Foto: 24. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského

24. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

|

12. 04. 2021

Hudobné centrum v spolupráci s mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom, Divadlom Jána Palárika a ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského organizuje 24. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského. Súťaž, ktorej poslaním je vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia sa uskutoční 24. – 29. mája 2019 v Trnave v Divadle Jána Palárika.

Hlavným cieľom súťaže je podpora mladých spevákov, podnecovanie ich umeleckého rastu, propagácia vokálnej tvorby s akcentom na dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského a výber účastníkov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže.

Najvýznamnejšia slovenská spevácka súťaž nesie názov po Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskom, ktorého meno rezonuje v odbornej i laickej verejnosti predovšetkým v polohe tvorcu umelej a duchovnej piesne, upravovateľa ľudovej piesne a autora sakrálnych vokálno-inštrumentálnych kompozícií. Schneider-Trnavský bol však i významným spolutvorcom hudobno-vzdelávacích inštitúcií profesionálnej hudobnej kultúry.

Súťaž prebieha v dvoch kategóriách, ktoré sú stanovené na základe náročnosti predvedeného repertoáru. Predsedníčkou medzinárodnej poroty je popredná interpretka a pedagogička vokálneho umenia Eva Blahová (Slovensko). Ďalšími členmi poroty sú: Daniel Čapkovič (Slovensko), Peter Dvorský (Slovensko), Martina Zadro (Chorvátsko), Tadeusz Pszonka (Poľsko), Tatiana Smelkova (Rusko), Atilla Kiss - Balbinát (Maďarsko) a Ariane Hollaender – Calix (Rakúsko), Peter Valentovič (Slovensko). Klavírny sprievod zabezpečujú korepetítori Xénia Maskalíková (Slovensko) a Róbert Pechanec (Slovensko).

Štyri súťažné dni, počas ktorých sa porote predstavia uchádzači z celého sveta, uzatvára slávnostné odovzdávanie cien a koncert víťazov. Okrem hlavných cien udeľovaných v dvoch kategóriách sú udeľované aj ďalšie mimoriadne ceny udeľované Hudobným centrom, mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími usporiadateľmi.

Prvé kolo súťaže v oboch kategóriách bolo realizované v dňoch 8. a 9. apríla 2021 prostredníctvom hodnotenia zvukových a obrazovo-zvukových nahrávok. Z celkového počtu prihlásených (119 súťažiacich) odborná porota v zložení Eva Blahová, Peter Dvorský a Daniel Čapkovič do druhého kola zvolila 60 postupujúcich účastníkov (I. kategória ženy – 15 účastníkov, I. kategória muži – 11 účastníkov, II. kategória ženy – 23 účastníkov, II. kategória muži – 11 účastníkov), ktorých mená budú zverejnené na stránke Hudobného centra.

Realizácia druhého kola súťaže je podmienená vývojom aktuálnej pandemickej situácie a opatreniami, ktoré budú platné v máji 2021. Všetky informácie o dátume a mieste konania druhého kola budú včas zverejnené na webstránke Hudobného centra www.hc.sk. Otvárací koncert je z uvedených dôvodov zrušený. 24. ročník súťaže bude prebiehať bez publika, iba za účasti odbornej poroty.

Program súťaže
Trnava, Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie

24. máj 2021 (pondelok)
– príchod odbornej poroty a súťažiacich I. aj II. kategórie

25. máj 2021 (utorok)
– prípravný deň, skúšky s klavírnym sprievodom
– 19.00 slávnostné otvorenie 24. ročníka súťaže

26. máj 2021 (streda)
– 10.00 súťaž 2. kolo I. kategória

27. máj 2021 (štvrtok)
– 10.00 súťaž 2. kolo II. kategória

28. máj 2021 (piatok)
 – 10.00 súťaž 3. kolo I. a II. kategória

29. máj 2021 (sobota)
– 18.00 – koncert víťazov súťaže a odovzdávanie cien

x