Foto: Posuň svoju hudbu ďalej – nová skladateľská súťaž

Posuň svoju hudbu ďalej – nová skladateľská súťaž

Aktuality

|

21. 04. 2021

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie a Akadémia komornej hudby festivalu Konvergencie vyhlasujú nultý ročník súťaže určenej pre slovenských skladateľov, študentov a absolventov slovenských konzervatórií, hudobných akadémií a VŠMU do 35 rokov. Cieľom je podpora vzniku a uvádzania domácej tvorby v oblasti komornej hudby.

Podmienky účasti na súťaži:
- súťaž je určená pre slovenských skladateľov a skladateľky do 35 rokov
- súťaž je neanonymná. Partitúry musia byť organizátorovi zaslané v ľubovoľnom notovom editore (nie rukopis) spolu s pracovnou nahrávkou komorného diela a vyplneným prihlasovacím formulárom
- trvanie skladby: do 8 minút
- obsadenie: duo až kvarteto, sláčikové nástroje, dychové nástroje, klavír
- do súťaže môžu byť prijaté len skladby, ktoré neboli verejne uvedené
- uzávierka súťaže: 20. 6. 2021
- skladby bude hodnotiť odborná porota
- výsledky súťaže budú oznámené do 20. 7. 2021

 

Viac informácii o súťaži aj s registračným formulárom nájdete na www.konvergencie.sk

 

 

 

x