súťaž 2. kolo II. kategória
28. máj 2021 (piatok) – 10.00 súťaž 3. kolo I. a II. kategória
29. máj 2021 (sobota) – 18.00 – koncert víťazov súťaže a odovzdávanie cien

Materiály na stiahnutie

 

x