Foto: Vyhodnotenie I. kola Medzinárodnej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského 2021

Vyhodnotenie I. kola Medzinárodnej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského 2021

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

|

14. 04. 2021

Vážení účastníci 24. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera -Trnavského,

všetkým Vám ďakujeme za Vašu účasť a zaslané nahrávky.

Súťaž má tento rok svoje 50. výročie a potešilo nás veľké množstvo prihlásených.

V I. kole, ktoré prebehlo v dňoch 8. a 9. apríla 2021, si odborná porota v zložení predsedníčky prof. Evy Blahovej, Petra Dvorského a Daniela Čapkoviča vypočula všetky zaslané nahrávky.

Hodnotenie umeleckého výkonu posudzovala odborná komisia len na základe kvality Vami zaslaného video alebo audio záznamu.

Výsledky – zoznam postupujúcich účastníkov do II. kola (v abecednom poradí) nájdete na tomto linku:

Výsledky I. kola Medzinárodnej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského 2021

Všetkým ďakujeme za účasť a postupujúcim srdečne blahoželáme.

Ohľadom realizácie II. kola súťaže Vás budeme kontaktovať, akonáhle budú zrejmé závery a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a vlády SR, pravdepodobne v termíne do 30. apríla 2021.

x