Foto: Zomrel Peter Martinček van Grob (1962 – 2021)

Zomrel Peter Martinček van Grob (1962 – 2021)

Aktuality

|

14. 02. 2021

V nedeľu 14. februára 2021 nás opustil hudobný skladateľ a dlhoročný pedagóg Peter Martinček (1962 – 2021).

Peter Martinček van Grob študoval na Konzervatóriu v Bratislave kompozíciu u Juraja Pospíšila, dirigovanie u Adolfa Vykydala a hru na klavíri u Márie Masarikovej. V období rokov 1982 až 1987 pokračoval na VŠMU v kompozičnej triede Dezidera Kardoša. Počas štúdia absolvoval umeleckú stáž na Accademii Chigiana v Siene u talianského skladateľa Franca Donatoniho. Po štúdiu na VŠMU pôsobil až do roku 2012 ako dlhoročný pedagóg hudobnej teórie a kompozície na Konzervatóriu v Bratislave, od roku 1990 až 1994 aj ako vedúci dirigentsko-kompozičného odboru. Okrem toho vyučoval predmety ako Estetika hudby a Dejiny hudby 20. storočia na Katedre hudobnej teórie VŠMU. Peter Martinček pracoval aktívne vo výbore a kontrolnej komisii SOZA, bol aj členom výboru Spolku slovenských skladateľov. Určitý čas pôsobil externe aj v STV. Patril ku zakladateľom Slovenskej komory učiteľov, bol aj jej riaditeľom pre Bratislavský kraj. V posledných rokoch participoval na Európskych kultúrnych projektoch mladých umelcov a ako člen poroty na medzinárodných skladateľských súťažiach v Ríme, vo Viedni a v Bratislave.

Martinček získal viacero medzinárodných ocenení. Bol držiteľom Cien Slovenského hudobného fondu za skladby Memento a Tri lyrické zbory. Tiež získal Cenu za najlepšiu vokálnu skladbu Ave Maria a Cenu za hudbu k filmu Visionen aus dem Inferno. Sláčikové kvarteto Les animaux dans le nature sa dostalo do finále skladateľskej súťaže Grand Prix A. Honeggera v Paríži a videoverzia opery Memento získala hlavnú cenu Grand Prix na festivale v kanadskom Montreale.

Ako skladateľ bol známy svojou bohatou vokálnou tvorbou (diela Seltsame Lieder, Tvár pri tvári, Žalmové piesne, Ave Maria) a v súčasnosti orchestrálnou tvorbou (spomeňme Symfóniu č. 2 "The second Touch", Symfóniu č. 3 "Benátska" a i.). V poslednom období bola v zahraničí viacnásobne uvádzaná najmä Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik", za ktorú v roku 2015 získal Cenu Jána Levoslava Bellu a ktorá aktuálne vychádza na novom CD vo vydavateľstve Real Music House.


Foto: archív HC

x