Foto: Zomrela Irena Medňanská (1950 – 2020)

Zomrela Irena Medňanská (1950 – 2020)

Aktuality

|

31. 12. 2020

Posledný deň v roku 2020 nás opustila prof. Mgr. art. Irena Medňanská, Phd., významná osobnosť slovenskej a európskej hudobnej pedagogiky, ktorej vedecko-výskumná, manažérska a publikačná činnosť prekročila hranice Slovenska. V rokoch 1988 – 1991 pôsobila na poste riaditeľky Štátnej filharmónie Košice.

Irena Medňanská vyučovala na všetkých typoch umeleckého školstva, ako napríklad na Musikschule Nordhausen v Bleicherode v Durínsku, ďalej na Konzervatóriu v Žiline (1971 – 1973), na učiteľských fakultách, katedrách hudby v Nitre, Žiline a najdlhšie v Prešove, kde bola aj vedúca Katedra hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove. Od roku 1997 bola vedúca Katedry hudobnej výchovy Fakulty humanitných a prírodných vied na novozaloženej Prešovskej univerzite v Prešove.

Za svoju činnosť získala niekoľko ocenení, k tým najvyšším patrí Veľká medaila sv. Gorazda udelená Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2012.

x